Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Degfed Amddifadedd[Hidlo]
-
-
Degfed Amddifadedd 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Lleihau]Mynediad i Wasanaethau[Lleihau]Tai[Lleihau]Yr Amgylchedd Ffisegol[Lleihau]Diogelwch Cymunedol
Cliciwch yma i ddidoliPobl mewn amddifadedd incwm (%)Cliciwch yma i ddidoliPobl oedran gweithio mewn amddifadedd cyflogaeth (%)Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr cronig a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliSalwch Hirdymor Cyfyngol (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau cynamserol (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr iechyd meddwl a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliNifer yr achosion o Ganser (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliPwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%)Cliciwch yma i ddidoliPlant 4-5 oed sy'n Ordew (%)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod SylfaenCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliAbsenoldeb Mynych (%)Cliciwch yma i ddidoliDisgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn mynd i Addysg Uwch (%)Cliciwch yma i ddidoliOedolion 25-64 oed Heb Gymwysterau (%)Cliciwch yma i ddidoliDiffyg argaeledd canrannol band eang ar 30Mb/e (%)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i fferyllfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i siop fwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i meddygfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i swyddfa'r post (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i ysgol gynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i llyfrgell gyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i cyfleuster chwaraeon (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog cyhoeddus i ysgol uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i fferyllfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i siop fwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i meddygfa (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i swyddfa'r post (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i ysgol gynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i llyfrgell gyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i cyfleuster chwaraeon (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i ysgol uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidoliAmser teithio dwyffordd cyfartalog preifat i orsaf betrol (munudau)Cliciwch yma i ddidoliPobl sy'n byw mewn cartrefi gorlawn (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai o ansawdd gwael (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai sy'n cynnwys peryglon difrifol (%)Cliciwch yma i ddidoliY tebygolrwydd o dai sydd mewn cyflwr gwael (%)Cliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Nitrogen deuocsidCliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 10 µmCliciwch yma i ddidoliGwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 2.5 µmCliciwch yma i ddidoliSgôr Perygl LlifogyddCliciwch yma i ddidoliSgôr ar gyfer agosrwydd at Fan Gwyrdd Naturiol Hygyrch (%)Cliciwch yma i ddidoliSgôr ar gyfer Mannau Gwyrdd AmgylcholCliciwch yma i ddidoliDifrod Troseddol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliTroseddau Treisgar a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliYmddygiad Gwrthgymdeithasol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliBwrgleriaethau a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliAchosion o Ddwyn a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliDigwyddiadau Tân (cyfradd fesul 100)
[Lleihau]Cymru161014.322.7382.423.2611.95.511.8104871195.429.919.46.938324036324555527476410101185.5319.718.03.2....77.0.1.142.672.550.980.530.38
Cymru10 y cant mwyaf difreintiedig352220.032.5625.130.5698.57.114.1100831019.816.736.51.3242026242331343742543879710.3715.413.92.7....87.0.2.315.054.481.470.820.74
10-20 y cant mwyaf difreintiedig261717.828.9527.827.5659.16.413.5102841087.821.129.72.4242026252431364142554871078.1718.616.83.4....86.3.1.704.013.571.230.690.55
20-30 y cant mwyaf difreintiedig221416.627.0480.625.7649.06.113.5103851116.923.825.53.8272329272633434653554781076.7619.417.73.6....84.8.1.523.643.571.160.620.49
30-40 y cant mwyaf difreintiedig181215.424.7422.324.5624.85.812.3103861146.026.721.95.6342835332941484863654991176.1922.920.94.0....80.2.1.272.892.690.970.500.39
40-50 y cant mwyaf difreintiedig14914.322.9376.322.1605.45.211.8104871195.029.218.710.344384641365160578586511111295.6924.922.94.0....73.4.1.092.602.790.900.560.36
40-50 y cant lleiaf difreintiedig12813.421.3348.121.4600.94.811.9105881214.530.516.811.852435347405769669596511111394.9023.521.63.6....73.1.1.002.462.560.850.520.35
30-40 y cant lleiaf difreintiedig11713.020.0324.821.1584.94.711.3105881243.833.214.712.756485752456277679597512121394.2723.321.53.5....68.6.0.761.791.740.760.380.30
20-30 y cant lleiaf difreintiedig9612.719.2305.321.0594.64.510.5106891273.335.913.310.048394943405672638586511121283.8019.117.52.9....71.5.0.751.811.660.870.380.27
10-20 y cant lleiaf difreintiedig7511.818.2281.619.9576.94.39.3107901292.839.711.06.036293834324358527476510101183.1915.814.42.5....73.7.0.651.551.480.800.410.24
10 y cant lleiaf difreintiedig5410.816.2241.019.3566.73.78.1108921362.046.17.63.529253229273748455365499972.1012.411.21.9....72.1.0.451.001.040.790.390.14

Metadata

Teitl
Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes

Diweddariad diwethaf
13/02/2020 13/02/2020

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).

MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.

Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALIC 2019 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2019 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2019 ar y tab Dolenni.

Dolenni'r we
https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru

https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-mynegai

https://llyw.cymru/mynegai-amddifadedd-lluosog-cymru-canllawiau-ir-dangosyddion --Noder bo’r canllawiau i’r dangosyddion ar y dudalen hon yn berthnasol i MALlC 2014, ac mae rhywfaint yn berthnasol o hyd. Bydd canllawiau i ddangoysddion MALlC 2019 yn cael eu diweddaru yn Ionawr 2020.

Allweddeiriau
MALlC 2019; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; ACEHI; Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is; Degfed Amddifadedd; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Tai; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol