Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data dangosyddion MALlC o 2019

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y data dangosyddion MALlC gwaelodol. Caiff y rhain eu diweddaru yn flynyddol, lle’n bosib. Cafodd y data mwyaf diweddar ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr 2019.

Mae'r dudalen yma hefyd yn cynnwys cyfrifiadau amddifadedd incwm a chyflogaeth MALlC 2019 ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a daearyddiaeth (gweler yr adran isod, o dan 'ffeiliau'). Defnyddiwyd y data hwn fel y rhifwyr wrth gyfrifo'r meysydd incwm a chyflogaeth ar gyfer y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.

Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, ebostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru