Neidio i'r cynnwys

Incwm y cartref

Mae Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario (GDHI) yn amcangyfrif o faint o arian sydd ar gael gan aelwydydd i’w ddefnyddio, i’w wario neu i’w gynilo. Mae’n cynnwys dwy gydran, incwm sylfaenol (sef incwm o enillion ac incwm o eiddo) ac incwm eilaidd (incwm o drethi a budd-daliadau).