Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Iechyd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]DangosyddGellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau a chyfnodau cyfeirio dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2019.[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]LSOA[Hidlo]
-
-
LSOA 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Iechyd
Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr cronig a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)	Rydym wedi addasu\'r data ychydig i gyfrif am breswylwyr Cymru sydd wedi\'u cofrestru gyda darparwyr gofal sylfaenol yn Lloegr a heb eu cynnwys yn y data a gofnodir gan feddygon teulu Cymru.Cliciwch yma i ddidoliSalwch Hirdymor Cyfyngol (cyfradd fesul 100)Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau cynamserol (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliDiagnosis o gyflwr iechyd meddwl a gofnodwyd gan feddyg teulu (cyfradd fesul 100)	Rydym wedi addasu\'r data ychydig I gyfrif am breswylwyr Cymru sydd wedi\'u cofrestru gyda darparwyr gofal sylfaenol yn Lloegr a heb eu cynnwys yn y data a gofnodir gan feddygon teulu Cymru.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr achosion o Ganser (cyfradd fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliPwysau Geni Isel, Genedigaethau Sengl (genedigaethau byw sy'n llai na 2.5 Kg) (%)Cliciwch yma i ddidoliPlant 4-5 oed sy'n Ordew (%)	Mae\'r data dangosydd ar blant 4-5 oed sy\'n ordew (%) wedi\'u hatal ar lefel AGEHI ac Ardal Adeiledig.
[Lleihau]Cymru[Ehangu]Cymru14.322.7382.423.2611.95.511.8
[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 113.419.0348.618.8531.07.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 212.819.5312.317.2595.76.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porth Amlwch15.325.1460.822.3612.56.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Amlwch Wledig12.121.5293.318.9712.53.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Biwmares11.917.7283.523.7584.52.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Botffordd13.620.8344.120.3591.14.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bodorgan12.219.8211.821.5590.08.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Braint12.418.5219.420.2537.12.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryngwran14.922.3390.621.4542.13.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brynteg10.419.3259.921.8562.00.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cadnant (Ynys Môn)10.814.7265.617.9693.90.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cefni14.719.3428.625.1473.26.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwm Cadnant9.714.5231.518.5685.53.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cyngar14.019.9424.125.7502.75.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwyngyll15.617.6366.127.3635.72.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tref Caergybi16.426.0516.632.8781.27.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Kingsland14.124.0510.728.7647.87.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbadrig12.920.9443.317.9625.32.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr-goch12.620.1352.024.8572.52.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanddyfnan10.418.6278.616.5630.57.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llaneilian13.422.9334.019.6611.12.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfaethlu12.722.6360.920.3598.28.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 117.023.3462.921.5542.66.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 213.321.2317.915.9622.66.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfihangel Ysgeifiog13.319.6347.822.6589.34.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangoed12.119.9450.825.9610.75.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanidan14.619.0350.725.2580.04.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llannerch-y-medd13.620.6355.521.0607.77.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]London Road16.325.5563.029.8556.37.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maeshyfryd17.326.0546.231.1693.37.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mechell12.621.7289.718.4485.44.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Moelfre11.019.4315.819.2675.311.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Morawelon18.726.3577.830.8741.66.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Parc a'r Mynydd13.319.8332.126.2582.03.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentraeth11.619.8334.624.4581.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porthyfelin 115.326.9414.429.5672.75.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porthyfelin 214.921.4378.625.9623.73.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhosyr15.822.3281.523.5580.44.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trearddur 112.919.5278.218.9653.26.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trearddur 210.720.9359.621.9561.63.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tudur16.226.1487.929.1644.68.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tysilio13.617.9364.021.0571.25.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Fali 114.521.8432.125.2563.47.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Fali 212.217.4269.919.8603.55.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Gwynedd[Ehangu]Abererch12.019.1294.019.3495.07.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abermaw 113.121.4455.420.5748.53.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abermaw 29.819.9281.717.3481.83.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Arllechwedd12.818.2254.021.9603.54.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Bala14.519.4409.419.1594.95.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 113.619.4346.019.1577.95.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 210.418.8271.919.2472.80.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bontnewydd14.018.2330.416.5483.04.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bowydd a Rhiw15.523.7428.124.3690.95.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd11.816.9266.017.3613.97.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cadnant (Gwynedd)15.926.3535.824.2673.76.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Corris/Mawddwy12.018.5283.018.7612.83.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cricieth11.317.5269.421.4618.06.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Deiniol14.420.0563.518.2754.95.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Deiniolen14.022.5365.426.5647.75.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dewi16.417.5343.625.6747.93.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Diffwys a Maenofferen14.121.6464.624.6685.94.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dolbenmaen13.518.7305.720.0621.24.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dolgellau Gogledd12.117.8345.223.8628.35.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dolgellau De13.919.5350.123.4630.23.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dyffryn Ardudwy12.217.8272.617.4538.79.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Efail-Newydd/Buan11.118.8320.415.5600.60.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gerlan13.920.1456.324.6675.64.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glyder11.117.8181.019.2573.23.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Groeslon12.517.6355.118.2636.04.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Harlech12.519.3299.121.7573.37.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hendre (Gwynedd)16.221.9426.823.9663.25.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hirael a Garth 110.518.8384.818.8478.22.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hirael a Garth 212.221.9497.420.6497.23.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanaelhaearn11.820.5366.618.4634.94.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr11.819.7323.516.1559.74.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedrog ac Aber-soch9.817.6269.315.8556.04.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanberis13.320.1339.524.0563.83.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 112.618.3364.514.5700.25.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 210.116.1283.214.0532.45.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanengan10.015.9220.514.2402.22.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangelynnin13.820.8295.520.2591.97.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanllyfni a Chlynnog11.820.9372.516.0655.27.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanrug14.020.3403.321.5762.03.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanwnda12.418.8290.017.3582.65.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanystumdwy11.617.0333.320.4587.45.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marchog 119.028.5611.528.6792.04.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marchog 220.330.1583.335.3819.36.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Menai (Bangor)9.817.5289.614.0433.97.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Menai (Caernarfon)12.719.7326.416.4702.43.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Morfa Nefyn9.816.0280.618.8524.66.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Nefyn11.817.1419.917.9638.95.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ogwen 115.822.4302.224.8691.83.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ogwen 214.523.2387.822.4690.43.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Peblig (Caernarfon)18.031.3480.025.6574.37.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penisa'r-waun12.418.4366.921.3613.64.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 111.016.8222.220.4526.23.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 214.120.1352.124.1632.95.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentir 114.517.4435.520.0422.47.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentir 212.918.6334.923.2635.28.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-groes (Gwynedd)15.121.0476.319.2667.96.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porthmadog Dwyrain13.419.2424.021.1618.54.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porthmadog Gorllewin11.616.2301.616.4652.05.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porthmadog - Tremadog10.619.0418.818.5613.70.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pwllheli Gogledd13.519.3393.523.1678.74.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pwllheli De12.220.0445.622.4663.75.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Seiont 116.018.5310.022.8736.35.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Seiont 214.621.5460.225.8699.04.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Talysarn13.823.7385.818.0545.16.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Teigl14.321.6433.221.0613.17.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trawsfynydd12.618.5278.818.1542.61.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tregarth a Mynydd Llandygai11.417.9273.321.1541.83.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tywyn 113.918.3329.522.2577.23.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tywyn 218.023.0427.726.3598.57.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Waunfawr12.217.5288.718.8617.22.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Felinheli12.917.9381.618.4563.95.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog9.917.1251.614.7499.42.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel10.915.0233.015.5497.85.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Conwy[Ehangu]Betws-y-Coed10.216.3329.214.9623.44.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Betws yn Rhos11.018.3251.219.4511.43.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn14.723.1420.622.2699.24.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caerhun11.416.3240.517.9581.22.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Capel Lluo12.417.9316.823.1706.23.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Colwyn 112.618.9317.324.5594.56.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Colwyn 219.523.5474.236.8682.83.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Colwyn 314.221.8323.527.4555.75.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Conwy 116.219.0394.725.5691.44.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Conwy 29.417.5309.516.7531.07.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Conwy 39.219.4297.917.5508.06.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Craig-y-Don 113.622.1429.227.9531.93.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Craig-y-Don 210.416.9262.220.8514.36.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Crwst12.021.4427.324.6534.12.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Deganwy 110.116.2255.819.2535.04.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Deganwy 28.218.6317.814.6619.46.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Eglwysbach9.516.9250.019.6434.76.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Eirias 115.420.7429.134.5634.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Eirias 214.818.7289.626.3514.72.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gele 111.522.2229.128.3488.98.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gele 212.019.2245.918.9614.75.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gele 312.319.1251.920.8623.32.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glyn (Conwy) 114.622.6451.027.3561.88.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glyn (Conwy) 222.129.0798.540.3729.97.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glyn (Conwy) 313.223.4433.729.7539.94.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gogarth 112.621.3471.624.5586.43.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gogarth 213.718.7273.423.4542.42.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwyr (Conwy)12.620.9384.820.9653.96.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bae Cinmel 118.128.7550.730.5643.66.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bae Cinmel 215.523.0343.629.5692.13.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bae Cinmel 318.028.3395.228.3607.76.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bae Cinmel 417.226.5457.530.3587.56.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanddulas13.420.3317.027.5544.05.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 111.319.7257.822.8537.82.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 212.219.9343.219.3568.42.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 311.419.9332.619.5599.23.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 412.823.7558.826.3691.16.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 512.219.3295.920.4565.65.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangernyw12.018.3343.018.6486.03.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansannan10.619.4305.817.8537.04.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llysfaen 114.727.2395.729.4554.67.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llysfaen 211.617.9361.923.9591.85.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marl 110.715.1242.618.9620.42.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marl 215.021.5448.922.8607.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mochdre14.622.9533.025.1616.25.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 115.319.7421.127.8665.76.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 214.524.8629.022.5647.42.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pandy11.018.4377.221.0491.85.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 113.421.0361.523.6586.00.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 216.025.0535.624.8873.05.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penrhyn 110.415.6314.520.2594.88.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penrhyn 29.317.2272.621.2653.56.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penrhyn 39.117.3229.920.2591.97.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-sarn 114.322.2582.925.0755.23.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-sarn 214.618.0344.022.8547.64.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentre Mawr 116.025.4602.934.3682.34.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentre Mawr 212.420.5303.624.1532.33.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiw 110.316.8373.016.8544.53.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiw 211.315.0362.521.0520.02.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiw 314.425.3647.428.6604.57.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiw 413.421.0380.422.8642.33.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tywyn17.527.3513.131.3703.26.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefriw11.720.4331.324.8515.51.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tudno 117.825.0679.228.1718.24.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tudno 219.829.3738.433.7785.56.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tudno 312.519.1253.923.1558.41.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uwch Conwy11.516.5228.415.5505.63.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uwchaled12.517.8254.212.5484.74.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansanffraid12.316.6317.619.7586.05.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abergele Pensarn 114.824.2336.327.4594.03.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abergele Pensarn 215.731.9685.532.2753.811.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Bodelwyddan15.521.2369.625.8564.15.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Corwen 111.217.9273.421.3578.97.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Corwen 215.918.9441.524.4694.39.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych Canol15.123.8543.231.9689.57.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych-Isaf 111.816.7206.023.4668.32.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych-Isaf 214.216.9333.526.4501.37.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych-Isaf 312.919.4283.024.6729.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 120.029.0732.836.6719.87.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 214.321.4331.329.1580.45.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Diserth 112.219.7286.725.5574.12.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Diserth 216.322.5439.333.3710.35.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Efenechdyd11.313.6234.616.8640.44.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla10.815.2197.318.0606.02.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal9.914.0169.218.6580.71.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrillo12.016.8321.521.6641.32.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandyrnog11.818.3274.421.2535.55.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern11.516.3233.619.6552.72.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangollen 112.820.4382.530.5567.57.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangollen 211.319.2365.224.7609.77.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangollen 311.117.9277.124.8575.45.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch12.017.5236.720.8568.62.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Canol 112.518.8350.027.0599.36.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Canol 215.927.6403.035.1659.17.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 122.126.7523.439.8596.53.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 211.516.9201.427.5493.63.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 317.124.7508.233.4650.68.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Allt Melyd14.823.6329.332.2655.65.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 117.324.2436.034.0647.13.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 216.124.6379.128.4644.03.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 315.925.4412.428.6710.83.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 115.223.6420.231.0803.87.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 215.524.2325.527.4573.83.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuddlan 114.919.6295.325.8739.14.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuddlan 214.220.0399.626.8535.07.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuddlan 315.220.2423.223.9649.47.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 120.126.9504.735.7794.510.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 214.522.7417.828.3565.53.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 318.426.91,088.843.9941.610.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De 116.525.4370.630.0572.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De 213.523.1348.227.2660.54.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 116.723.6516.930.3627.97.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 218.022.3448.631.6666.94.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 317.724.0438.027.6576.55.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 419.430.1577.739.4740.57.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 513.322.3270.326.4592.46.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 122.830.9727.737.5792.98.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 224.034.7713.239.1669.610.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 317.922.4326.432.7683.84.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 124.535.11,008.938.3798.58.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 221.040.51,157.346.4822.311.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 319.432.4695.936.4689.06.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuthun 113.419.9445.426.4690.46.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuthun 213.117.2350.923.3671.35.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhuthun 310.415.1291.421.6628.94.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanelwy Dwyrain12.518.2234.227.3588.84.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanelwy Gorllewin16.322.7339.630.7605.44.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefnant14.520.9381.924.3589.53.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tremeirchion10.817.3340.420.8597.57.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir y Fflint[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 112.715.6284.923.4663.62.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 212.117.6286.321.5607.03.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aston 113.121.1361.122.8730.63.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aston 214.019.0327.321.8639.44.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bagillt Dwyrain15.222.0370.021.3652.94.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bagillt Gorllewin16.225.2404.926.4751.76.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brychdyn Gogledd Ddwyrain11.919.0309.915.8695.95.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brychdyn De 114.318.4338.217.2697.67.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brychdyn De 211.916.3277.514.7556.45.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brynffordd13.918.3258.121.1749.14.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 115.423.4443.624.1635.86.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 214.516.6317.423.2596.94.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 113.919.9280.422.1682.25.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 217.522.5467.127.9745.04.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 316.225.4523.530.8681.58.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd Bwcle 112.817.7243.521.7711.65.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd Bwcle 213.219.3294.821.1671.24.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 112.418.8212.823.0525.76.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 213.418.6273.619.6677.35.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 312.415.7317.619.1624.52.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caergwrle14.922.6411.729.8606.24.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caerwys 110.116.1225.717.6530.25.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caerwys 211.918.3334.320.4547.52.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilcain11.416.9284.816.9561.02.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Canol 114.623.3326.927.5621.03.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Canol 219.325.4792.532.3779.04.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 113.616.3284.723.0586.34.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 215.917.5325.424.1526.84.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 313.316.7333.221.4515.06.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 421.625.0643.936.1807.68.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah De 115.420.5294.122.5677.38.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah De 214.319.4302.625.0569.42.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah De 314.517.6354.725.7611.02.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah De 410.910.1266.021.2541.84.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cei Connah Gwepre14.418.6308.324.7633.78.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ewlo 110.814.4245.916.8752.44.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ewlo 210.514.3184.517.1599.74.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ewlo 310.014.2259.116.9554.86.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ffynongroyw17.725.3504.832.1627.16.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Castell18.526.8598.325.9680.17.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 113.517.1280.122.2472.85.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 221.926.2691.627.3858.68.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 313.819.6361.621.3554.35.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 119.026.2542.325.2747.16.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 215.621.3416.525.3723.09.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 112.017.0364.520.7598.16.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 215.622.0291.321.5595.24.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maes-glas 120.327.9615.032.6684.07.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maes-glas 217.322.6386.125.6587.47.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gronant17.226.2375.733.9562.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwernaffield11.015.5278.018.6613.93.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwernymynydd11.316.3300.320.1695.14.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Helygain12.617.5253.619.3579.87.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penarlâg10.517.6190.517.5629.23.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Kinnerton Uchaf10.012.6156.017.5644.93.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treffynnon Canol20.027.5579.635.5637.14.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treffynnon Dwyrain14.821.4469.229.2654.85.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treffynnon Gorllewin15.422.8429.926.0597.37.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Hôb 111.216.3211.821.0612.54.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Hôb 214.619.3283.727.4557.73.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Coed-llai15.020.2439.322.3620.46.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfynydd12.115.9318.521.3699.75.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mancot 113.519.1477.421.1633.56.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mancot 214.822.8460.725.5622.45.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 112.018.7273.921.6531.03.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 212.819.6439.724.9754.18.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug Dwyrain13.519.2423.824.8674.75.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 110.714.4198.924.7491.85.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 210.211.7210.518.1778.13.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 118.727.1665.733.7779.85.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 212.319.2457.123.9586.33.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mostyn (Sir y Fflint)16.925.2421.928.8666.64.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentre'r Diawl 112.816.7210.721.2691.42.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentre'r Diawl 213.018.1291.525.4567.56.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llaneurgain 110.414.8333.917.7632.43.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llaneurgain 210.614.8281.822.5673.21.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pentre'r Moch14.314.9267.324.0637.42.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-ffordd 111.916.6367.820.3683.14.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-ffordd 211.616.7253.419.2548.03.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Queensferry19.323.1496.821.8840.65.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saltney Cyffordd yr Wyddgrug16.721.7468.721.3742.46.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saltney Stonebridge 115.023.7470.516.4817.34.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saltney Stonebridge 215.719.5363.215.4676.07.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sealand 116.519.8505.626.7780.02.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sealand 221.126.4604.230.9714.95.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Shotton Dwyrain16.022.9333.019.5609.23.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Shotton Uchaf 118.627.4556.430.2692.59.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Shotton Uchaf 219.027.6587.331.1721.47.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Shotton Gorllewin14.720.2395.620.3688.92.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trelawnyd a Gwaenysgor12.420.6293.722.7600.17.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treuddyn12.718.8323.819.2679.14.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Chwitffordd11.916.7291.519.8603.94.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Acton 114.422.3328.322.1603.14.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Acton 215.727.8451.626.0651.67.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Parc Borras 111.017.2215.816.8561.60.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Parc Borras 213.617.8203.019.3711.68.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bronington 114.616.1279.223.7601.84.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bronington 212.015.0268.715.9537.75.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brymbo 113.721.3299.617.6487.37.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brymbo 216.427.0615.219.4599.35.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brynyffynnon 114.622.1398.724.6694.07.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Brynyffynnon 216.323.1600.621.9488.35.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn Cefn12.422.9396.620.0619.85.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cartrefle 118.224.7625.227.5689.68.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cartrefle 219.031.0518.531.3671.69.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cefn 113.722.4357.325.4644.85.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cefn 216.427.4468.129.5680.07.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cefn 316.927.8462.228.1738.95.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Waun Gogledd 111.820.1253.324.5636.12.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Waun Gogledd 216.022.1528.923.6724.23.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Waun De14.419.3372.526.6696.48.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Coedpoeth 114.625.1548.431.4613.06.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Coedpoeth 213.222.4420.425.0753.76.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Coedpoeth 312.920.5329.023.4642.78.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Erddig12.317.3321.922.2666.28.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Esclusham 116.425.2402.525.7635.56.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Esclusham 213.718.0346.921.1684.67.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Garden Village10.815.9193.520.3564.05.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 112.716.3263.125.0691.17.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 211.018.9256.822.1543.21.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Grosvenor 115.319.2444.022.3706.78.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Grosvenor 219.224.0730.528.5829.710.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwenfro17.227.5444.021.7610.88.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 118.824.4435.028.9649.35.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 212.118.1348.520.4575.92.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 314.118.8350.721.7564.97.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 113.921.1345.323.2670.54.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 218.928.0570.730.8682.65.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 118.127.8564.532.1706.87.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 216.026.21,059.327.8520.54.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hermitage 118.624.4502.427.7706.95.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hermitage 216.028.5601.127.0747.78.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Holt 111.415.9322.719.4678.12.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Holt 27.616.0183.020.1590.01.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Johnstown 113.118.8281.825.1591.65.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Johnstown 218.627.6379.427.2756.57.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Little Acton 111.717.1262.818.8520.71.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Little Acton 212.617.7257.221.7601.53.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangollen Wledig12.619.1340.123.8566.64.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llai 116.118.2483.927.7694.85.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llai 215.921.1354.228.1715.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llai 320.727.3621.234.4870.23.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maes-y-dre15.721.4450.824.7643.06.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marchwiel 111.316.5287.520.8602.110.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marchwiel 216.219.3418.023.3787.48.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marford a Hoseley 110.813.0236.121.3626.65.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Marford a Hoseley 210.711.1122.721.4576.03.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mwynglawdd 114.022.0319.021.9754.22.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mwynglawdd 210.616.6266.721.2654.41.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]New Broughton 117.622.4340.422.5642.44.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]New Broughton 215.624.4321.320.9645.57.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Offa15.120.3457.923.7555.57.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Owrtyn 110.815.7246.521.2568.66.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Owrtyn 211.817.3338.022.5593.04.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pant16.524.3458.831.2572.09.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-cae16.426.8513.630.1697.19.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 111.216.6250.218.6589.56.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 214.424.9378.626.6575.62.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Plas Madoc16.732.2578.433.5646.89.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ponciau 114.621.9298.823.7542.46.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ponciau 215.526.7443.727.5699.07.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ponciau 314.124.8494.022.8643.85.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Queensway 120.232.9685.633.9573.813.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Queensway 220.726.6706.329.9564.25.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhosnesni 112.519.8209.019.3628.16.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhosnesni 210.913.7291.418.2442.95.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Orsedd 111.414.1264.019.4624.83.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Orsedd 211.915.9295.819.2623.24.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiwabon 116.124.8470.626.0648.64.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiwabon 213.923.5465.424.2708.28.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Stansty14.121.4415.522.4654.62.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Whitegate 116.223.0507.223.2714.15.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Whitegate 214.921.4384.125.0536.95.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Wynnstay20.634.0724.031.7685.310.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Smithfield 214.923.9431.319.4595.24.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dyffryn Ceiriog 310.519.0353.619.9600.36.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Smithfield 318.825.2596.028.4696.57.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Powys[Ehangu]Aber-craf16.126.1416.624.9516.010.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bugeildy13.817.7321.117.8517.30.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberriw11.317.4221.313.7583.01.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Blaen Hafren9.715.4260.810.3534.64.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bronllys9.319.2276.616.2565.09.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 111.819.1367.220.8585.95.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 211.416.4230.219.3596.34.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caersws11.319.2309.014.0615.83.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Ystog14.319.9322.920.0620.84.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dyserth a Thre-coed16.020.7266.425.4598.511.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dolforwyn11.517.9218.518.0518.55.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Felin-fâch8.514.4226.513.0493.92.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ffordun13.215.3233.115.3580.45.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glantwymyn13.618.1231.618.5494.64.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Clas-ar-wy8.915.0252.814.5600.51.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cegidfa11.016.0283.910.8531.34.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwernyfed9.616.8299.519.3595.26.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Gelli Gandryll11.717.8306.726.6641.15.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ceri10.516.1251.318.1522.03.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tref-y-clawdd 114.116.6313.121.5725.84.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tref-y-clawdd 214.318.5246.021.0591.74.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanafan Fawr11.414.3291.314.3618.74.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbadarn Fawr14.416.3239.820.7668.03.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbryn-mair a Banwy14.620.1252.616.2539.32.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandinam9.316.5209.515.3550.51.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin14.824.4622.733.5561.56.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrindod Gogledd17.221.1350.327.0582.06.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrindod De14.820.5333.626.7628.05.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandrinio12.715.4200.114.3529.06.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandysilio12.819.4275.918.1602.64.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanelwedd10.216.3297.013.7553.74.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfair Caereinion13.017.7283.015.9547.74.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfyllin13.719.1254.021.9644.43.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangynllo11.514.8210.513.2431.73.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangynidr10.515.6198.715.7493.83.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanidloes 111.118.7294.415.2510.83.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanidloes 211.918.7408.215.3601.06.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansanffraid13.218.3351.119.4550.32.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanwrtyd10.517.9270.817.2527.43.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanllyr13.118.8280.920.9632.65.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Machynlleth15.621.7412.022.9613.74.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maes-car/Llywel12.218.8268.616.9539.33.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Meifod a Llanfihangel11.017.3247.813.2602.21.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefaldwyn14.315.4309.219.8738.02.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Nantmel13.216.1297.014.5605.11.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 117.927.8561.530.6703.64.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 217.124.2492.029.5732.66.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd Dwyrain16.122.7549.526.8463.99.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn13.218.0325.118.8609.94.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn11.716.8259.621.3506.35.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Drenewydd De18.327.3540.629.5640.64.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pencraig10.514.8247.421.4612.51.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanandras 115.617.1295.419.2528.07.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanandras 216.117.9377.522.1611.72.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhaeadr Gwy13.520.0500.520.6580.76.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhiwcynon12.316.3187.514.2525.01.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. David Fewnol14.321.4446.118.0656.63.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Mary 112.418.3432.319.6603.63.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Mary 210.115.7210.313.9661.85.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Talgarth12.319.4362.223.4626.33.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tawe-Uchaf16.523.1240.825.5450.75.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre-wern11.616.8238.111.3620.35.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Trallwng Castell16.323.7453.617.1811.26.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 116.820.3651.718.9749.67.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 213.618.3345.115.1732.84.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Trallwng Llanerchyddol11.320.6340.613.8587.77.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ynysgedwyn14.626.8301.921.1532.84.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ysgir8.416.0190.010.6557.911.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystradgynlais 121.133.7536.329.6659.33.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystradgynlais 216.127.0291.727.4602.12.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tal-y-bont ar Wysg10.717.4348.915.0509.04.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwm-twrch16.427.0619.326.4588.24.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St John 111.316.9311.116.1555.17.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St John 217.524.2551.925.4628.66.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Crughywel10.817.3276.417.3580.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangatwg a Glangrwyne8.516.6188.315.9560.64.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangors, Bwlch a Grwyne10.816.3184.915.1538.63.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanrhaeadr-ym-Mochnant12.515.6184.618.0533.02.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansilin8.615.2244.013.4561.29.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ceredigion[Ehangu]Aberaeron13.019.1373.221.7475.25.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberporth 110.420.0260.215.0583.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberporth 212.023.1401.215.7442.45.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberteifi Mwldan14.721.1416.518.6538.67.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberteifi Rhyd-y-Fuwch15.626.0490.522.4611.64.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberteifi Teifi14.529.7733.526.0678.75.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Bronglais13.317.1271.921.9625.65.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Canol13.519.6492.621.7714.48.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 115.125.5457.829.8637.86.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 218.225.4373.128.3672.07.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 112.120.5488.522.0671.66.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 213.719.3462.420.9630.95.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Beulah12.818.7280.120.1649.14.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Capel Dewi12.621.0270.618.0597.62.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ceulanamaesmawr10.617.3219.318.9437.65.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ciliau Aeron12.620.6260.921.4466.04.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Faenor 111.315.8189.423.4447.93.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 110.320.5357.516.6507.85.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 213.021.4353.721.2474.85.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanarth11.219.4257.217.3474.74.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandyfrïog12.921.9329.722.6505.83.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandysiliogogo11.218.5317.312.7604.21.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tref Llandysul11.223.8366.620.3667.67.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfarian13.517.3251.621.3468.64.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfihangel Ystrad14.420.9414.121.3608.25.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangeitho11.819.2296.616.4585.84.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangybi11.119.1295.016.9431.22.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanrhystud13.518.6316.320.9551.23.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansanffraid 114.620.1314.520.1550.74.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansanffraid 214.921.3336.924.1461.82.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanwenog12.420.1295.218.3547.86.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Lledrod14.020.2339.119.5615.03.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Melindwr11.918.7206.720.8440.75.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ceinewydd10.219.0331.313.3557.77.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penbryn9.819.1246.114.8503.71.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-parc 111.623.3322.018.8657.35.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-parc 29.819.9307.712.3565.91.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tirymynach14.820.2349.924.1500.03.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefeurig11.917.5248.219.7534.22.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tregaron13.119.2402.215.6535.19.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Troedyraur12.220.9258.917.0706.18.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystwyth13.817.4304.921.2436.63.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penglais13.019.6328.320.7477.22.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbadarn Fawr De11.519.6278.919.7647.74.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbadarn Fawr Gogledd11.417.4242.618.5497.82.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Borth13.818.0305.520.5542.32.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Amroth13.820.7357.017.2596.03.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Burton11.018.8240.220.7554.54.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Camrose 112.817.4243.518.7527.54.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Camrose 212.619.5220.421.7682.76.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Caeriw13.217.8314.517.5717.33.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilgerran11.719.9371.217.2507.15.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydau14.019.9305.017.2631.23.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Crymych 114.617.6267.520.7522.15.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Crymych 212.718.6266.216.8489.21.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinas10.117.4223.217.1558.43.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]East Williamston 114.520.1399.018.0484.86.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]East Williamston 215.121.7352.321.5591.23.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Ddwyrain12.219.3358.819.1639.07.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Orllewin14.122.5295.220.6596.87.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Wdig12.921.6376.918.3570.33.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Castell16.223.6568.431.2569.56.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 113.519.1342.319.5443.65.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 219.729.3614.234.6667.46.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Portfield14.621.4343.126.6665.33.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Prendergast13.519.3567.222.3762.98.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hwlffordd: Priordy12.518.3324.625.4700.33.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hundleton11.518.1255.419.0579.33.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Johnston14.621.2452.223.8525.45.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilgeti/Begeli15.221.2357.719.8657.93.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanbedr Efelffre11.619.1224.818.3468.86.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandyfái10.117.6276.820.5568.49.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treletert11.618.2277.117.7535.53.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangwm11.218.2333.521.9605.84.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanrhian12.217.9239.314.6592.03.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maenclochog 110.818.1237.918.4584.55.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maenclochog 213.118.5323.319.7524.85.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Maenorbyr11.320.2289.521.5532.32.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Martletwy11.216.8250.818.1557.35.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pont Fadlen16.321.9467.629.7599.84.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Canol14.020.4424.123.2684.76.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Dwyrain16.921.4508.026.0602.27.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 114.923.6466.224.9702.83.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 215.321.9459.723.1687.62.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 114.720.9196.021.8580.87.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 215.427.0467.128.3635.58.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gogledd13.021.8385.923.5671.66.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gorllewin16.425.3481.827.6634.45.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Arberth13.922.1427.025.8619.45.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Arberth Gwledig12.918.0295.619.0513.64.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefdraeth11.819.2215.720.9551.13.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Neyland Dwyrain14.222.3343.921.4600.26.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Neyland Gorllewin13.922.7426.523.8572.04.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Canol16.226.6440.833.4647.36.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 116.531.8551.833.4668.66.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 215.323.1382.325.9702.16.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Marchnad12.725.6527.824.8693.55.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 118.923.7453.731.6754.45.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 213.724.8339.425.9666.27.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penfro: Monkton17.330.7529.133.4608.07.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penfro: Santes Fair Gogledd15.825.8568.130.7665.36.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penfro: Santes Fair De12.624.4414.925.4501.55.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penfro: Sant Mihangel11.218.9272.219.5619.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penalun13.419.1359.421.0683.93.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rudbaxton11.417.7255.123.5528.25.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tyddewi11.720.0329.614.4657.48.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandudoch10.618.6258.114.9588.54.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanisan yn Rhos10.316.7317.817.5595.31.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saundersfoot 113.818.9302.119.9625.21.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saundersfoot 213.217.6248.716.3593.35.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Scleddau10.919.6294.115.6623.66.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Solfach11.817.5311.113.2719.02.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dinbych y Pysgod: Gogledd12.020.1294.923.2625.23.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 19.719.5314.719.8498.71.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 213.721.0336.122.9731.94.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Havens10.015.0199.321.9588.90.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cas-wis11.316.1257.117.8560.12.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Abergwili11.819.5292.016.8612.83.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhydaman 115.832.8610.324.2713.98.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Rhydaman 216.626.7553.522.8721.46.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Betws11.822.0301.018.0535.13.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bigyn 115.023.5573.724.8602.14.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bigyn 214.825.3489.521.1560.84.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bigyn 313.925.7318.420.7601.15.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bigyn 418.731.8541.627.7812.17.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porth Tywyn 111.725.2305.215.2582.94.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porth Tywyn 214.229.0598.918.9754.63.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Porth Tywyn 312.121.7225.914.7725.04.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bynea 114.921.7271.518.3453.96.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bynea 217.328.1384.124.8615.96.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 116.326.0466.625.8622.84.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 217.624.2452.330.1611.69.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 315.921.3431.027.3609.14.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 410.616.6240.118.5558.35.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 114.024.1649.426.4587.15.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 214.221.6542.525.1584.73.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 116.222.0417.426.3660.810.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 213.521.5268.620.4415.66.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 313.320.8396.125.2615.84.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cenarth12.522.8314.020.8585.64.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cil-y-cwm9.318.8263.614.9494.13.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwyl Elfed 111.420.6321.813.8595.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwyl Elfed 212.017.5222.217.0476.31.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwyl Gaeo12.320.7287.016.1595.95.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dafen 113.124.9351.019.8587.64.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dafen 216.927.8362.723.1732.26.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Elli 114.122.9321.420.2646.71.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Elli 214.726.1433.323.5634.66.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Felin-foel16.828.4502.625.1668.05.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Garnant15.129.1429.117.6699.57.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanaman 115.429.8453.019.7641.85.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanaman 215.327.9446.319.7660.13.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanymôr 116.730.6528.323.4668.75.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanymôr 219.630.7531.527.2598.95.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glyn (Sir Gaerfyrddin)13.025.3367.118.3689.82.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gors-las 113.624.5382.616.8531.03.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gors-las 215.223.7291.920.7516.13.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hendy 110.819.8283.318.4495.54.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hendy 214.024.2429.323.2680.65.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 113.722.3371.220.6661.58.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cydweli 116.130.7442.823.3787.34.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cydweli 213.725.2308.017.8522.21.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treflan Talacharn 114.622.2407.620.2680.15.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treflan Talacharn 212.719.6344.817.8520.45.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanboidy11.318.9285.315.8585.44.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanddarog12.819.7234.517.0534.71.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandeilo 110.918.2182.516.0641.54.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandeilo 215.723.1427.721.8587.06.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanymddyfri 112.621.3386.420.0542.66.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanymddyfri 210.719.5389.116.2627.04.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandybïe 112.019.9335.016.2604.12.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandybïe 215.627.6399.221.5641.24.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanegwad 111.217.0221.715.1470.92.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanegwad 29.818.4411.715.1684.03.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfihangel Aberbythych11.220.0257.816.6575.94.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 112.922.3417.620.7542.65.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 213.320.0270.018.7530.44.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangadog10.117.8286.212.8614.34.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangeler 114.323.5321.021.9637.44.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangeler 212.620.5263.119.8590.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangennech 113.023.7382.415.0612.55.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangennech 214.124.1328.517.5490.64.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangennech 314.625.5363.317.3726.46.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangynnwr 113.822.3404.825.7509.36.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangynnwr 211.518.4281.717.3622.34.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangyndeyrn 116.527.4494.623.2586.76.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangyndeyrn 212.923.3382.314.7554.69.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llan-non 115.726.4402.419.9677.99.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llan-non 216.426.1391.720.5699.25.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llan-non 312.522.7302.816.7439.311.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansteffan11.120.1273.818.4605.65.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanybydder 112.620.3284.717.1420.36.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanybydder 215.222.9366.620.4558.45.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Lliedi 114.824.7523.724.7551.43.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Lliedi 212.921.3334.220.0636.05.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Lliedi 317.227.2599.823.6663.87.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llwynhendy 118.825.5340.423.6572.58.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llwynhendy 219.731.3496.927.5798.35.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llwynhendy 321.234.0576.428.3739.84.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Monardeilo a Salem11.219.6284.315.5541.64.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pembre 111.821.7259.213.1520.03.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pembre 217.828.4389.319.6664.94.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 115.425.2273.817.1574.14.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 213.926.8285.320.0654.97.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontaman 114.428.3491.423.7752.57.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontaman 211.121.3207.017.4455.61.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontyberem 114.222.0274.817.5594.27.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontyberem 214.428.0428.520.1547.75.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwarter Bach 116.728.3420.418.4740.410.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwarter Bach 212.626.5286.418.6655.56.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sanclêr 114.921.9385.920.7736.14.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sanclêr 214.620.4308.617.3515.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanismel 112.219.4254.618.8552.64.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llanismel 214.222.1344.217.9634.36.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saron 113.926.5368.321.7488.86.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Saron 214.825.0487.321.9603.45.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Swiss Valley 111.719.2245.516.0591.96.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Swiss Valley 216.323.8272.620.9608.41.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tre-lech12.419.7251.014.0493.07.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trimsaran 117.930.9476.621.7721.84.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trimsaran 215.229.1308.720.3666.07.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ty-croes14.523.5320.617.1551.94.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tyisa 114.724.2461.621.6607.49.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tyisa 220.632.8764.128.1737.47.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tyisa 318.631.0514.424.7680.75.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hendy-Gwyn ar Daf12.619.8347.419.6651.74.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanymor 312.626.7398.221.4542.56.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glanymor 418.929.3502.727.9579.45.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Hengoed 212.823.4303.920.3491.36.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Llandeilo Ferwallt 18.915.4200.516.0495.72.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llandeilo Ferwallt 210.118.1393.718.4555.62.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bonymaen 121.733.6697.929.1720.16.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bonymaen 218.231.5511.721.3706.47.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bonymaen 315.727.0383.028.3541.95.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bonymaen 417.528.8457.828.7596.65.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 121.337.4794.431.3709.27.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 315.428.2589.924.8546.55.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 420.430.6680.217.4572.56.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 511.824.3328.922.2565.86.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 617.124.2649.818.7442.04.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 814.224.5679.920.7714.86.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydach 116.028.0450.522.7775.66.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydach 212.522.1378.318.3595.84.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydach 317.232.0500.726.0666.36.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydach 415.326.5369.023.6625.24.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Clydach 516.126.2404.324.4684.85.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 113.025.1323.119.6532.85.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 217.732.1700.333.0628.66.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 315.025.2396.023.3680.84.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 415.123.0425.022.6619.45.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 513.921.4473.331.0552.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 615.923.6396.224.3610.59.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 715.024.4408.121.8568.57.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Y Cocyd 818.632.7509.625.9613.49.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwmbwrla 113.924.1282.621.0577.83.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwmbwrla 216.222.9525.221.4583.25.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwmbwrla 314.923.4389.923.5670.08.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwmbwrla 413.722.1364.322.6624.73.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cwmbwrla 517.427.7495.023.2656.83.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dynfant 113.120.5323.423.4586.46.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dynfant 210.618.0291.220.1605.76.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dynfant 310.319.3307.118.3662.10.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Fairwood 210.021.1251.117.8589.94.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Fairwood 19.918.8232.120.9605.93.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gorseinon 117.927.2542.125.7635.45.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gorseinon 214.627.0471.824.4582.08.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwyr (Abertawe) 19.316.5241.921.4474.25.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwyr (Abertawe) 29.217.2267.521.6503.89.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tregwyr 112.020.0271.327.4527.41.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tregwyr 213.121.5316.430.4496.13.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Tregwyr 315.122.7407.731.1667.03.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilâ Gogledd 29.316.6196.715.9594.51.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilâ De 110.621.0252.218.3515.44.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontybrenin 114.621.2281.725.1558.83.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontybrenin 211.817.8233.221.9586.94.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontybrenin 312.521.3236.421.0426.92.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glandwr 115.724.3420.926.3640.54.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glandwr 217.627.8449.028.6667.04.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glandwr 316.531.0515.025.0688.36.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Glandwr 416.429.2575.922.3700.23.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangyfelach 111.819.7270.919.5456.66.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangyfelach 210.917.8247.419.1526.83.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangyfelach 312.716.0260.016.1589.92.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 115.721.6379.418.8629.83.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 213.820.8291.718.6417.31.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 314.717.6290.019.7468.54.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 416.524.2215.023.9556.65.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 515.423.9338.623.7601.54.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 620.231.8415.723.9672.57.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 713.418.6337.218.0555.22.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansamlet 819.031.5621.627.6677.24.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Casllwchwr Isaf15.225.4450.423.1628.97.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mawr10.822.1379.818.0636.73.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mayals 19.617.4202.415.0461.62.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mayals 28.215.4228.614.6463.94.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 113.523.3364.522.9538.36.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 212.418.6311.519.0676.85.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 314.124.2366.521.1534.94.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 418.025.1445.124.9523.03.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 520.631.7518.130.3670.96.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 618.031.3548.228.0682.54.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 718.730.0659.824.9616.58.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 814.022.6315.623.0551.55.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 919.530.8691.926.6674.75.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 1012.120.5248.619.1648.73.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Treforys 1112.418.8284.818.0661.89.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 121.335.8772.729.0827.04.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 216.926.8461.626.2686.16.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 312.719.5226.318.8572.62.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 415.924.2450.923.9579.110.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 515.326.7374.824.7532.06.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Mynydd-bach 616.023.9295.722.0653.42.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Newton (Abertawe) 18.914.7236.315.4525.33.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Newton (Abertawe) 29.216.3206.318.5465.84.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystumllwynarth 18.719.2383.016.0658.24.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystumllwynarth 29.917.4238.816.5476.83.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ystumllwynarth 39.314.1198.916.2497.13.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-clawdd 111.218.8253.221.8517.80.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pen-clawdd 215.123.2387.928.6618.14.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 124.037.8812.327.9692.96.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 219.231.0447.226.1561.26.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 323.635.4879.131.5918.15.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 419.537.0623.128.8830.07.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 518.530.9510.324.8665.66.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 619.932.1529.031.7684.53.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penderi 715.932.7594.422.0791.67.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penlle'r-gaer 111.117.1213.617.0561.02.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penlle'r-gaer 218.130.7499.626.3582.94.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pennard 110.617.8261.622.0540.47.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pennard 29.016.2179.821.1480.10.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 116.326.4407.325.4647.35.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 214.723.0387.820.9551.54.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 315.722.8278.223.7621.07.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 416.432.5980.026.5570.93.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontarddulais 112.721.3267.521.1488.05.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontarddulais 214.825.3349.226.2584.45.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontarddulais 313.124.6307.523.9625.79.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Pontarddulais 417.530.0457.629.4651.27.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Thomas 119.333.5620.024.8574.64.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Thomas 217.527.4594.121.3718.89.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Thomas 315.027.5297.724.1522.92.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]St. Thomas 414.826.7473.222.5573.44.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 19.719.9294.720.8567.04.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 27.520.5362.616.6613.64.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 310.619.0239.218.9599.45.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 415.028.5458.426.1636.37.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 515.324.2525.424.6651.53.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 69.416.1289.216.4458.46.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 710.518.2270.517.6632.52.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 810.116.0188.816.8491.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Sgeti 913.519.9360.115.0701.58.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 122.938.6643.629.5845.87.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 221.437.41,071.231.6972.06.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 321.134.5769.432.0712.67.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 418.528.3490.129.5550.17.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 521.232.6630.334.4754.64.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Townhill 618.936.9600.536.2697.77.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 112.218.7262.421.4523.63.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 211.924.4509.621.8446.96.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 310.118.9290.118.7567.88.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 413.722.5460.417.4669.14.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 59.816.0213.517.1624.83.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 610.821.6525.714.3572.38.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 710.818.1358.313.6583.87.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 813.424.0584.313.4691.44.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Uplands 912.617.3362.813.1602.63.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 113.122.5386.423.4513.33.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 211.822.5365.722.3545.96.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]West Cross 112.116.4210.717.6514.05.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]West Cross 210.918.0179.519.0698.20.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]West Cross 315.125.6542.526.5640.24.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]West Cross 414.425.7421.725.2661.53.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 7 Dwyrain9.220.2467.711.2582.23.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 2 Gogledd19.337.5950.934.7723.88.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cilâ 310.616.4326.816.2536.97.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 7 Gorllewin16.530.2517.419.8496.09.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Castell 2 De11.723.4294.313.3716.82.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot[Ehangu]Aberafan 114.023.2317.422.6680.62.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberafan 218.629.9650.025.8605.69.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberafan 318.835.5625.929.3662.15.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberafan 418.635.4687.427.4675.16.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Aberdulais15.426.2416.524.2535.96.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Allt-wen13.525.0409.020.7553.15.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Baglan 112.422.6353.822.2664.44.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Baglan 211.918.7222.021.2460.44.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Baglan 313.826.6454.327.1657.34.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Baglan 414.322.3289.421.5506.55.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Blaengwrach15.526.8373.726.7720.34.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansawel Dwyrain 116.024.5457.326.0557.21.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansawel Dwyrain 218.729.9556.231.4565.35.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansawel Gorllewin 120.433.0700.535.0594.54.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llansawel Gorllewin 217.728.5460.932.3525.96.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 116.327.8318.022.9543.75.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 214.422.5303.220.2556.63.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 319.130.9646.528.3625.65.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 416.028.3430.124.8684.24.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch Gogledd 113.222.1273.019.3488.52.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch Gogledd 212.517.9227.218.8412.14.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch De 111.116.1183.618.9492.12.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch De 214.323.6274.222.7522.90.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch De 313.319.6269.321.1503.95.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bryn-coch De 415.828.5476.629.6705.85.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llangatwg12.421.9282.019.3550.22.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cimla 116.726.2370.025.2554.63.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cimla 214.422.2304.423.7620.25.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cimla 314.021.6250.521.0583.22.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Coed-ffranc Canol 117.725.7400.826.4586.14.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol