Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol ACEHI sy'n symud mewn ac allan o'r 50 mwyaf difreintiedig
None
Categori Amddifadedd Hirsefydlog[Hidlwyd]
Measure2
Maes[Hidlo]
BlwyddynGellir gweld canllawiau ar sut i gymharu safleoedd ardaloedd bach ar draws mynegeion yng nghanllawiau MALlC.[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]MALIC[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIncwmI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyflogaethI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIechydI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysgI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i WasanaethauI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTaiI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd FfisegolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch CymunedolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.Nid oes data ar gyfer y maes hwn yn 2005 gan na chafodd y maes Diogelwch Cymunedol ei gyflwyno tan MALlC 2008.
Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2005
[Lleihau]Conwy[Ehangu]Glyn (Conwy) 2201105047133
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Rhyl Gorllewin 31119345769
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Wynnstay4552263246
[Ehangu]Plas Madoc9954243671
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Tyisa 21755442852
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Castell 2 Gogledd(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.36(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.27(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.62(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.15(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.5
[Ehangu]Castell 2 De(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,034(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,173(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.62(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.15(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.5
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot[Ehangu]Aberafan 44479466681
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 24644384066
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Trowbridge 813135511074
[Ehangu]Glanyrafon 2108135514611
[Ehangu]Glanyrafon 36685714841
[Ehangu]Trelái 14247636550
[Ehangu]Trelái 22839232058
[Ehangu]Trelái 43031597456
[Ehangu]Trelái 51424433859
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 32740575385
[Ehangu]Y Sblot 6124365154
[Ehangu]Butetown 115087422310
[Ehangu]Butetown 3(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.301(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.197(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.68(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.4(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1
[Ehangu]Butetown 6(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,725(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,432(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.68(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.4(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1
[Ehangu]Butetown 8(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.547(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.348(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.68(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.4(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf[Ehangu]Y Maerdy 25260313348
[Ehangu]Glyn-coch 15128393043
[Ehangu]Rhydfelen Canol / Llan 22617475630
[Lleihau]Merthyr Tudful[Ehangu]Cyfarthfa 26530211627
[Ehangu]Gurnos 15632222626
[Ehangu]Gurnos 210661131815
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Hengoed (Caerffili) 212388485028
[Lleihau]Blaenau Gwent[Ehangu]Sirhywi 25316112432
[Lleihau]Tor-faen[Ehangu]Trefddyn 14035374491
[Lleihau]Casnewydd[Ehangu]Pilgwenlli 12112286131
[Ehangu]Pilgwenlli 38893203513
[Ehangu]Pilgwenlli 41010272165
[Ehangu]Parc Tredegar 23942403170

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yma yn sail i'r dadansoddiad o amddifadedd hirsefydlog. Gellir gweld y dadansoddiad hwn yn adroddiad canlyniadau MALlC 2019.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r dull swyddogol ar gyfer mesur amddifadedd cymharol mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o'r wlad sydd â'r crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd. MALlC 2019 yw'r mynegai mwyaf diweddar ac mae'n rhoi safle rhwng 1 (mwyaf difreintiedig) a 1,909 (lleiaf difreintiedig) i'r holl ardaloedd bach yng Nghymru. Gelwir yr ardaloedd bach hyn yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) hefyd. Mae'r ddaearyddiaeth hon wedi'i llunio o ddata'r cyfrifiad ac mae'n cynrychioli ardaloedd bach, pob un â phoblogaeth o tua 1,600 o bobl yr un.


Mae'r data hyn yn cynnwys safleoedd MALlC cyffredinol a safleoedd y meysydd ar gyfer y 5 fersiwn ddiwethaf o MALlC (MALlC 2005, 2008, 2011, 2014 a 2019) ac mae'n nodi i ba gategori o amddifadedd hirsefydlog y mae pob ardal yng Nghymru yn perthyn iddo.
Mae gan y tabl data bedair golwg wahanol, gyda phob un yn dangos ardaloedd sy'n perthyn i bob un o'r pedwar categori.
Gellir gweld disgrifiadau llawn o'r pedwar categori o amddifadedd hirsefydlog ar y dudalen we hon.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw

Ewch i'r Adroddiadau Technegol a'r Crynodeb o newidiadau i MALlC ar dudalen we MALlC i gael rhagor o wybodaeth (gweler y tab dolenni gwe).

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data wedi cael eu darparu i helpu defnyddwyr i nodi pa ardaloedd sydd wedi gadael, ymuno neu aros yn y grwp mwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio safleoedd i awgrymu newid dros amser. Mae'r rhesymau am hyn yn cynnwys newidiadau i ffiniau daearyddol ACEHIau a newidiadau i gynllun y mynegai rhwng fersiynau. Ewch i'r Crynodeb o newidiadau i MALlC ar dudalen we canllawiau MALlC i gael rhagor o fanylion. Nodwch hefyd fod MALlC yn mesur amddifadedd cymharol, ac felly nid yw'n dangos lefel amddifadedd mewn ardaloedd bach na sut y mae hyn wedi newid dros amser. Gweler y daenlen ddata sy'n sail i'r dadansoddiad o amddifadedd hirsefydlog i gael rhagor o wybodaeth. Gweler fersiwn MALlC 2019 ar y tab dolenni gwe i gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnydd a chynnwys.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Teitl

Data underlying Deep-Rooted deprivation analysis

Diweddariad diwethaf

06/05/2020 06/05/2020

Diweddariad nesaf

Nid yn allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

I weld yr wybodaeth sy'n ymwneud ag ansawdd yr ystadegau, ewch i Adroddiad Technegol MALlC 2019 a fersiynau MALlC ar y wefan (gweler y tab dolenni gwe).

Dolenni'r we

Gwefan: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

Canllawiau i’r Mynegai: https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynegai

Allweddeiriau

Amddifadedd Hirsefydlog; MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Awdurdod Lleol; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau: Tai; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Safleoedd y Mynegai