Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Degfed Amddifadedd[Hidlo]
-
-
Degfed Amddifadedd 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Lleihau]Mynediad i Wasanaethau[Lleihau]Tai[Lleihau]Yr Amgylchedd Ffisegol	Dim ond ar lefel AGEHI mae data ar gael ar gyfer y dangosyddion answadd aer, perygl llifogydd, a mannau gwyrdd amgylchol.[Lleihau]Diogelwch Cymunedol
Cliciwch yma i ddidoliPobl mewn amddifadedd incwm (%)Cliciwch yma i ddidoliPobl oedran gweithio mewn amddifadedd cyflogaeth (%)Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr cronig a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)	Rydym wedi addasu\'r data ychydig i gyfrif am breswylwyr Cymru sydd wedi\'u cofrestru gyda darparwyr gofal sylfaenol yn Lloegr a heb eu cynnwys yn y data a gofnodir gan feddygon teulu Cymru.Cliciwch yma i ddidoliSalwch Hirdymor Cyfyngol (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau cynamserol (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr iechyd meddwl a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)	Rydym wedi addasu\'r data ychydig I gyfrif am breswylwyr Cymru sydd wedi\'u cofrestru gyda darparwyr gofal sylfaenol yn Lloegr a heb eu cynnwys yn y data a gofnodir gan feddygon teulu Cymru.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr achosion o Ganser (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliPwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%)Cliciwch yma i ddidoliPlant 4-5 oed sy'n Ordew (%)	Mae\'r data dangosydd ar blant 4-5 oed sy\'n ordew (%) wedi\'u hatal ar lefel AGEHI ac Ardal Adeiledig.Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod SylfaenCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliAbsenoldeb Mynych (%)Cliciwch yma i ddidoliDisgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn mynd i Addysg Uwch (%)Cliciwch yma i ddidoliOedolion 25-64 oed Heb Gymwysterau (%)Cliciwch yma i ddidoliDiffyg argaeledd canrannol band eang ar 30Mb/e (%)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i fferyllfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i siop fwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i meddygfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i swyddfa'r post (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i ysgol gynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i llyfrgell gyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i cyfleuster chwaraeon (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i ysgol uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i fferyllfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i siop fwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i meddygfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i swyddfa'r post (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i ysgol gynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i llyfrgell gyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i cyfleuster chwaraeon (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i ysgol uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i orsaf betrol (munudau)Cliciwch yma i ddidoliPobl sy'n byw mewn cartrefi gorlawn (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai o ansawdd gwael (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai sy'n cynnwys peryglon difrifol (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai sydd mewn cyflwr gwael (%)Cliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Nitrogen deuocsidCliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 10 µmCliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 2.5 µmCliciwch yma i ddidoliSgôr Perygl LlifogyddCliciwch yma i ddidoliSgôr ar gyfer agosrwydd at Fan Gwyrdd Naturiol Hygyrch (%)Cliciwch yma i ddidoliSgôr ar gyfer Mannau Gwyrdd AmgylcholCliciwch yma i ddidoliDifrod Troseddol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliTroseddau Treisgar a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliYmddygiad Gwrthgymdeithasol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliBwrgleriaethau a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliAchosion o Ddwyn a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliDigwyddiadau Tân (cyfradd fesul 100)
[Lleihau]Cymru161014.322.7382.423.2611.95.511.8104871195.429.919.46.938324036324555527476410101185.5319.718.03.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.142.672.550.980.530.38
Cymru10 y cant mwyaf difreintiedig352220.032.5625.130.5698.57.114.1100831019.816.736.51.3242026242331343742543879710.3715.413.92.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.315.054.481.470.820.74
10-20 y cant mwyaf difreintiedig261717.828.9527.827.5659.16.413.5102841087.821.129.72.4242026252431364142554871078.1718.616.83.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.704.013.571.230.690.55
20-30 y cant mwyaf difreintiedig221416.627.0480.625.7649.06.113.5103851116.923.825.53.8272329272633434653554781076.7619.417.73.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.523.643.571.160.620.49
30-40 y cant mwyaf difreintiedig181215.424.7422.324.5624.85.812.3103861146.026.721.95.6342835332941484863654991176.1922.920.94.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.272.892.690.970.500.39
40-50 y cant mwyaf difreintiedig14914.322.9376.322.1605.45.211.8104871195.029.218.710.344384641365160578586511111295.6924.922.94.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.092.602.790.900.560.36
40-50 y cant lleiaf difreintiedig12813.421.3348.121.4600.94.811.9105881214.530.516.811.852435347405769669596511111394.9023.521.63.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.002.462.560.850.520.35
30-40 y cant lleiaf difreintiedig11713.020.0324.821.1584.94.711.3105881243.833.214.712.756485752456277679597512121394.2723.321.53.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.761.791.740.760.380.30
20-30 y cant lleiaf difreintiedig9612.719.2305.321.0594.64.510.5106891273.335.913.310.048394943405672638586511121283.8019.117.52.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.751.811.660.870.380.27
10-20 y cant lleiaf difreintiedig7511.818.2281.619.9576.94.39.3107901292.839.711.06.036293834324358527476510101183.1915.814.42.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.651.551.480.800.410.24
10 y cant lleiaf difreintiedig5410.816.2241.019.3566.73.78.1108921362.046.17.63.529253229273748455365499972.1012.411.21.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.451.001.040.790.390.14

Metadata

Teitl

Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes

Diweddariad diwethaf

13/02/2020 13/02/2020

Diweddariad nesaf

TBC

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; ACEHI; Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is; Degfed Amddifadedd; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Tai; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).

MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.

Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALIC 2019 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler cyhoeddiad MALlC 2019 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Dolenni'r we

https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynegai

https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-dangosyddion --Noder bo’r canllawiau i’r dangosyddion ar y dudalen hon yn berthnasol i MALlC 2014, ac mae rhywfaint yn berthnasol o hyd. Bydd canllawiau i ddangoysddion MALlC 2019 yn cael eu diweddaru yn Ionawr 2020.

Ansawdd ystadegol

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2019 ar y tab Dolenni.