Skip to content

Data dangosyddion MALlC o 2019

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y data dangosyddion MALlC gwaelodol. Caiff y rhain eu diweddaru yn flynyddol, lle’n bosib. Cafodd y data mwyaf diweddar ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr 2019.

Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, ebostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru