Neidio i'r cynnwys

Data dangosyddion MALlC o 2019

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y data dangosyddion MALlC gwaelodol. Caiff y rhain eu diweddaru yn flynyddol, lle’n bosib. Cafodd y data mwyaf diweddar ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr 2019.

Mae'r dudalen yma hefyd yn cynnwys cyfrifiadau amddifadedd incwm a chyflogaeth MALlC 2019 ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a daearyddiaeth (gweler yr adran isod, o dan 'ffeiliau'). Defnyddiwyd y data hwn fel y rhifwyr wrth gyfrifo'r meysydd incwm a chyflogaeth ar gyfer y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.

Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, ebostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Rhanbarthau Economaidd – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiad Anheddiad Gwledig/Trefol – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Byrddau Iechyd Lleol – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl AGEHI – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Cyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Mynediad i Wasanaethau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Addysg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Tai Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Amgylchedd Ffisegol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Diogelwch Cymunedol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardal Etholaethol – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Adeiledig – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosydd yn ôl Amddifadedd Hirsefydlog Ystadegau Gwladol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC 2019 amcangyfrifon cyfrif amddifadedd incwm (bandiau oedran 5 mlynedd)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC 2019 Data dangosyddion yn ôl ardal gynnyrch ehangach haen is
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC 2019 Data dangosyddion yn ôl awdurdod lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC 2019 Data dangosyddion yn ôl etholaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC 2019 Data cyfrifon amddifadedd incwm a chyflogaeth (bandiau oedran eang)

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tudalen we MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol)