Skip to content

Data dangosyddion MALlC o 2019

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y data dangosyddion MALlC gwaelodol. Caiff y rhain eu diweddaru yn flynyddol, lle’n bosib. Cafodd y data mwyaf diweddar ei gyhoeddi ar 27 Tachwedd 2019.


Oherwydd anawsterau technegol, mae data dangosyddion ar gyfer ardaloedd cynnyrch ehangach is, awdurdodau lleol ac etholaethau wedi'u cyhoeddi fel taenlenni yn hytrach nag adroddiadau StatsCymru isod. Bwriadwn gyhoeddi'r setiau data hyn fel adroddiadau StatsCymru, ac ychwanegu daearyddiaethau eraill, cyn gynted ag y bo modd.

Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, ebostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru