Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol ACEHI nad ydynt erioed wedi ymddangos yn y 50 mwyaf difreintiedig
None
Categori Amddifadedd Hirsefydlog[Hidlwyd]
Measure2
Maes[Hidlo]
BlwyddynGellir gweld canllawiau ar sut i gymharu safleoedd ardaloedd bach ar draws mynegeion yng nghanllawiau MALlC.[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]MALIC[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIncwmI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyflogaethI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIechydI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysgI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i WasanaethauI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTaiI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd FfisegolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch CymunedolI weld y data ar gyfer y maes hwn, cliciwch ar yr eicon plws uchod.Nid oes data ar gyfer y maes hwn yn 2005 gan na chafodd y maes Diogelwch Cymunedol ei gyflwyno tan MALlC 2008.
Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2005
[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Porth Amlwch550500527459547
[Ehangu]Amlwch Wledig1,1001,126768811715
[Ehangu]Llanbadrig1,145980890880735
[Ehangu]Llannerch-y-medd727640644655614
[Ehangu]Mechell864852773744656
[Ehangu]Tref Caergybi168209246241312
[Ehangu]Kingsland486326377405468
[Ehangu]London Road366238341346412
[Ehangu]Maeshyfryd353376320402344
[Ehangu]Morawelon224168146116159
[Ehangu]Porthyfelin 1316268198201277
[Ehangu]Porthyfelin 29741,018649676856
[Ehangu]Llanfaethlu857721953940718
[Ehangu]Parc a'r Mynydd1,1961,2131,0661,051821
[Ehangu]Trearddur 11,4091,3121,2251,2501,209
[Ehangu]Trearddur 21,3251,2461,2711,3271,149
[Ehangu]Fali 1915954679820617
[Ehangu]Fali 21,7161,7391,5901,5831,486
[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 1885861731638659
[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 21,3241,153852766634
[Ehangu]Bryngwran819742486483498
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 1985873878843869
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 21,0509151,0589711,002
[Ehangu]Brynteg1,6241,4851,5001,4871,268
[Ehangu]Llanddyfnan1,4241,3751,3351,3801,263
[Ehangu]Llaneilian1,044969826821860
[Ehangu]Moelfre1,053941932890723
[Ehangu]Biwmares1,0651,2311,0321,1371,182
[Ehangu]Cwm Cadnant1,7771,6731,6511,6301,670
[Ehangu]Llanbedr-goch1,2331,3351,3181,4571,183
[Ehangu]Llangoed946943986984731
[Ehangu]Pentraeth1,0871,0579771,0501,054
[Ehangu]Botffordd1,116933917846839
[Ehangu]Cefni1,4941,4091,6491,6901,589
[Ehangu]Cyngar1,1941,0311,1151,1171,216
[Ehangu]Tudur308262202184223
[Ehangu]Braint1,8201,7811,8111,7871,692
[Ehangu]Cadnant (Ynys Môn)1,3771,6341,6021,6251,630
[Ehangu]Gwyngyll1,7041,7331,7581,6671,690
[Ehangu]Tysilio1,4421,5741,4531,4041,452
[Ehangu]Bodorgan1,036972870879797
[Ehangu]Llanfihangel Ysgeifiog1,3001,1151,1211,1191,026
[Ehangu]Llanidan9541,017736779719
[Ehangu]Rhosyr764664699771681
[Lleihau]Gwynedd[Ehangu]Deiniol8751,0231,116845971
[Ehangu]Hirael a Garth 11,1321,4501,4831,6571,516
[Ehangu]Hirael a Garth 29381,005998905864
[Ehangu]Marchog 2167105143163251
[Ehangu]Menai (Bangor)1,5661,6961,8121,8061,816
[Ehangu]Dewi1,0161,0931,0711,0471,126
[Ehangu]Glyder1,5021,4531,4331,5041,651
[Ehangu]Hendre (Gwynedd)753874720702742
[Ehangu]Marchog 1300157136135137
[Ehangu]Pentir 11,6331,6151,7031,6551,695
[Ehangu]Arllechwedd8551,0451,1621,0311,276
[Ehangu]Gerlan957892663735901
[Ehangu]Ogwen 1900835748731746
[Ehangu]Ogwen 2901767765701758
[Ehangu]Tregarth a Mynydd Llandygai1,1871,3381,1071,1731,310
[Ehangu]Deiniolen663671754782804
[Ehangu]Llanberis1,2601,2081,063893878
[Ehangu]Penisa'r-waun1,3491,2661,3211,3841,346
[Ehangu]Pentir 21,1091,0951,1481,2241,320
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 11,6061,5731,6381,6071,399
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 21,3201,4441,4541,1881,040
[Ehangu]Llanrug1,6341,5551,5781,4341,422
[Ehangu]Y Felinheli1,5641,4251,2001,2491,309
[Ehangu]Cadnant (Gwynedd)357386445357458
[Ehangu]Menai (Caernarfon)1,4541,5481,4871,3991,396
[Ehangu]Peblig (Caernarfon)15510311980117
[Ehangu]Seiont 11,2041,1161,2491,2691,292
[Ehangu]Bontnewydd1,3941,4891,4711,3001,383
[Ehangu]Llanwnda1,0461,2851,2181,0081,179
[Ehangu]Seiont 2650649738518755
[Ehangu]Waunfawr1,0061,1889701,0001,295
[Ehangu]Y Groeslon1,3751,3951,2521,2211,224
[Ehangu]Llanllyfni a Chlynnog748744728704734
[Ehangu]Pen-y-groes (Gwynedd)1,090944965858796
[Ehangu]Talysarn569596506503482
[Ehangu]Bowydd a Rhiw558635616526679
[Ehangu]Diffwys a Maenofferen679755575597603
[Ehangu]Teigl862890868813888
[Ehangu]Trawsfynydd1,1191,1541,0561,1031,129
[Ehangu]Dyffryn Ardudwy1,3391,1801,2741,1291,252
[Ehangu]Harlech1,2541,1761,2431,1531,205
[Ehangu]Llanbedr1,0181,1961,2461,1481,166
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 21,3381,3741,3471,3171,258
[Ehangu]Y Bala1,1671,1511,2701,2171,352
[Ehangu]Corris/Mawddwy7689341,050944991
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 19911,0581,0431,0411,107
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 21,1621,3331,3291,3191,491
[Ehangu]Abermaw 1907811956899852
[Ehangu]Abermaw 21,0371,161811743667
[Ehangu]Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd8891,2091,4031,4011,329
[Ehangu]Dolgellau Gogledd1,2221,2421,1261,1361,102
[Ehangu]Dolgellau De1,2241,0291,0421,0751,087
[Ehangu]Llangelynnin725679877948983
[Ehangu]Tywyn 11,4101,4471,3981,2901,248
[Ehangu]Tywyn 2747799746622633
[Ehangu]Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,326(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,318(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Dolbenmaen904910958902905
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 11,3951,4361,1941,1801,067
[Ehangu]Porthmadog Dwyrain1,141926810831937
[Ehangu]Porthmadog Gorllewin1,6611,4801,5121,4621,540
[Ehangu]Porthmadog - Tremadog1,0821,0339529761,103
[Ehangu]Abererch1,2341,1451,1891,2161,326
[Ehangu]Cricieth1,6151,6851,5871,4801,460
[Ehangu]Llanaelhaearn800622693667585
[Ehangu]Llanystumdwy1,1021,2351,2911,2371,096
[Ehangu]Efail-Newydd/Buan1,1771,2581,0751,028939
[Ehangu]Morfa Nefyn1,5741,3541,3921,4641,315
[Ehangu]Nefyn1,4811,3891,2011,1311,234
[Ehangu]Pwllheli Gogledd1,078987856817890
[Ehangu]Pwllheli De1,042841776739816
[Ehangu]Llanbedrog ac Aber-soch1,3551,4179959661,195
[Ehangu]Llanengan1,3781,3921,0679151,146
[Ehangu]Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.952(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.920(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Lleihau]Conwy[Ehangu]Craig-y-Don 1726790581694774
[Ehangu]Gogarth 1623712598529645
[Ehangu]Gogarth 21,1071,1679199881,001
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 2521489451416624
[Ehangu]Tudno 1364351423235391
[Ehangu]Craig-y-Don 21,6941,6401,4921,5821,606
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 1590528509628713
[Ehangu]Tudno 27811311693155
[Ehangu]Tudno 31,4571,4641,2681,4071,510
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 11,7421,6101,4301,4331,605
[Ehangu]Penrhyn 11,5991,7401,6191,6621,711
[Ehangu]Penrhyn 21,8591,8231,8791,7631,799
[Ehangu]Penrhyn 31,8611,8071,8471,8451,795
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 21,5961,4821,2501,3451,560
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 31,4821,5101,0731,0871,084
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 4610494470422622
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 51,5061,6211,5761,5371,638
[Ehangu]Deganwy 11,8561,8341,7631,7221,788
[Ehangu]Deganwy 21,6101,2769891,0981,351
[Ehangu]Marl 11,8301,8321,7561,7281,794
[Ehangu]Marl 21,084831801842926
[Ehangu]Eirias 21,5501,6781,5481,5431,647
[Ehangu]Glyn (Conwy) 1477531574591987
[Ehangu]Rhiw 3202240221176127
[Ehangu]Eirias 1616829855836957
[Ehangu]Glyn (Conwy) 3792752647574606
[Ehangu]Rhiw 11,7691,7511,6391,5911,302
[Ehangu]Rhiw 21,8411,8171,7061,7561,780
[Ehangu]Rhiw 41,3101,4281,6221,6931,656
[Ehangu]Mochdre615468501522570
[Ehangu]Pen-sarn 1759624648568820
[Ehangu]Pen-sarn 21,1971,3551,2381,2951,297
[Ehangu]Llansanffraid(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,500(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,542(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Bae Cinmel 1296277349258282
[Ehangu]Bae Cinmel 2781832821987911
[Ehangu]Bae Cinmel 3540381371383375
[Ehangu]Bae Cinmel 4681610579581555
[Ehangu]Tywyn439267293292306
[Ehangu]Colwyn 11,4661,4291,4561,4411,454
[Ehangu]Colwyn 2190522409438326
[Ehangu]Colwyn 31,1591,1751,1431,0721,417
[Ehangu]Llanddulas1,2771,2041,3041,1771,473
[Ehangu]Llysfaen 1193172194230268
[Ehangu]Llysfaen 21,3289571,0821,1601,365
[Ehangu]Gele 1647623717798870
[Ehangu]Gele 21,5981,5671,6561,6101,558
[Ehangu]Gele 31,7391,7171,7931,7531,680
[Ehangu]Pentre Mawr 1313362370314450
[Ehangu]Pentre Mawr 21,5841,6651,4681,3711,484
[Ehangu]Abergele Pensarn 1(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.903(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.723(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.195(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.137(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.226
[Ehangu]Abergele Pensarn 2(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.70(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.57(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.195(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.137(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.226
[Ehangu]Caerhun1,2511,3391,3791,3541,282
[Ehangu]Conwy 1711732827785766
[Ehangu]Conwy 21,6881,4961,4061,4211,689
[Ehangu]Conwy 31,6321,2921,1361,1901,311
[Ehangu]Bryn9029661,011750857
[Ehangu]Capel Lluo1,2931,3191,4431,3101,464
[Ehangu]Pandy1,4081,3641,1951,1921,108
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 1969912783605700
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 2516498355406553
[Ehangu]Betws yn Rhos1,1261,2151,2021,1931,314
[Ehangu]Llangernyw9681,0441,2131,095956
[Ehangu]Llansannan1,0011,1491,0811,0881,048
[Ehangu]Uwchaled1,1681,2001,2401,1621,202
[Ehangu]Betws-y-Coed1,1651,2071,2731,3321,305
[Ehangu]Crwst1,000897789722877
[Ehangu]Eglwysbach1,1781,3571,3941,4021,353
[Ehangu]Gwyr (Conwy)1,2671,293837718807
[Ehangu]Trefriw1,1951,1061,0841,0291,241
[Ehangu]Uwch Conwy9141,1051,0681,1061,114
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Prestatyn Gogledd 15927868308401,006
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 2836959745807677
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 3780647571588609
[Ehangu]Prestatyn Canol 2400288335317516
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 1389458848715835
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 21,7641,7791,8331,8511,843
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 35726521,0201,1121,062
[Ehangu]Prestatyn Canol 11,5911,5431,5921,5811,694
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 1646633695781978
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 21,0251,0399259261,119
[Ehangu]Diserth 11,4711,4841,5081,4981,648
[Ehangu]Diserth 2779751834862743
[Ehangu]Prestatyn Allt Melyd845808766801928
[Ehangu]Tremeirchion1,2431,3401,2311,2661,303
[Ehangu]Llanelwy Dwyrain1,5561,6311,5651,5661,663
[Ehangu]Llanelwy Gorllewin1,020783696714632
[Ehangu]Trefnant1,1141,1461,1961,0651,278
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 1351389479337254
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 29731,2341,0409781,177
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 313399216182192
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 1571009687121
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 3651655586646661
[Ehangu]Bodelwyddan1,0028989339931,021
[Ehangu]Rhuddlan 11,3691,5221,4271,3861,235
[Ehangu]Rhuddlan 21,3291,3321,0741,1091,172
[Ehangu]Rhuddlan 31,2101,1641,096825973
[Ehangu]Rhyl De 1587549533571834
[Ehangu]Rhyl De 21,3271,3431,1421,1221,203
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 1782894752805942
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 21,1521,0661,048972781
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 39171,1571,0531,0071,123
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 4192182287385378
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 51,4531,5271,4551,6081,443
[Ehangu]Dinbych Canol6027018811,0351,049
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 1170163160189273
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 2519720782865912
[Ehangu]Dinbych-Isaf 11,8701,7801,8321,8051,806
[Ehangu]Dinbych-Isaf 21,7301,7181,7671,6981,654
[Ehangu]Dinbych-Isaf 31,5811,6201,5951,5381,474
[Ehangu]Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1,1231,3411,4221,2971,359
[Ehangu]Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1,5081,5781,6421,6221,539
[Ehangu]Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1,6071,6631,6861,6531,627
[Ehangu]Llandyrnog1,2531,3871,3841,3051,428
[Ehangu]Rhuthun 11,0411,0601,3161,1851,148
[Ehangu]Rhuthun 21,4471,5931,6691,7011,632
[Ehangu]Rhuthun 31,8871,8501,8631,8591,847
[Ehangu]Corwen 2700846940953907
[Ehangu]Efenechdyd1,3341,5181,4821,4971,431
[Ehangu]Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern1,1551,5111,4351,4311,541
[Ehangu]Corwen 19531,0021,1611,0801,094
[Ehangu]Llandrillo1,1928691,2391,2571,194
[Ehangu]Llangollen 1625862842819775
[Ehangu]Llangollen 21,0581,0711,1929221,118
[Ehangu]Llangollen 31,3181,5871,6071,5011,482
[Lleihau]Sir y Fflint[Ehangu]Ffynongroyw409507580656648
[Ehangu]Gronant475449636629639
[Ehangu]Trelawnyd a Gwaenysgor1,0521,2051,3741,4821,334
[Ehangu]Treffynnon Gorllewin675636658614674
[Ehangu]Mostyn (Sir y Fflint)464535514508575
[Ehangu]Chwitffordd1,6171,5571,5241,4261,618
[Ehangu]Brynffordd1,3721,3721,4611,4301,391
[Ehangu]Caerwys 11,5591,5681,6081,6361,524
[Ehangu]Caerwys 21,3521,3161,2981,3461,392
[Ehangu]Cilcain1,5571,5121,5681,4811,622
[Ehangu]Helygain1,1791,4711,5021,4901,542
[Ehangu]Mynydd Bwcle 11,6931,5661,5401,6111,582
[Ehangu]Mynydd Bwcle 21,5201,5981,5361,5391,568
[Ehangu]Llaneurgain 11,6781,6711,6101,6861,728
[Ehangu]Llaneurgain 21,8651,8251,7821,7371,827
[Ehangu]Bagillt Dwyrain940866832874817
[Ehangu]Bagillt Gorllewin568474449552563
[Ehangu]Maes-glas 1247239214186168
[Ehangu]Maes-glas 21,2081,0781,2901,2541,455
[Ehangu]Treffynnon Canol152155155152247
[Ehangu]Treffynnon Dwyrain9839641,2071,1281,159
[Ehangu]Y Fflint Castell320311209179215
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 2223343421393500
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 1469392351379473
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 2678595697645737
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 11,6121,5831,5831,0051,299
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 31,2791,0701,1011,1261,111
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 11,6851,3901,3711,1661,013
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 21,5151,2841,2091,1021,165
[Ehangu]Aston 21,4981,3991,5131,4751,611
[Ehangu]Cei Connah De 21,5881,4101,3601,4431,672
[Ehangu]Cei Connah De 41,8821,8521,8241,5631,775
[Ehangu]Pentre'r Moch1,7721,7431,7021,7091,678
[Ehangu]Cei Connah Canol 1672669591652892
[Ehangu]Cei Connah Canol 2231193260298413
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 11,4581,2741,1711,0541,196
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 4225230153247476
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 21,5731,4741,2881,3791,552
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 31,6451,4751,3311,3351,751
[Ehangu]Cei Connah De 11,4681,4111,4701,3121,592
[Ehangu]Cei Connah De 31,4891,4481,3251,4701,579
[Ehangu]Cei Connah Gwepre1,2949381,1571,2591,476
[Ehangu]Sealand 1575709667613819
[Ehangu]Sealand 2158261330269279
[Ehangu]Shotton Dwyrain870702707648722
[Ehangu]Shotton Uchaf 1260285297276383
[Ehangu]Shotton Uchaf 298828382104
[Ehangu]Shotton Gorllewin1,0229271,0891,0161,156
[Ehangu]Mancot 11,2741,1841,1381,1041,249
[Ehangu]Mancot 2876650633641969
[Ehangu]Queensferry441360498502521
[Ehangu]Aston 11,2721,1621,2201,2921,512
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 31,8671,7551,8191,7411,839
[Ehangu]Ewlo 11,8521,6901,7391,7801,837
[Ehangu]Ewlo 21,8761,7821,8231,8381,821
[Ehangu]Ewlo 31,8461,6771,7301,7351,776
[Ehangu]Penarlâg1,8471,8381,8531,7981,773
[Ehangu]Brychdyn Gogledd Ddwyrain1,4781,3291,4211,3911,495
[Ehangu]Brychdyn De 11,4551,2161,1001,2581,456
[Ehangu]Brychdyn De 21,8311,7351,6771,6431,722
[Ehangu]Saltney Cyffordd yr Wyddgrug545628680644750
[Ehangu]Saltney Stonebridge 1789719547579776
[Ehangu]Saltney Stonebridge 21,2871,2371,2811,2671,727
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 19217347728521,140
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 21,6291,5051,5551,5131,547
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 2627617638620717
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 3470451415446459
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 11,5821,3141,4601,5261,684
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 21,6961,4681,4311,4611,685
[Ehangu]Kinnerton Uchaf1,8661,8681,8801,8801,820
[Ehangu]Pen-y-ffordd 11,7631,7581,7181,7541,753
[Ehangu]Pen-y-ffordd 21,7731,7621,7981,7701,730
[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 11,8621,8431,8171,8771,890
[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 21,7381,8471,7411,8191,712
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 11,6311,4391,4181,4671,616
[Ehangu]Pentre'r Diawl 11,8801,8711,8031,8201,784
[Ehangu]Pentre'r Diawl 21,4841,5851,5611,4521,555
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 11,2111,0671,1251,1431,343
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 26944701,0461,0961,501
[Ehangu]Yr Wyddgrug Dwyrain1,1491,0141,1581,1451,405
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 11,8881,7751,7081,6771,719
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 21,9091,8961,8741,8611,809
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 1295231184151209
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 21,085919806741787
[Ehangu]Gwernaffield1,6191,6251,6721,7021,609
[Ehangu]Gwernymynydd1,6401,5821,6891,6891,702
[Ehangu]Coed-llai1,1811,0641,0351,1201,105
[Ehangu]Treuddyn1,1201,2721,4441,4441,416
[Ehangu]Caergwrle1,2441,1501,0451,0121,208
[Ehangu]Yr Hôb 11,8071,8161,6821,5941,459
[Ehangu]Yr Hôb 21,2361,2871,3101,3441,281
[Ehangu]Llanfynydd1,4761,4551,4741,5441,569
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 1600699869929927
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 21,5831,4221,3081,3181,403
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 31,5421,5841,5571,4151,590
[Ehangu]Llai 21,3471,2411,3411,2811,317
[Ehangu]Llai 3383395359338310
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 11,4211,2541,002959960
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 2270316360243319
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 1332337313326356
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 21,2171,1971,2751,3951,213
[Ehangu]Bryn Cefn1,0491,016896826684
[Ehangu]Gwenfro465357333443507
[Ehangu]New Broughton 11,0331,0001,1551,0621,127
[Ehangu]New Broughton 2696763781901980
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11,6681,6881,7761,7061,664
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21,7781,6831,5751,5411,304
[Ehangu]Holt 11,3841,4181,3531,1781,012
[Ehangu]Holt 21,7521,7001,8081,7041,781
[Ehangu]Llai 11,3591,3981,2781,2311,044
[Ehangu]Marford a Hoseley 11,9011,8911,8701,8661,885
[Ehangu]Marford a Hoseley 21,9081,9041,8721,8231,838
[Ehangu]Yr Orsedd 11,8051,8051,7771,7761,747
[Ehangu]Yr Orsedd 21,4151,4971,3141,2871,440
[Ehangu]Parc Borras 11,8771,9011,8671,8121,586
[Ehangu]Parc Borras 21,7761,8101,7241,6811,665
[Ehangu]Rhosnesni 11,5351,5541,5201,5321,581
[Ehangu]Rhosnesni 21,8921,8511,8571,7991,850
[Ehangu]Garden Village1,8691,7961,8091,8151,862
[Ehangu]Grosvenor 19801,0561,3131,1891,426
[Ehangu]Grosvenor 2430461537431599
[Ehangu]Little Acton 11,8491,8371,6941,7161,825
[Ehangu]Little Acton 21,5721,4661,5311,5951,641
[Ehangu]Stansty1,2861,1181,1811,0671,171
[Ehangu]Acton 19611,155964925929
[Ehangu]Acton 2542492543457484
[Ehangu]Maes-y-dre9627788728151,191
[Ehangu]Cartrefle 1507579502499433
[Ehangu]Cartrefle 2156128123159131
[Ehangu]Queensway 280108888997
[Ehangu]Brynyffynnon 11,073971985789863
[Ehangu]Brynyffynnon 2445506755604714
[Ehangu]Erddig1,3651,2291,3751,2861,306
[Ehangu]Offa7178421,0649571,032
[Ehangu]Hermitage 1509619897759730
[Ehangu]Hermitage 23332562298899
[Ehangu]Whitegate 1599435412411354
[Ehangu]Whitegate 2931913762732967
[Ehangu]Smithfield 2(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.488(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.483(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.353(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.249(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.437
[Ehangu]Smithfield 3(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.163(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.206(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.353(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.249(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.437
[Ehangu]Brymbo 11,5141,378969919751
[Ehangu]Brymbo 2529592401396365
[Ehangu]Coedpoeth 1433415431467579
[Ehangu]Coedpoeth 21,4111,4121,5801,5561,646
[Ehangu]Coedpoeth 31,2231,1281,5331,4471,144
[Ehangu]Mwynglawdd 11,1131,2471,1641,204996
[Ehangu]Mwynglawdd 21,5481,6801,6801,4951,662
[Ehangu]Pen-y-cae341317315372334
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 2846780670752769
[Ehangu]Esclusham 1977700664625686
[Ehangu]Esclusham 21,6741,6441,5501,6311,421
[Ehangu]Johnstown 11,7371,7161,6591,6801,657
[Ehangu]Ponciau 19971,1851,3461,3901,099
[Ehangu]Johnstown 2665658546516400
[Ehangu]Pant458442397412380
[Ehangu]Ponciau 2454514483430453
[Ehangu]Ponciau 38931,094939949994
[Ehangu]Marchwiel 11,4411,6021,5181,5961,530
[Ehangu]Marchwiel 21,3571,1241,3091,3701,445
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 11,5541,7031,5471,6021,537
[Ehangu]Rhiwabon 1754678508537510
[Ehangu]Rhiwabon 21,035807944942791
[Ehangu]Cefn 11,1531,1929139351,068
[Ehangu]Cefn 2562476429294446
[Ehangu]Cefn 3513432426432422
[Ehangu]Llangollen Wledig1,3371,3311,3051,1671,361
[Ehangu]Bronington 11,4441,4791,5391,6061,636
[Ehangu]Bronington 21,2901,5651,4841,3771,348
[Ehangu]Owrtyn 11,4651,5311,4751,4851,544
[Ehangu]Owrtyn 21,4951,4931,5511,5071,545
[Ehangu]Y Waun Gogledd 11,1601,3301,1531,2121,133
[Ehangu]Y Waun Gogledd 2574513569473640
[Ehangu]Y Waun De9449251,0809951,142
[Ehangu]Dyffryn Ceiriog 3(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,074(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,119(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Lleihau]Powys[Ehangu]Llanfyllin8889479599211,080
[Ehangu]Llansanffraid1,3131,2361,3821,3211,479
[Ehangu]Meifod a Llanfihangel1,1041,2491,1491,1421,178
[Ehangu]Llanrhaeadr-ym-Mochnant(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,038(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,108(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Llansilin(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,064(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,251(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Cegidfa1,5451,5131,5191,5331,671
[Ehangu]Llandrinio1,3681,3761,5911,5571,527
[Ehangu]Llandysilio1,3991,3701,4941,5481,625
[Ehangu]Y Trallwng Castell292296471342461
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 1563561625716784
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 21,0931,1401,2261,3661,231
[Ehangu]Y Trallwng Llanerchyddol1,1251,1721,1671,2991,237
[Ehangu]Aberriw1,2351,3091,3261,3691,393
[Ehangu]Ffordun1,5611,5941,6051,5871,509
[Ehangu]Trefaldwyn1,5771,4941,5321,5491,564
[Ehangu]Tre-wern1,2471,2501,4171,4541,339
[Ehangu]Glantwymyn1,0971,2381,1511,0731,017
[Ehangu]Llanbryn-mair a Banwy8828889839901,090
[Ehangu]Machynlleth1,2401,1299388941,029
[Ehangu]Caersws1,0941,1371,1231,1741,217
[Ehangu]Llanfair Caereinion1,1991,1631,2411,3261,559
[Ehangu]Rhiwcynon1,3041,2691,0941,1251,247
[Ehangu]Yr Ystog1,0471,2481,3761,3681,363
[Ehangu]Dolforwyn1,4321,5021,3991,3871,506
[Ehangu]Ceri1,2591,3801,4011,4231,385
[Ehangu]Y Drenewydd Dwyrain379469576692699
[Ehangu]Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn1,4701,6921,4121,4941,565
[Ehangu]Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn1,3151,5521,5641,6381,633
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 1412394599662705
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 2512537528560767
[Ehangu]Y Drenewydd De284318456356382
[Ehangu]Blaen Hafren1,2811,3561,2561,2071,332
[Ehangu]Llandinam1,2631,3681,2931,3291,261
[Ehangu]Llanidloes 11,5321,5251,5041,5701,429
[Ehangu]Llanidloes 21,5361,5171,5211,5081,475
[Ehangu]Bugeildy8308481,0881,155916
[Ehangu]Tref-y-clawdd 11,1611,2281,2271,2601,349
[Ehangu]Tref-y-clawdd 21,4171,1591,2671,2221,357
[Ehangu]Llangynllo1,1541,2961,2761,2791,275
[Ehangu]Pencraig1,2191,3231,2531,2351,333
[Ehangu]Llanandras 11,3801,4381,4001,4111,433
[Ehangu]Llanandras 21,4381,2111,3671,3551,225
[Ehangu]Dyserth a Thre-coed612651730689680
[Ehangu]Llanbadarn Fawr1,2881,3601,3341,4001,397
[Ehangu]Llanllyr1,4361,4211,5371,5221,398
[Ehangu]Nantmel1,0981,2221,1501,2441,160
[Ehangu]Rhaeadr Gwy1,0681,0071,0051,0971,161
[Ehangu]Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin378444567575664
[Ehangu]Llandrindod Gogledd7691,021713910798
[Ehangu]Llandrindod De7019921,0651,1381,199
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 11,1221,1321,1991,3971,354
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 21,6261,8011,8761,8701,778
[Ehangu]Llanafan Fawr1,3071,4581,2851,3921,313
[Ehangu]Llanelwedd1,0271,2621,2451,2421,350
[Ehangu]Llanwrtyd1,0101,0531,0771,1161,131
[Ehangu]Bronllys1,3191,2551,3591,3331,483
[Ehangu]Y Clas-ar-wy1,4611,4721,3971,3981,576
[Ehangu]Gwernyfed1,3581,2681,2961,2201,411
[Ehangu]Y Gelli Gandryll1,5781,4611,1901,2111,277
[Ehangu]Talgarth1,3411,2601,1399411,316
[Ehangu]St. David Fewnol1,1371,0739929981,060
[Ehangu]St. Mary 11,0631,1901,3651,2961,507
[Ehangu]St. Mary 21,6871,7051,7281,7791,786
[Ehangu]St John 1(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,579(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,654(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]St John 2(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.515(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.493(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Llangynidr1,6051,5261,6791,6041,489
[Ehangu]Crughywel(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,479(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,708(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Llangatwg a Glangrwyne(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,474(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,520(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Llangors, Bwlch a Grwyne(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,434(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,367(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Felin-fâch1,4801,5391,4891,4201,283
[Ehangu]Maes-car/Llywel1,2411,1861,3221,3071,450
[Ehangu]Ysgir1,2641,4881,4401,4061,296
[Ehangu]Tal-y-bont ar Wysg(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,404(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,441(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Aber-craf950855808923833
[Ehangu]Tawe-Uchaf8471,004857884829
[Ehangu]Ynysgedwyn1,1989651,016927933
[Ehangu]Ystradgynlais 1117158117161203
[Ehangu]Ystradgynlais 2821813797791809
[Ehangu]Cwm-twrch(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.667(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.662(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Lleihau]Ceredigion[Ehangu]Ceulanamaesmawr1,2141,3111,3851,2881,344
[Ehangu]Tirymynach1,2661,3001,3701,3301,430
[Ehangu]Trefeurig1,6041,5751,5591,4881,602
[Ehangu]Y Borth(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,356(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,174(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Aberystwyth Bronglais1,5461,8061,8221,7311,774
[Ehangu]Aberystwyth Canol7841,3031,0769831,446
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 11,0141,3481,2031,1641,449
[Ehangu]Penglais(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,540(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.1,652(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 1533536652572604
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 2594591747672975
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 21,0459231,3691,2611,250
[Ehangu]Llanbadarn Fawr De(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,449(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,729(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,778(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,766(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,748
[Ehangu]Llanbadarn Fawr Gogledd(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,689(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,776(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,778(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,766(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.1,748
[Ehangu]Aberaeron1,2571,4131,4461,4031,461
[Ehangu]Ciliau Aeron1,0401,1411,1741,1631,153
[Ehangu]Llanrhystud1,0031,0541,1461,1241,201
[Ehangu]Llansanffraid 17679791,0339681,095
[Ehangu]Llansanffraid 29811,1311,1761,0921,169
[Ehangu]Faenor 11,8751,7871,8361,8281,807
[Ehangu]Llanfarian1,4721,5921,5881,3411,521
[Ehangu]Llangeitho6858439881,003968
[Ehangu]Lledrod6898191,023999992
[Ehangu]Melindwr8021,0011,1981,2151,286
[Ehangu]Tregaron7651,107838931924
[Ehangu]Ystwyth1,2701,3491,3871,3851,364
[Ehangu]Llanarth8588269751,032913
[Ehangu]Llandysiliogogo1,1111,2201,1861,1101,190
[Ehangu]Ceinewydd1,0769461,0691,2061,128
[Ehangu]Penbryn1,0551,2181,0151,0661,074
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 11,3601,5911,7591,7581,699
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 2843881854877830
[Ehangu]Llanfihangel Ystrad714820931913966
[Ehangu]Llangybi776863912903812
[Ehangu]Llanwenog9169689549691,065
[Ehangu]Aberporth 11,2131,3021,5111,4711,375
[Ehangu]Aberporth 28716778749821,034
[Ehangu]Aberteifi Mwldan8999628439301,088
[Ehangu]Aberteifi Rhyd-y-Fuwch370529379395443
[Ehangu]Aberteifi Teifi125149250275218
[Ehangu]Pen-parc 1894916822800930
[Ehangu]Pen-parc 21,3211,3511,1541,2701,291
[Ehangu]Beulah1,1151,0841,0511,2001,228
[Ehangu]Capel Dewi790806907885945
[Ehangu]Llandyfrïog891847936956995
[Ehangu]Tref Llandysul755797737970876
[Ehangu]Troedyraur1,0118761,0171,0381,004
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Cilgerran1,1481,0109671,1181,173
[Ehangu]Clydau880970968875815
[Ehangu]Crymych 11,0171,1121,2121,2011,212
[Ehangu]Crymych 21,1801,1561,027896894
[Ehangu]Llandudoch1,0311,109860864972
[Ehangu]Dinas1,2181,3241,1651,1271,158
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Ddwyrain9891,1471,0521,2401,124
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Orllewin936769902780889
[Ehangu]Wdig927834726799788
[Ehangu]Trefdraeth1,3511,3261,1801,0811,197
[Ehangu]Scleddau738816829888778
[Ehangu]Treletert1,1851,0751,1301,0641,200
[Ehangu]Llanrhian1,2621,1651,2591,1941,076
[Ehangu]Tyddewi1,2071,1211,0371,0041,042
[Ehangu]Solfach1,1701,1711,1281,2751,163
[Ehangu]Maenclochog 18731,043865945954
[Ehangu]Maenclochog 21,3171,2881,3371,5101,151
[Ehangu]Rudbaxton1,4431,5301,4081,3641,434
[Ehangu]Cas-wis1,3141,2731,1241,1971,229
[Ehangu]Hwlffordd: Castell424488425450417
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 11,3111,4921,3361,2141,260
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 271104102197200
[Ehangu]Hwlffordd: Prendergast1,2051,2011,4241,3781,368
[Ehangu]Hwlffordd: Portfield9601,0351,007898965
[Ehangu]Hwlffordd: Priordy1,4351,2651,4321,4391,395
[Ehangu]Pont Fadlen549597778778801
[Ehangu]Camrose 11,4021,4191,3771,3741,307
[Ehangu]Camrose 21,2581,3071,3231,2771,245
[Ehangu]Johnston1,0591,020756868840
[Ehangu]Llanisan yn Rhos9411,0198801,0141,167
[Ehangu]Yr Havens1,4141,3591,2171,1541,047
[Ehangu]Burton1,4501,4201,4051,3811,109
[Ehangu]Llangwm1,5551,4231,4151,4731,222
[Ehangu]Neyland Dwyrain1,1421,0799741,069940
[Ehangu]Neyland Gorllewin852856759706694
[Ehangu]Aberdaugleddau: Canol734743741886931
[Ehangu]Aberdaugleddau: Dwyrain298508495593536
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gogledd7948969631,068941
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 1684654631792693
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 29337288751,0171,059
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 17026847991,152777
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 2254173213345332
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gorllewin310363331382290
[Ehangu]Llanbedr Efelffre1,2891,3651,2341,1491,233
[Ehangu]Martletwy1,2031,3011,1091,1411,097
[Ehangu]Arberth1,1861,0851,0951,077955
[Ehangu]Arberth Gwledig1,5231,4071,2971,3721,266
[Ehangu]Amroth1,0791,1811,1661,085884
[Ehangu]East Williamston 18481,1001,1791,187962
[Ehangu]East Williamston 21,3971,2991,2221,0491,186
[Ehangu]Cilgeti/Begeli9289511,0181,0181,016
[Ehangu]Saundersfoot 11,4521,5691,5811,4551,369
[Ehangu]Saundersfoot 21,4301,3841,3831,3031,290
[Ehangu]Doc Penfro: Canol148201404413456
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 16267526055
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 27707078931,058635
[Ehangu]Doc Penfro: Marchnad746703688719691
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 1294487466583580
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 2631714721786754
[Ehangu]Caeriw1,3921,3471,3431,3091,206
[Ehangu]Llandyfái1,2281,2261,1131,1911,085
[Ehangu]Maenorbyr1,1361,0511,2161,0631,015
[Ehangu]Penfro: Sant Mihangel1,5381,4571,4251,4241,370
[Ehangu]Hundleton9821,1031,2241,2651,057
[Ehangu]Penfro: Monkton8580998576
[Ehangu]Penfro: Santes Fair Gogledd399411301330350
[Ehangu]Penfro: Santes Fair De640572613727597
[Ehangu]Penalun1,4001,5061,4481,4171,384
[Ehangu]Dinbych y Pysgod: Gogledd1,2841,5411,3731,3431,257
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 11,0561,1891,0148611,106
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 2892772820754836
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Cenarth758735683839903
[Ehangu]Llangeler 1546578656587641
[Ehangu]Llangeler 21,0961,0481,006958897
[Ehangu]Tre-lech8498841,0011,006976
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 1614644685617574
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 2369266342380323
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 37431,0809731,0701,036
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 41,7921,7611,7661,7911,737
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 1418464566585620
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 21,4061,2401,4371,3341,336
[Ehangu]Llangynnwr 19399371,0871,0091,063
[Ehangu]Llangynnwr 21,4371,4021,2571,4631,337
[Ehangu]Treflan Talacharn 1641729824920859
[Ehangu]Treflan Talacharn 28811,0961,1751,2291,226
[Ehangu]Llanboidy1,1121,0309979171,051
[Ehangu]Llansteffan1,2371,0881,2111,2821,330
[Ehangu]Sanclêr 11,2001,1271,1931,3161,112
[Ehangu]Sanclêr 21,2451,1381,2351,2361,356
[Ehangu]Hendy-Gwyn ar Daf1,2681,191899878920
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 1673766784725793
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 21,1081,3171,2041,208990
[Ehangu]Llanybydder 11,0241,0521,0991,0271,072
[Ehangu]Llanybydder 2854736708517558
[Ehangu]Cil-y-cwm9109969769791,025
[Ehangu]Cynwyl Gaeo793928892936910
[Ehangu]Llanymddyfri 1763756849723831
[Ehangu]Llanymddyfri 21,0671,2431,3911,3581,373
[Ehangu]Llandeilo 11,4461,4161,3071,4291,503
[Ehangu]Llandeilo 2741857996850771
[Ehangu]Llangadog8839609991,0221,082
[Ehangu]Monardeilo a Salem9761,0901,0199611,071
[Ehangu]Abergwili1,3981,5161,4961,4781,533
[Ehangu]Llanegwad 11,2151,3941,4101,4461,425
[Ehangu]Llanegwad 2648726879774760
[Ehangu]Llanfihangel Aberbythych1,1461,2561,1111,1611,150
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 19719317279081,022
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 21,4641,4761,4161,5061,447
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 31,2561,1041,1051,0841,139
[Ehangu]Cynwyl Elfed 19439991,0391,021948
[Ehangu]Cynwyl Elfed 21,4401,4271,4911,4841,379
[Ehangu]Garnant636666573621527
[Ehangu]Glanaman 1557478556530395
[Ehangu]Glanaman 2525539676675409
[Ehangu]Cwarter Bach 1683660651653770
[Ehangu]Cwarter Bach 2835774689705712
[Ehangu]Llandybïe 11,3031,4401,4881,4681,438
[Ehangu]Llandybïe 2491646769753628
[Ehangu]Saron 1818694541563502
[Ehangu]Saron 2955899733624583
[Ehangu]Rhydaman 1384291373361318
[Ehangu]Rhydaman 2434534684674873
[Ehangu]Betws1,026849692808658
[Ehangu]Pontaman 1494554677632647
[Ehangu]Pontaman 21,5441,5211,4091,3621,593
[Ehangu]Hendy 11,6801,7771,6751,6501,448
[Ehangu]Hendy 21,1731,0691,2421,1591,184
[Ehangu]Ty-croes1,2961,1981,1851,0401,018
[Ehangu]Llanddarog1,2781,2801,1841,1441,098
[Ehangu]Llangyndeyrn 1503560504573431
[Ehangu]Llangyndeyrn 2906883813955716
[Ehangu]Llanismel 11,4451,5451,4861,416891
[Ehangu]Llanismel 27878371,1199751,035
[Ehangu]Glyn (Sir Gaerfyrddin)1,066904815777607
[Ehangu]Gors-las 11,1571,3521,0911,0931,083
[Ehangu]Gors-las 21,0771,2779271,030951
[Ehangu]Pontyberem 11,2091,1431,3001,3401,267
[Ehangu]Pontyberem 2824802760713740
[Ehangu]Cydweli 1318403531485372
[Ehangu]Cydweli 29901,089928895682
[Ehangu]Trimsaran 1342320383478424
[Ehangu]Trimsaran 2543594600569370
[Ehangu]Porth Tywyn 1896796612832707
[Ehangu]Porth Tywyn 2443479394285284
[Ehangu]Porth Tywyn 31,2201,3791,144962786
[Ehangu]Pembre 11,5861,6371,4641,5611,335
[Ehangu]Pembre 2404400422306346
[Ehangu]Llan-non 1890693554709673
[Ehangu]Llan-non 2972788751671588
[Ehangu]Llan-non 31,3851,3371,2281,3671,175
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 11,2991,2791,1101,083825
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 21,061984994909841
[Ehangu]Llangennech 11,2831,3251,031996921
[Ehangu]Llangennech 21,3961,0129489241,089
[Ehangu]Llangennech 31,1881,2101,2361,111861
[Ehangu]Swiss Valley 11,6901,7451,6781,6601,536
[Ehangu]Swiss Valley 21,4181,3631,3061,4141,236
[Ehangu]Dafen 11,2011,2631,1911,1131,135
[Ehangu]Dafen 2528672584610795
[Ehangu]Felin-foel360475419350257
[Ehangu]Bynea 11,2731,072906770725
[Ehangu]Bynea 2728673473400441
[Ehangu]Llwynhendy 1693801686712591
[Ehangu]Llwynhendy 2222294259188163
[Ehangu]Llwynhendy 3172125171127184
[Ehangu]Lliedi 1499609635601651
[Ehangu]Lliedi 21,3091,3731,2771,3041,331
[Ehangu]Lliedi 3395358273204224
[Ehangu]Elli 11,1441,1131,0249801,027
[Ehangu]Elli 2478543532544514
[Ehangu]Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 11,0431,0981,1311,1011,055
[Ehangu]Hengoed 2(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.908(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.902(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.(*) Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.*Cafodd ffiniau rhai ACEHI eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011, felly ni chaiff data o MALlC 2005, 2008 a 2011 eu dangos gan nad oes modd eu cymharu â data o MALlC 2014 a 2019.
[Ehangu]Bigyn 11,0701,0151,0211,0151,069
[Ehangu]Bigyn 2583859739844943
[Ehangu]Bigyn 3810967910954974
[Ehangu]Bigyn 484124756957
[Ehangu]Glanymôr 1196194156132108
[Ehangu]Glanymôr 2236349192213260
[Ehangu]Tyisa 1396505510555650
[Ehangu]Tyisa 3144187161319182
[Ehangu]Glanymor 3(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.553(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.423(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.131(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.90(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.90
[Ehangu]Glanymor 4(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.68(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.154(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.131(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.90(*) Cafodd ffiniau\'r AGEHI hon eu newid gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2011 drwy rannu\'r AGEHI fel ag yr oedd cyn 2011 i ddwy neu fwy AGEHI newydd. Felly, mae\'n bosibl y bydd data ar gyfer MALlC 2005, 2008 a 2011 yn cydweddu â data a ddangosir ar gyfer ACEHI eraill.90
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Pontarddulais 11,6531,6361,4991,3941,125
[Ehangu]Pontarddulais 2820740749678785
[Ehangu]Pontarddulais 39648728281,039935
[Ehangu]Pontarddulais 4374455367472342
[Ehangu]Llangyfelach 11,7491,7211,6911,7321,811
[Ehangu]Llangyfelach 21,8061,7201,6121,6211,676
[Ehangu]Llangyfelach 31,7651,7341,6961,6751,653
[Ehangu]Penlle'r-gaer 11,8451,7861,7461,7241,808
[Ehangu]Penlle'r-gaer 2419369299278420
[Ehangu]Gorseinon 1762631610477524
[Ehangu]Gorseinon 21,0309981,0041,002998
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 1842733774889806
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 21,3881,0281,0381,1071,020
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 31,4051,3611,5421,5901,522
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 4305264402448340
[Ehangu]Pontybrenin 11,4691,3211,3271,3361,138
[Ehangu]Pontybrenin 21,8511,7941,7871,7781,738
[Ehangu]Pontybrenin 31,6361,6011,4451,3111,457
[Ehangu]Casllwchwr Isaf966793891810919
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 11,5301,4421,3331,4601,499
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 21,3301,1991,1681,1651,340
[Ehangu]Clydach 1496657529651494
[Ehangu]Clydach 21,7141,5631,4571,3571,157
[Ehangu]Clydach 3297325338452396
[Ehangu]Clydach 4697724690833687
[Ehangu]Clydach 57667597431,011848
[Ehangu]Mawr1,0291,0369431,0611,058
[Ehangu]Treforys 11,0889919291,0441,092
[Ehangu]Treforys 21,6181,6131,6501,6401,650
[Ehangu]Treforys 31,2711,0921,1631,2231,193
[Ehangu]Treforys 595119133102135
[Ehangu]Treforys 101,5701,5791,5261,4091,408
[Ehangu]Treforys 111,6771,5771,6271,7001,705
[Ehangu]Treforys 4686695804866879
[Ehangu]Treforys 6309336552497474
[Ehangu]Treforys 7154140178154177
[Ehangu]Treforys 81,2501,1871,4621,4101,409
[Ehangu]Treforys 9205116226194170
[Ehangu]Llansamlet 21,5471,6511,6041,6131,441
[Ehangu]Llansamlet 31,5331,3881,2511,1831,079
[Ehangu]Llansamlet 71,6641,6941,5741,5841,382
[Ehangu]Llansamlet 8179207317339276
[Ehangu]Llansamlet 11,118882866615565
[Ehangu]Llansamlet 41,4311,3971,5491,5781,505
[Ehangu]Llansamlet 51,0911,1601,0361,1981,101
[Ehangu]Llansamlet 6386269305284288