Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol ACEHI mewn Amddifadedd Hirsefydlog
None
Categori Amddifadedd Hirsefydlog[Hidlwyd]
Measure2
Maes[Hidlo]
BlwyddynGellir gweld canllawiau ar sut i gymharu safleoedd ardaloedd bach ar draws mynegeion yng nghanllawiau MALlC.[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]MALIC[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIncwmI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyflogaethI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIechydI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysgI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i WasanaethauI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTaiI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd FfisegolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch CymunedolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.Nid oes data ar gyfer y maes hwn yn 2005 gan na chafodd y maes Diogelwch Cymunedol ei gyflwyno tan MALlC 2008.
Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2005
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Rhyl Gorllewin 12117312
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 212112
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 2192012529
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Queensway 193927
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Mynydd-bach 13743493738
[Ehangu]Castell 12333412516
[Ehangu]Penderi 1312119118
[Ehangu]Penderi 32234334947
[Ehangu]Penderi 44845294524
[Ehangu]Townhill 11829669
[Ehangu]Townhill 21641323921
[Ehangu]Townhill 33249141714
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot[Ehangu]Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 23822252920
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 15681335
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Trelái 32446454133
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf[Ehangu]Penrhiw-ceiber 16155104
[Ehangu]Abercynon 23337304339
[Ehangu]Pen-y-waun 2159151219
[Ehangu]Pendyrus 145101422
[Lleihau]Merthyr Tudful[Ehangu]Ynyswen 2348172723
[Ehangu]Penydarren 1714473
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Twyn Carno 187386
[Ehangu]Bargod 42923182217
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 64325353445
[Ehangu]Sant Iago 3312918
[Lleihau]Blaenau Gwent[Ehangu]Tredegar Canol a Gorllewin 23518161937

Metadata

Teitl

Data underlying Deep-Rooted deprivation analysis

Diweddariad diwethaf

06/05/2020 06/05/2020

Diweddariad nesaf

Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yma yn sail i'r dadansoddiad o amddifadedd hirsefydlog. Gellir gweld y dadansoddiad hwn yn adroddiad canlyniadau MALlC 2019.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r dull swyddogol ar gyfer mesur amddifadedd cymharol mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o'r wlad sydd â'r crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd. MALlC 2019 yw'r mynegai mwyaf diweddar ac mae'n rhoi safle rhwng 1 (mwyaf difreintiedig) a 1,909 (lleiaf difreintiedig) i'r holl ardaloedd bach yng Nghymru. Gelwir yr ardaloedd bach hyn yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) hefyd. Mae'r ddaearyddiaeth hon wedi'i llunio o ddata'r cyfrifiad ac mae'n cynrychioli ardaloedd bach, pob un â phoblogaeth o tua 1,600 o bobl yr un.


Mae'r data hyn yn cynnwys safleoedd MALlC cyffredinol a safleoedd y meysydd ar gyfer y 5 fersiwn ddiwethaf o MALlC (MALlC 2005, 2008, 2011, 2014 a 2019) ac mae'n nodi i ba gategori o amddifadedd hirsefydlog y mae pob ardal yng Nghymru yn perthyn iddo.
Mae gan y tabl data bedair golwg wahanol, gyda phob un yn dangos ardaloedd sy'n perthyn i bob un o'r pedwar categori.
Gellir gweld disgrifiadau llawn o'r pedwar categori o amddifadedd hirsefydlog ar y dudalen we hon.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw

Ewch i'r Adroddiadau Technegol a'r Crynodeb o newidiadau i MALlC ar dudalen we MALlC i gael rhagor o wybodaeth (gweler y tab dolenni gwe).

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data wedi cael eu darparu i helpu defnyddwyr i nodi pa ardaloedd sydd wedi gadael, ymuno neu aros yn y grwp mwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio safleoedd i awgrymu newid dros amser. Mae'r rhesymau am hyn yn cynnwys newidiadau i ffiniau daearyddol ACEHIau a newidiadau i gynllun y mynegai rhwng fersiynau. Ewch i'r Crynodeb o newidiadau i MALlC ar dudalen we canllawiau MALlC i gael rhagor o fanylion. Nodwch hefyd fod MALlC yn mesur amddifadedd cymharol, ac felly nid yw'n dangos lefel amddifadedd mewn ardaloedd bach na sut y mae hyn wedi newid dros amser. Gweler y daenlen ddata sy'n sail i'r dadansoddiad o amddifadedd hirsefydlog i gael rhagor o wybodaeth. Gweler fersiwn MALlC 2019 ar y tab dolenni gwe i gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnydd a chynnwys.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Allweddeiriau

Amddifadedd Hirsefydlog; MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Awdurdod Lleol; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau: Tai; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Safleoedd y Mynegai

Ansawdd ystadegol

I weld yr wybodaeth sy'n ymwneud ag ansawdd yr ystadegau, ewch i Adroddiad Technegol MALlC 2019 a fersiynau MALlC ar y wefan (gweler y tab dolenni gwe).

Dolenni'r we

Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynegai