Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]DangosyddGellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau a chyfnodau cyfeirio dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2019.[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]LSOA[Hidlo]
-
-
LSOA 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Incwm
Cliciwch yma i ddidoliPobl mewn amddifadedd incwm (%)
[Lleihau]Cymru[Ehangu]Cymru16
[Lleihau]Ynys Môn[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 115
[Ehangu]Aberffraw a Rhosneigr 213
[Ehangu]Porth Amlwch23
[Ehangu]Amlwch Wledig12
[Ehangu]Biwmares14
[Ehangu]Botffordd10
[Ehangu]Bodorgan11
[Ehangu]Braint7
[Ehangu]Bryngwran16
[Ehangu]Brynteg9
[Ehangu]Cadnant (Ynys Môn)9
[Ehangu]Cefni10
[Ehangu]Cwm Cadnant5
[Ehangu]Cyngar14
[Ehangu]Gwyngyll7
[Ehangu]Tref Caergybi34
[Ehangu]Kingsland26
[Ehangu]Llanbadrig17
[Ehangu]Llanbedr-goch10
[Ehangu]Llanddyfnan7
[Ehangu]Llaneilian12
[Ehangu]Llanfaethlu14
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 115
[Ehangu]Llanfair-yn-Neubwll 213
[Ehangu]Llanfihangel Ysgeifiog11
[Ehangu]Llangoed14
[Ehangu]Llanidan12
[Ehangu]Llannerch-y-medd15
[Ehangu]London Road28
[Ehangu]Maeshyfryd28
[Ehangu]Mechell15
[Ehangu]Moelfre15
[Ehangu]Morawelon29
[Ehangu]Parc a'r Mynydd14
[Ehangu]Pentraeth12
[Ehangu]Porthyfelin 128
[Ehangu]Porthyfelin 217
[Ehangu]Rhosyr16
[Ehangu]Trearddur 19
[Ehangu]Trearddur 29
[Ehangu]Tudur30
[Ehangu]Tysilio11
[Ehangu]Fali 120
[Ehangu]Fali 26
[Lleihau]Gwynedd[Ehangu]Abererch10
[Ehangu]Abermaw 115
[Ehangu]Abermaw 214
[Ehangu]Arllechwedd14
[Ehangu]Y Bala14
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 16
[Ehangu]Bethel a Chwm-y-Glo 26
[Ehangu]Bontnewydd8
[Ehangu]Bowydd a Rhiw19
[Ehangu]Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd8
[Ehangu]Cadnant (Gwynedd)26
[Ehangu]Corris/Mawddwy11
[Ehangu]Cricieth12
[Ehangu]Deiniol8
[Ehangu]Deiniolen17
[Ehangu]Dewi15
[Ehangu]Diffwys a Maenofferen18
[Ehangu]Dolbenmaen12
[Ehangu]Dolgellau Gogledd9
[Ehangu]Dolgellau De12
[Ehangu]Dyffryn Ardudwy10
[Ehangu]Efail-Newydd/Buan10
[Ehangu]Gerlan16
[Ehangu]Glyder10
[Ehangu]Y Groeslon9
[Ehangu]Harlech12
[Ehangu]Hendre (Gwynedd)16
[Ehangu]Hirael a Garth 110
[Ehangu]Hirael a Garth 213
[Ehangu]Llanaelhaearn18
[Ehangu]Llanbedr11
[Ehangu]Llanbedrog ac Aber-soch13
[Ehangu]Llanberis13
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 110
[Ehangu]Llandderfel a Llanuwchllyn 27
[Ehangu]Llanengan7
[Ehangu]Llangelynnin16
[Ehangu]Llanllyfni a Chlynnog15
[Ehangu]Llanrug10
[Ehangu]Llanwnda12
[Ehangu]Llanystumdwy8
[Ehangu]Marchog 130
[Ehangu]Marchog 231
[Ehangu]Menai (Bangor)2
[Ehangu]Menai (Caernarfon)8
[Ehangu]Morfa Nefyn11
[Ehangu]Nefyn12
[Ehangu]Ogwen 117
[Ehangu]Ogwen 217
[Ehangu]Peblig (Caernarfon)34
[Ehangu]Penisa'r-waun11
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 110
[Ehangu]Penrhyndeudraeth 210
[Ehangu]Pentir 16
[Ehangu]Pentir 213
[Ehangu]Pen-y-groes (Gwynedd)18
[Ehangu]Porthmadog Dwyrain11
[Ehangu]Porthmadog Gorllewin7
[Ehangu]Porthmadog - Tremadog12
[Ehangu]Pwllheli Gogledd15
[Ehangu]Pwllheli De17
[Ehangu]Seiont 114
[Ehangu]Seiont 217
[Ehangu]Talysarn19
[Ehangu]Teigl16
[Ehangu]Trawsfynydd11
[Ehangu]Tregarth a Mynydd Llandygai11
[Ehangu]Tywyn 110
[Ehangu]Tywyn 219
[Ehangu]Waunfawr12
[Ehangu]Y Felinheli8
[Ehangu]Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog9
[Ehangu]Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel9
[Lleihau]Conwy[Ehangu]Betws-y-Coed8
[Ehangu]Betws yn Rhos8
[Ehangu]Bryn15
[Ehangu]Caerhun8
[Ehangu]Capel Lluo12
[Ehangu]Colwyn 112
[Ehangu]Colwyn 235
[Ehangu]Colwyn 316
[Ehangu]Conwy 124
[Ehangu]Conwy 28
[Ehangu]Conwy 39
[Ehangu]Craig-y-Don 118
[Ehangu]Craig-y-Don 28
[Ehangu]Crwst16
[Ehangu]Deganwy 16
[Ehangu]Deganwy 210
[Ehangu]Eglwysbach7
[Ehangu]Eirias 122
[Ehangu]Eirias 211
[Ehangu]Gele 123
[Ehangu]Gele 210
[Ehangu]Gele 35
[Ehangu]Glyn (Conwy) 122
[Ehangu]Glyn (Conwy) 243
[Ehangu]Glyn (Conwy) 320
[Ehangu]Gogarth 117
[Ehangu]Gogarth 215
[Ehangu]Gwyr (Conwy)14
[Ehangu]Bae Cinmel 124
[Ehangu]Bae Cinmel 218
[Ehangu]Bae Cinmel 321
[Ehangu]Bae Cinmel 419
[Ehangu]Llanddulas10
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 17
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 211
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 313
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 424
[Ehangu]Llandrillo yn Rhos 511
[Ehangu]Llangernyw9
[Ehangu]Llansannan9
[Ehangu]Llysfaen 136
[Ehangu]Llysfaen 212
[Ehangu]Marl 15
[Ehangu]Marl 213
[Ehangu]Mochdre20
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 122
[Ehangu]Mostyn (Conwy) 218
[Ehangu]Pandy11
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 117
[Ehangu]Pant-yr-afon/Penmaenan 224
[Ehangu]Penrhyn 16
[Ehangu]Penrhyn 25
[Ehangu]Penrhyn 35
[Ehangu]Pen-sarn 118
[Ehangu]Pen-sarn 214
[Ehangu]Pentre Mawr 130
[Ehangu]Pentre Mawr 28
[Ehangu]Rhiw 15
[Ehangu]Rhiw 27
[Ehangu]Rhiw 329
[Ehangu]Rhiw 414
[Ehangu]Tywyn22
[Ehangu]Trefriw12
[Ehangu]Tudno 124
[Ehangu]Tudno 238
[Ehangu]Tudno 311
[Ehangu]Uwch Conwy9
[Ehangu]Uwchaled8
[Ehangu]Llansanffraid7
[Ehangu]Abergele Pensarn 118
[Ehangu]Abergele Pensarn 236
[Lleihau]Sir Ddinbych[Ehangu]Bodelwyddan13
[Ehangu]Corwen 111
[Ehangu]Corwen 215
[Ehangu]Dinbych Canol19
[Ehangu]Dinbych-Isaf 15
[Ehangu]Dinbych-Isaf 26
[Ehangu]Dinbych-Isaf 38
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 131
[Ehangu]Dinbych Uchaf/Henllan 219
[Ehangu]Diserth 110
[Ehangu]Diserth 220
[Ehangu]Efenechdyd6
[Ehangu]Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla6
[Ehangu]Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal5
[Ehangu]Llandrillo8
[Ehangu]Llandyrnog7
[Ehangu]Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern6
[Ehangu]Llangollen 111
[Ehangu]Llangollen 215
[Ehangu]Llangollen 310
[Ehangu]Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch7
[Ehangu]Prestatyn Canol 110
[Ehangu]Prestatyn Canol 226
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 123
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 26
[Ehangu]Prestatyn Dwyrain 323
[Ehangu]Prestatyn Allt Melyd21
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 120
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 219
[Ehangu]Prestatyn Gogledd 315
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 122
[Ehangu]Prestatyn De Orllewin 217
[Ehangu]Rhuddlan 19
[Ehangu]Rhuddlan 214
[Ehangu]Rhuddlan 315
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 126
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 218
[Ehangu]Rhyl Dwyrain 329
[Ehangu]Rhyl De 122
[Ehangu]Rhyl De 213
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 118
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 217
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 319
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 434
[Ehangu]Rhyl De Ddwyrain 511
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 139
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 244
[Ehangu]Rhyl De Orllewin 320
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 150
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 261
[Ehangu]Rhyl Gorllewin 347
[Ehangu]Rhuthun 116
[Ehangu]Rhuthun 212
[Ehangu]Rhuthun 35
[Ehangu]Llanelwy Dwyrain11
[Ehangu]Llanelwy Gorllewin14
[Ehangu]Trefnant10
[Ehangu]Tremeirchion7
[Lleihau]Sir y Fflint[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 15
[Ehangu]Argoed (Sir y Fflint) 26
[Ehangu]Aston 116
[Ehangu]Aston 26
[Ehangu]Bagillt Dwyrain16
[Ehangu]Bagillt Gorllewin21
[Ehangu]Brychdyn Gogledd Ddwyrain10
[Ehangu]Brychdyn De 113
[Ehangu]Brychdyn De 24
[Ehangu]Brynffordd10
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 119
[Ehangu]Bwcle Dwyrain Bistre 29
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 18
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 219
[Ehangu]Bwcle Gorllewin Bistre 326
[Ehangu]Mynydd Bwcle 18
[Ehangu]Mynydd Bwcle 27
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 17
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 28
[Ehangu]Bwcle Pontrobin 34
[Ehangu]Caergwrle12
[Ehangu]Caerwys 14
[Ehangu]Caerwys 210
[Ehangu]Cilcain5
[Ehangu]Cei Connah Canol 119
[Ehangu]Cei Connah Canol 226
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 19
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 210
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 39
[Ehangu]Cei Connah Golftyn 429
[Ehangu]Cei Connah De 19
[Ehangu]Cei Connah De 29
[Ehangu]Cei Connah De 310
[Ehangu]Cei Connah De 45
[Ehangu]Cei Connah Gwepre10
[Ehangu]Ewlo 14
[Ehangu]Ewlo 24
[Ehangu]Ewlo 35
[Ehangu]Ffynongroyw20
[Ehangu]Y Fflint Castell24
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 18
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 226
[Ehangu]Y Fflint Cwnsyllt 313
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 123
[Ehangu]Y Fflint Oakenholt 216
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 16
[Ehangu]Y Fflint Trelawny 29
[Ehangu]Maes-glas 128
[Ehangu]Maes-glas 214
[Ehangu]Gronant22
[Ehangu]Gwernaffield6
[Ehangu]Gwernymynydd7
[Ehangu]Helygain7
[Ehangu]Penarlâg6
[Ehangu]Kinnerton Uchaf4
[Ehangu]Treffynnon Canol32
[Ehangu]Treffynnon Dwyrain15
[Ehangu]Treffynnon Gorllewin22
[Ehangu]Yr Hôb 14
[Ehangu]Yr Hôb 212
[Ehangu]Coed-llai12
[Ehangu]Llanfynydd7
[Ehangu]Mancot 113
[Ehangu]Mancot 214
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 114
[Ehangu]Yr Wyddgrug Broncoed 218
[Ehangu]Yr Wyddgrug Dwyrain14
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 14
[Ehangu]Yr Wyddgrug De 22
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 128
[Ehangu]Yr Wyddgrug Gorllewin 213
[Ehangu]Mostyn (Sir y Fflint)23
[Ehangu]Pentre'r Diawl 15
[Ehangu]Pentre'r Diawl 210
[Ehangu]Llaneurgain 16
[Ehangu]Llaneurgain 25
[Ehangu]Pentre'r Moch6
[Ehangu]Pen-y-ffordd 16
[Ehangu]Pen-y-ffordd 26
[Ehangu]Queensferry18
[Ehangu]Saltney Cyffordd yr Wyddgrug18
[Ehangu]Saltney Stonebridge 117
[Ehangu]Saltney Stonebridge 28
[Ehangu]Sealand 115
[Ehangu]Sealand 227
[Ehangu]Shotton Dwyrain14
[Ehangu]Shotton Uchaf 129
[Ehangu]Shotton Uchaf 232
[Ehangu]Shotton Gorllewin12
[Ehangu]Trelawnyd a Gwaenysgor13
[Ehangu]Treuddyn10
[Ehangu]Chwitffordd5
[Lleihau]Wrecsam[Ehangu]Acton 115
[Ehangu]Acton 224
[Ehangu]Parc Borras 14
[Ehangu]Parc Borras 25
[Ehangu]Bronington 16
[Ehangu]Bronington 26
[Ehangu]Brymbo 18
[Ehangu]Brymbo 223
[Ehangu]Brynyffynnon 112
[Ehangu]Brynyffynnon 216
[Ehangu]Bryn Cefn15
[Ehangu]Cartrefle 120
[Ehangu]Cartrefle 233
[Ehangu]Cefn 111
[Ehangu]Cefn 220
[Ehangu]Cefn 319
[Ehangu]Y Waun Gogledd 111
[Ehangu]Y Waun Gogledd 216
[Ehangu]Y Waun De15
[Ehangu]Coedpoeth 124
[Ehangu]Coedpoeth 213
[Ehangu]Coedpoeth 311
[Ehangu]Erddig10
[Ehangu]Esclusham 115
[Ehangu]Esclusham 26
[Ehangu]Garden Village4
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 19
[Ehangu]Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 26
[Ehangu]Grosvenor 115
[Ehangu]Grosvenor 221
[Ehangu]Gwenfro24
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 117
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 28
[Ehangu]Gwersyllt Dwyrain a De 38
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 110
[Ehangu]Gwersyllt Gogledd 226
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 124
[Ehangu]Gwersyllt Gorllewin 210
[Ehangu]Hermitage 120
[Ehangu]Hermitage 227
[Ehangu]Holt 16
[Ehangu]Holt 28
[Ehangu]Johnstown 16
[Ehangu]Johnstown 219
[Ehangu]Little Acton 14
[Ehangu]Little Acton 210
[Ehangu]Llangollen Wledig10
[Ehangu]Llai 19
[Ehangu]Llai 29
[Ehangu]Llai 324
[Ehangu]Maes-y-dre16
[Ehangu]Marchwiel 14
[Ehangu]Marchwiel 212
[Ehangu]Marford a Hoseley 14
[Ehangu]Marford a Hoseley 22
[Ehangu]Mwynglawdd 110
[Ehangu]Mwynglawdd 25
[Ehangu]New Broughton 117
[Ehangu]New Broughton 220
[Ehangu]Offa15
[Ehangu]Owrtyn 16
[Ehangu]Owrtyn 29
[Ehangu]Pant25
[Ehangu]Pen-y-cae25
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 15
[Ehangu]Penycae a De Rhiwabon 218
[Ehangu]Plas Madoc39
[Ehangu]Ponciau 114
[Ehangu]Ponciau 222
[Ehangu]Ponciau 313
[Ehangu]Queensway 147
[Ehangu]Queensway 239
[Ehangu]Rhosnesni 110
[Ehangu]Rhosnesni 24
[Ehangu]Yr Orsedd 13
[Ehangu]Yr Orsedd 29
[Ehangu]Rhiwabon 119
[Ehangu]Rhiwabon 213
[Ehangu]Stansty11
[Ehangu]Whitegate 118
[Ehangu]Whitegate 213
[Ehangu]Wynnstay38
[Ehangu]Smithfield 217
[Ehangu]Dyffryn Ceiriog 310
[Ehangu]Smithfield 325
[Lleihau]Powys[Ehangu]Aber-craf13
[Ehangu]Bugeildy11
[Ehangu]Aberriw7
[Ehangu]Blaen Hafren7
[Ehangu]Bronllys7
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 113
[Ehangu]Llanfair-ym-Muallt 28
[Ehangu]Caersws10
[Ehangu]Yr Ystog8
[Ehangu]Dyserth a Thre-coed15
[Ehangu]Dolforwyn6
[Ehangu]Felin-fâch5
[Ehangu]Ffordun5
[Ehangu]Glantwymyn9
[Ehangu]Y Clas-ar-wy6
[Ehangu]Cegidfa6
[Ehangu]Gwernyfed7
[Ehangu]Y Gelli Gandryll10
[Ehangu]Ceri8
[Ehangu]Tref-y-clawdd 113
[Ehangu]Tref-y-clawdd 29
[Ehangu]Llanafan Fawr5
[Ehangu]Llanbadarn Fawr10
[Ehangu]Llanbryn-mair a Banwy10
[Ehangu]Llandinam6
[Ehangu]Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin24
[Ehangu]Llandrindod Gogledd20
[Ehangu]Llandrindod De15
[Ehangu]Llandrinio6
[Ehangu]Llandysilio8
[Ehangu]Llanelwedd9
[Ehangu]Llanfair Caereinion10
[Ehangu]Llanfyllin14
[Ehangu]Llangynllo9
[Ehangu]Llangynidr5
[Ehangu]Llanidloes 112
[Ehangu]Llanidloes 211
[Ehangu]Llansanffraid9
[Ehangu]Llanwrtyd10
[Ehangu]Llanllyr7
[Ehangu]Machynlleth13
[Ehangu]Maes-car/Llywel7
[Ehangu]Meifod a Llanfihangel9
[Ehangu]Trefaldwyn7
[Ehangu]Nantmel10
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 125
[Ehangu]Y Drenewydd Canol 223
[Ehangu]Y Drenewydd Dwyrain20
[Ehangu]Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn8
[Ehangu]Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn9
[Ehangu]Y Drenewydd De26
[Ehangu]Pencraig8
[Ehangu]Llanandras 19
[Ehangu]Llanandras 212
[Ehangu]Rhaeadr Gwy13
[Ehangu]Rhiwcynon7
[Ehangu]St. David Fewnol12
[Ehangu]St. Mary 111
[Ehangu]St. Mary 25
[Ehangu]Talgarth9
[Ehangu]Tawe-Uchaf14
[Ehangu]Tre-wern7
[Ehangu]Y Trallwng Castell27
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 119
[Ehangu]Y Trallwng Gungrog 213
[Ehangu]Y Trallwng Llanerchyddol12
[Ehangu]Ynysgedwyn12
[Ehangu]Ysgir7
[Ehangu]Ystradgynlais 131
[Ehangu]Ystradgynlais 214
[Ehangu]Tal-y-bont ar Wysg7
[Ehangu]Cwm-twrch15
[Ehangu]St John 18
[Ehangu]St John 220
[Ehangu]Crughywel8
[Ehangu]Llangatwg a Glangrwyne5
[Ehangu]Llangors, Bwlch a Grwyne5
[Ehangu]Llanrhaeadr-ym-Mochnant9
[Ehangu]Llansilin8
[Lleihau]Ceredigion[Ehangu]Aberaeron14
[Ehangu]Aberporth 18
[Ehangu]Aberporth 218
[Ehangu]Aberteifi Mwldan17
[Ehangu]Aberteifi Rhyd-y-Fuwch25
[Ehangu]Aberteifi Teifi37
[Ehangu]Aberystwyth Bronglais5
[Ehangu]Aberystwyth Canol7
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 121
[Ehangu]Aberystwyth Penparcau 221
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 18
[Ehangu]Aberystwyth Rheidol 213
[Ehangu]Beulah11
[Ehangu]Capel Dewi11
[Ehangu]Ceulanamaesmawr9
[Ehangu]Ciliau Aeron12
[Ehangu]Faenor 13
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 18
[Ehangu]Llanbedr Pont Steffan 215
[Ehangu]Llanarth17
[Ehangu]Llandyfrïog16
[Ehangu]Llandysiliogogo9
[Ehangu]Tref Llandysul18
[Ehangu]Llanfarian8
[Ehangu]Llanfihangel Ystrad13
[Ehangu]Llangeitho14
[Ehangu]Llangybi15
[Ehangu]Llanrhystud8
[Ehangu]Llansanffraid 110
[Ehangu]Llansanffraid 213
[Ehangu]Llanwenog11
[Ehangu]Lledrod11
[Ehangu]Melindwr11
[Ehangu]Ceinewydd16
[Ehangu]Penbryn9
[Ehangu]Pen-parc 116
[Ehangu]Pen-parc 212
[Ehangu]Tirymynach12
[Ehangu]Trefeurig6
[Ehangu]Tregaron14
[Ehangu]Troedyraur13
[Ehangu]Ystwyth8
[Ehangu]Penglais6
[Ehangu]Llanbadarn Fawr De8
[Ehangu]Llanbadarn Fawr Gogledd5
[Ehangu]Y Borth10
[Lleihau]Sir Benfro[Ehangu]Amroth11
[Ehangu]Burton8
[Ehangu]Camrose 17
[Ehangu]Camrose 210
[Ehangu]Caeriw8
[Ehangu]Cilgerran10
[Ehangu]Clydau12
[Ehangu]Crymych 18
[Ehangu]Crymych 212
[Ehangu]Dinas9
[Ehangu]East Williamston 112
[Ehangu]East Williamston 213
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Ddwyrain17
[Ehangu]Abergwaun Gogledd Orllewin17
[Ehangu]Wdig18
[Ehangu]Hwlffordd: Castell22
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 112
[Ehangu]Hwlffordd: Garth 239
[Ehangu]Hwlffordd: Portfield16
[Ehangu]Hwlffordd: Prendergast10
[Ehangu]Hwlffordd: Priordy11
[Ehangu]Hundleton9
[Ehangu]Johnston13
[Ehangu]Cilgeti/Begeli14
[Ehangu]Llanbedr Efelffre8
[Ehangu]Llandyfái10
[Ehangu]Treletert11
[Ehangu]Llangwm8
[Ehangu]Llanrhian9
[Ehangu]Maenclochog 111
[Ehangu]Maenclochog 210
[Ehangu]Maenorbyr14
[Ehangu]Martletwy7
[Ehangu]Pont Fadlen22
[Ehangu]Aberdaugleddau: Canol17
[Ehangu]Aberdaugleddau: Dwyrain25
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 120
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hakin 216
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 116
[Ehangu]Aberdaugleddau: Hubberston 230
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gogledd19
[Ehangu]Aberdaugleddau: Gorllewin27
[Ehangu]Arberth14
[Ehangu]Arberth Gwledig8
[Ehangu]Trefdraeth9
[Ehangu]Neyland Dwyrain15
[Ehangu]Neyland Gorllewin18
[Ehangu]Doc Penfro: Canol28
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 136
[Ehangu]Doc Penfro: Llanion 216
[Ehangu]Doc Penfro: Marchnad17
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 128
[Ehangu]Doc Penfro: Pennar 216
[Ehangu]Penfro: Monkton37
[Ehangu]Penfro: Santes Fair Gogledd25
[Ehangu]Penfro: Santes Fair De18
[Ehangu]Penfro: Sant Mihangel9
[Ehangu]Penalun8
[Ehangu]Rudbaxton7
[Ehangu]Tyddewi11
[Ehangu]Llandudoch12
[Ehangu]Llanisan yn Rhos9
[Ehangu]Saundersfoot 110
[Ehangu]Saundersfoot 212
[Ehangu]Scleddau13
[Ehangu]Solfach9
[Ehangu]Dinbych y Pysgod: Gogledd10
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 115
[Ehangu]Dingych y Pysgod: De 213
[Ehangu]Yr Havens6
[Ehangu]Cas-wis7
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin[Ehangu]Abergwili8
[Ehangu]Rhydaman 122
[Ehangu]Rhydaman 224
[Ehangu]Betws13
[Ehangu]Bigyn 111
[Ehangu]Bigyn 219
[Ehangu]Bigyn 316
[Ehangu]Bigyn 435
[Ehangu]Porth Tywyn 118
[Ehangu]Porth Tywyn 222
[Ehangu]Porth Tywyn 315
[Ehangu]Bynea 110
[Ehangu]Bynea 219
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 121
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 227
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 318
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gogledd 44
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 120
[Ehangu]Tre Caerfyrddin De 29
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 116
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 29
[Ehangu]Tre Caerfyrddin Gorllewin 311
[Ehangu]Cenarth16
[Ehangu]Cil-y-cwm10
[Ehangu]Cynwyl Elfed 19
[Ehangu]Cynwyl Elfed 27
[Ehangu]Cynwyl Gaeo10
[Ehangu]Dafen 112
[Ehangu]Dafen 220
[Ehangu]Elli 112
[Ehangu]Elli 219
[Ehangu]Felin-foel27
[Ehangu]Garnant22
[Ehangu]Glanaman 122
[Ehangu]Glanaman 219
[Ehangu]Glanymôr 126
[Ehangu]Glanymôr 227
[Ehangu]Glyn (Sir Gaerfyrddin)13
[Ehangu]Gors-las 113
[Ehangu]Gors-las 210
[Ehangu]Hendy 17
[Ehangu]Hendy 213
[Ehangu]Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 111
[Ehangu]Cydweli 127
[Ehangu]Cydweli 213
[Ehangu]Treflan Talacharn 114
[Ehangu]Treflan Talacharn 212
[Ehangu]Llanboidy8
[Ehangu]Llanddarog8
[Ehangu]Llandeilo 17
[Ehangu]Llandeilo 220
[Ehangu]Llanymddyfri 114
[Ehangu]Llanymddyfri 216
[Ehangu]Llandybïe 110
[Ehangu]Llandybïe 220
[Ehangu]Llanegwad 19
[Ehangu]Llanegwad 213
[Ehangu]Llanfihangel Aberbythych9
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 115
[Ehangu]Llanfihangel-ar-Arth 210
[Ehangu]Llangadog10
[Ehangu]Llangeler 121
[Ehangu]Llangeler 211
[Ehangu]Llangennech 111
[Ehangu]Llangennech 212
[Ehangu]Llangennech 312
[Ehangu]Llangynnwr 116
[Ehangu]Llangynnwr 25
[Ehangu]Llangyndeyrn 118
[Ehangu]Llangyndeyrn 214
[Ehangu]Llan-non 116
[Ehangu]Llan-non 214
[Ehangu]Llan-non 38
[Ehangu]Llansteffan9
[Ehangu]Llanybydder 111
[Ehangu]Llanybydder 216
[Ehangu]Lliedi 121
[Ehangu]Lliedi 211
[Ehangu]Lliedi 324
[Ehangu]Llwynhendy 118
[Ehangu]Llwynhendy 229
[Ehangu]Llwynhendy 331
[Ehangu]Monardeilo a Salem10
[Ehangu]Pembre 19
[Ehangu]Pembre 227
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 111
[Ehangu]Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 214
[Ehangu]Pontaman 121
[Ehangu]Pontaman 29
[Ehangu]Pontyberem 19
[Ehangu]Pontyberem 216
[Ehangu]Cwarter Bach 119
[Ehangu]Cwarter Bach 214
[Ehangu]Sanclêr 112
[Ehangu]Sanclêr 211
[Ehangu]Llanismel 17
[Ehangu]Llanismel 212
[Ehangu]Saron 116
[Ehangu]Saron 216
[Ehangu]Swiss Valley 15
[Ehangu]Swiss Valley 210
[Ehangu]Tre-lech9
[Ehangu]Trimsaran 124
[Ehangu]Trimsaran 221
[Ehangu]Ty-croes12
[Ehangu]Tyisa 120
[Ehangu]Tyisa 236
[Ehangu]Tyisa 327
[Ehangu]Hendy-Gwyn ar Daf11
[Ehangu]Glanymor 317
[Ehangu]Glanymor 433
[Ehangu]Hengoed 214
[Lleihau]Abertawe[Ehangu]Llandeilo Ferwallt 14
[Ehangu]Llandeilo Ferwallt 27
[Ehangu]Bonymaen 135
[Ehangu]Bonymaen 224
[Ehangu]Bonymaen 314
[Ehangu]Bonymaen 428
[Ehangu]Castell 141
[Ehangu]Castell 325
[Ehangu]Castell 422
[Ehangu]Castell 522
[Ehangu]Castell 618
[Ehangu]Castell 817
[Ehangu]Clydach 123
[Ehangu]Clydach 26
[Ehangu]Clydach 329
[Ehangu]Clydach 421
[Ehangu]Clydach 517
[Ehangu]Y Cocyd 116
[Ehangu]Y Cocyd 225
[Ehangu]Y Cocyd 319
[Ehangu]Y Cocyd 414
[Ehangu]Y Cocyd 510
[Ehangu]Y Cocyd 618
[Ehangu]Y Cocyd 719
[Ehangu]Y Cocyd 831
[Ehangu]Cwmbwrla 120
[Ehangu]Cwmbwrla 217
[Ehangu]Cwmbwrla 319
[Ehangu]Cwmbwrla 414
[Ehangu]Cwmbwrla 524
[Ehangu]Dynfant 111
[Ehangu]Dynfant 27
[Ehangu]Dynfant 36
[Ehangu]Fairwood 211
[Ehangu]Fairwood 18
[Ehangu]Gorseinon 117
[Ehangu]Gorseinon 214
[Ehangu]Gwyr (Abertawe) 15
[Ehangu]Gwyr (Abertawe) 25
[Ehangu]Tregwyr 19
[Ehangu]Tregwyr 211
[Ehangu]Tregwyr 314
[Ehangu]Cilâ Gogledd 25
[Ehangu]Cilâ De 18
[Ehangu]Pontybrenin 111
[Ehangu]Pontybrenin 23
[Ehangu]Pontybrenin 37
[Ehangu]Glandwr 124
[Ehangu]Glandwr 229
[Ehangu]Glandwr 328
[Ehangu]Glandwr 423
[Ehangu]Llangyfelach 15
[Ehangu]Llangyfelach 26
[Ehangu]Llangyfelach 34
[Ehangu]Llansamlet 112
[Ehangu]Llansamlet 28
[Ehangu]Llansamlet 37
[Ehangu]Llansamlet 410
[Ehangu]Llansamlet 511
[Ehangu]Llansamlet 629
[Ehangu]Llansamlet 77
[Ehangu]Llansamlet 831
[Ehangu]Casllwchwr Isaf18
[Ehangu]Mawr12
[Ehangu]Mayals 15
[Ehangu]Mayals 23
[Ehangu]Treforys 115
[Ehangu]Treforys 26
[Ehangu]Treforys 311
[Ehangu]Treforys 417
[Ehangu]Treforys 538
[Ehangu]Treforys 623
[Ehangu]Treforys 731
[Ehangu]Treforys 811
[Ehangu]Treforys 927
[Ehangu]Treforys 107
[Ehangu]Treforys 117
[Ehangu]Mynydd-bach 140
[Ehangu]Mynydd-bach 225
[Ehangu]Mynydd-bach 38
[Ehangu]Mynydd-bach 413
[Ehangu]Mynydd-bach 519
[Ehangu]Mynydd-bach 613
[Ehangu]Newton (Abertawe) 13
[Ehangu]Newton (Abertawe) 27
[Ehangu]Ystumllwynarth 18
[Ehangu]Ystumllwynarth 25
[Ehangu]Ystumllwynarth 35
[Ehangu]Pen-clawdd 15
[Ehangu]Pen-clawdd 213
[Ehangu]Penderi 142
[Ehangu]Penderi 234
[Ehangu]Penderi 341
[Ehangu]Penderi 439
[Ehangu]Penderi 533
[Ehangu]Penderi 633
[Ehangu]Penderi 729
[Ehangu]Penlle'r-gaer 13
[Ehangu]Penlle'r-gaer 227
[Ehangu]Pennard 17
[Ehangu]Pennard 25
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 118
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 211
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 312
[Ehangu]Penyrheol (Abertawe) 426
[Ehangu]Pontarddulais 18
[Ehangu]Pontarddulais 217
[Ehangu]Pontarddulais 314
[Ehangu]Pontarddulais 428
[Ehangu]St. Thomas 126
[Ehangu]St. Thomas 221
[Ehangu]St. Thomas 317
[Ehangu]St. Thomas 418
[Ehangu]Sgeti 17
[Ehangu]Sgeti 25
[Ehangu]Sgeti 36
[Ehangu]Sgeti 429
[Ehangu]Sgeti 519
[Ehangu]Sgeti 65
[Ehangu]Sgeti 77
[Ehangu]Sgeti 83
[Ehangu]Sgeti 94
[Ehangu]Townhill 143
[Ehangu]Townhill 242
[Ehangu]Townhill 342
[Ehangu]Townhill 428
[Ehangu]Townhill 544
[Ehangu]Townhill 639
[Ehangu]Uplands 15
[Ehangu]Uplands 216
[Ehangu]Uplands 37
[Ehangu]Uplands 415
[Ehangu]Uplands 56
[Ehangu]Uplands 67
[Ehangu]Uplands 76
[Ehangu]Uplands 88
[Ehangu]Uplands 94
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 18
[Ehangu]Casllwchwr Uchaf 211
[Ehangu]West Cross 15
[Ehangu]West Cross 27
[Ehangu]West Cross 326
[Ehangu]West Cross 424
[Ehangu]Castell 7 Dwyrain7
[Ehangu]Castell 2 Gogledd39
[Ehangu]Cilâ 35
[Ehangu]Castell 7 Gorllewin22
[Ehangu]Castell 2 De11
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot[Ehangu]Aberafan 16
[Ehangu]Aberafan 230
[Ehangu]Aberafan 327
[Ehangu]Aberafan 437
[Ehangu]Aberdulais17
[Ehangu]Allt-wen13
[Ehangu]Baglan 110
[Ehangu]Baglan 24
[Ehangu]Baglan 318
[Ehangu]Baglan 411
[Ehangu]Blaengwrach19
[Ehangu]Llansawel Dwyrain 115
[Ehangu]Llansawel Dwyrain 227
[Ehangu]Llansawel Gorllewin 139
[Ehangu]Llansawel Gorllewin 222
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 113
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 29
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 329
[Ehangu]Bryn a Chwmafan 421
[Ehangu]Bryn-coch Gogledd 19
[Ehangu]Bryn-coch Gogledd 24
[Ehangu]Bryn-coch De 15
[Ehangu]Bryn-coch De 213
[Ehangu]Bryn-coch De 311
[Ehangu]Bryn-coch De 424
[Ehangu]Llangatwg8
[Ehangu]Cimla 117
[Ehangu]Cimla 27
[Ehangu]Cimla 36
[Ehangu]Coed-ffranc Canol 121
[Ehangu]Coed-ffranc Canol 216
[Ehangu]Coed-ffranc Canol 329
[Ehangu]Coed-ffranc Gogledd 112
[Ehangu]Coed-ffranc Gogledd 211
[Ehangu]Coed-ffranc Gorllewin8
[Ehangu]Creunant13
[Ehangu]Cwmllynfell13
[Ehangu]Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 120
[Ehangu]Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 238
[Ehangu]Dyffryn 121
[Ehangu]Dyffryn 28
[Ehangu]Glyncorrwg25
[Ehangu]Glyn-nedd 124
[Ehangu]Glyn-nedd 215
[Ehangu]Godre'r graig14
[Ehangu]Gwauncaegurwen 119
[Ehangu]Gwauncaegurwen 225
[Ehangu]Gwynfi27
[Ehangu]Brynaman Isaf20
[Ehangu]Margam 121
[Ehangu]Margam 28
[Ehangu]Castell-Nedd Dwyrain 131
[Ehangu]Castell-Nedd Dwyrain 231
[Ehangu]Castell-Nedd Dwyrain 330
[Ehangu]Castell-Nedd Dwyrain 423
[Ehangu]Castell-Nedd Gogledd 111
[Ehangu]Castell-Nedd Gogledd 236
[Ehangu]Castell-Nedd Gogledd 330
[Ehangu]Castell-Nedd De 127
[Ehangu]Castell-Nedd De 228
[Ehangu]Castell-Nedd De 36
[Ehangu]Onllwyn20
[Ehangu]Pelenna19
[Ehangu]Pontardawe 118
[Ehangu]Pontardawe 222
[Ehangu]Pontardawe 316
[Ehangu]Port Talbot 113
[Ehangu]Port Talbot 217
[Ehangu]Port Talbot 324
[Ehangu]Port Talbot 415
[Ehangu]Resolfen 120
[Ehangu]Resolfen 213
[Ehangu]Rhos 112
[Ehangu]Rhos 27
[Ehangu]Sandfields Dwyrain 134
[Ehangu]Sandfields Dwyrain 236
[Ehangu]Sandfields Dwyrain 314
[Ehangu]Sandfields Dwyrain 424
[Ehangu]Sandfields Gorllewin 126
[Ehangu]Sandfields Gorllewin 236
[Ehangu]Sandfields Gorllewin 334
[Ehangu]Sandfields Gorllewin 430
[Ehangu]Blaendulais19
[Ehangu]Tai-bach 120
[Ehangu]Tai-bach 228
[Ehangu]Tai-bach 317
[Ehangu]Tonna 17
[Ehangu]Tonna 216
[Ehangu]Trebannws15
[Ehangu]Ystalyfera 224
[Ehangu]Ystalyfera 123
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr[Ehangu]Abercynffig10
[Ehangu]Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)32
[Ehangu]Melin Ifan Ddu 125
[Ehangu]Melin Ifan Ddu 226
[Ehangu]Blaengarw19
[Ehangu]Bracla 113
[Ehangu]Bracla 215
[Ehangu]Bracla 338
[Ehangu]Bracla 414
[Ehangu]Bracla 510
[Ehangu]Bracla 613
[Ehangu]Bracla 74
[Ehangu]Brynceithin12
[Ehangu]Bryn-coch20
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 28
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 323
[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 146
[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 235
[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 330
[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 424
[Ehangu]Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 518
[Ehangu]Cefn Cribwr15
[Ehangu]Cefn Glas13
[Ehangu]Coety6
[Ehangu]Corneli 122
[Ehangu]Corneli 213
[Ehangu]Corneli 320
[Ehangu]Corneli 428
[Ehangu]Llangrallo Isaf7
[Ehangu]Felindre 120
[Ehangu]Felindre 29
[Ehangu]Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 15
[Ehangu]Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 217
[Ehangu]Litchard5
[Ehangu]Llangeinwyr15
[Ehangu]Llangewydd a Brynhyfryd 124
[Ehangu]Llangewydd a Brynhyfryd 210
[Ehangu]Llangynwyd 18
[Ehangu]Llangynwyd 218
[Ehangu]Maesteg Dwyrain 123
[Ehangu]Maesteg Dwyrain 224
[Ehangu]Maesteg Dwyrain 312
[Ehangu]Maesteg Gorllewin 113
[Ehangu]Maesteg Gorllewin 221
[Ehangu]Maesteg Gorllewin 326
[Ehangu]Maesteg Gorllewin 423
[Ehangu]Morfa 121
[Ehangu]Morfa 233
[Ehangu]Morfa 323
[Ehangu]Nant-y-moel 124
[Ehangu]Nant-y-moel 217
[Ehangu]Y Castellnewydd 123
[Ehangu]Y Castellnewydd 212
[Ehangu]Y Castellnewydd 312
[Ehangu]Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 18
[Ehangu]Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 211
[Ehangu]Notais 15
[Ehangu]Notais 29
[Ehangu]Cwm Ogwr 116
[Ehangu]Cwm Ogwr 223
[Ehangu]Hengastell 126
[Ehangu]Hengastell 27
[Ehangu]Hengastell 35
[Ehangu]Pen-dre14
[Ehangu]Penprysg 110
[Ehangu]Penprysg 212
[Ehangu]Pen-y-fai5
[Ehangu]Pontycymer 119
[Ehangu]Pontycymer 220
[Ehangu]Porthcawl Dwyrain Canol 121
[Ehangu]Porthcawl Dwyrain Canol 220
[Ehangu]Porthcawl Gorllewin Canol 121
[Ehangu]Porthcawl Gorllewin Canol 213
[Ehangu]Y Pîl 111
[Ehangu]Y Pîl 227
[Ehangu]Y Pîl 323
[Ehangu]Y Pîl 422
[Ehangu]Y Pîl 527
[Ehangu]Rest Bay 17
[Ehangu]Rest Bay 26
[Ehangu]Sarn 130
[Ehangu]Sarn 216
[Ehangu]Ynysawdre 122
[Ehangu]Ynysawdre 211
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 15
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 44
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 56
[Ehangu]Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 613
[Lleihau]Bro Morgannwg[Ehangu]Baruc 19
[Ehangu]Baruc 25
[Ehangu]Baruc 316
[Ehangu]Baruc 410
[Ehangu]Buttrills 117
[Ehangu]Buttrills 228
[Ehangu]Buttrills 317
[Ehangu]Buttrills 419
[Ehangu]Catwg 132
[Ehangu]Catwg 216
[Ehangu]Catwg 328
[Ehangu]Catwg 426
[Ehangu]Catwg 519
[Ehangu]Catwg 67
[Ehangu]Castleland 128
[Ehangu]Cornerswell 17
[Ehangu]Cornerswell 212
[Ehangu]Cornerswell 314
[Ehangu]Cornerswell 49
[Ehangu]Court 124
[Ehangu]Court 224
[Ehangu]Court 334
[Ehangu]Y Bont-faen 17
[Ehangu]Y Bont-faen 22
[Ehangu]Y Bont-faen 35
[Ehangu]Y Bont-faen 43
[Ehangu]Dinas Powys 15
[Ehangu]Dinas Powys 26
[Ehangu]Dinas Powys 318
[Ehangu]Dinas Powys 45
[Ehangu]Dinas Powys 54
[Ehangu]Dyfan 16
[Ehangu]Dyfan 218
[Ehangu]Dyfan 324
[Ehangu]Gibbonsdown 130
[Ehangu]Gibbonsdown 238
[Ehangu]Gibbonsdown 318
[Ehangu]Gibbonsdown 432
[Ehangu]Illtud 15
[Ehangu]Illtud 223
[Ehangu]Illtud 37
[Ehangu]Illtud 417
[Ehangu]Illtud 516
[Ehangu]Illtud 66
[Ehangu]Llandoche7
[Ehangu]Llandw/Ewenni5
[Ehangu]Llanilltud Fawr 16
[Ehangu]Llanilltud Fawr 28
[Ehangu]Llanilltud Fawr 310
[Ehangu]Llanilltud Fawr 411
[Ehangu]Llanilltud Fawr 55
[Ehangu]Llanilltud Fawr 620
[Ehangu]Llanilltud Fawr 76
[Ehangu]Llanbedr-y-Fro4
[Ehangu]Plymouth (Bro Morgannwg) 12
[Ehangu]Plymouth (Bro Morgannwg) 28
[Ehangu]Plymouth (Bro Morgannwg) 35
[Ehangu]Y Rhws 110
[Ehangu]Y Rhws 211
[Ehangu]Y Rhws 37
[Ehangu]Y Rhws 45
[Ehangu]Sain Tathan 118
[Ehangu]Sain Tathan 211
[Ehangu]St. Augustine's 19
[Ehangu]St. Augustine's 210
[Ehangu]St. Augustine's 37
[Ehangu]St. Augustine's 410
[Ehangu]Sant-y-Brid 15
[Ehangu]Sant-y-Brid 26
[Ehangu]Stanwell 115
[Ehangu]Stanwell 24
[Ehangu]Stanwell 322
[Ehangu]Sili 16
[Ehangu]Sili 24
[Ehangu]Sili 36
[Ehangu]Gwenfô 14
[Ehangu]Gwenfô 26
[Ehangu]Castleland 2G24
[Ehangu]Castleland 2H24
[Lleihau]Caerdydd[Ehangu]Adamsdown 128
[Ehangu]Adamsdown 221
[Ehangu]Adamsdown 337
[Ehangu]Adamsdown 427
[Ehangu]Adamsdown 529
[Ehangu]Butetown 133
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 122
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 234
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 340
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 431
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 520
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 631
[Ehangu]Caerau (Caerdydd) 734
[Ehangu]Treganna 115
[Ehangu]Treganna 220
[Ehangu]Treganna 325
[Ehangu]Treganna 411
[Ehangu]Treganna 518
[Ehangu]Treganna 65
[Ehangu]Treganna 711
[Ehangu]Treganna 89
[Ehangu]Treganna 917
[Ehangu]Cathays 18
[Ehangu]Cathays 23
[Ehangu]Cathays 36
[Ehangu]Cathays 45
[Ehangu]Cathays 56
[Ehangu]Cathays 63
[Ehangu]Cathays 74
[Ehangu]Cathays 812
[Ehangu]Creigiau/Sain Ffagan 15
[Ehangu]Creigiau/Sain Ffagan 24
[Ehangu]Creigiau/Sain Ffagan 36
[Ehangu]Cyncoed 14
[Ehangu]Cyncoed 27
[Ehangu]Cyncoed 35
[Ehangu]Cyncoed 44
[Ehangu]Cyncoed 54
[Ehangu]Cyncoed 66
[Ehangu]Cyncoed 74
[Ehangu]Trelái 139
[Ehangu]Trelái 247
[Ehangu]Trelái 344
[Ehangu]Trelái 444
[Ehangu]Trelái 552
[Ehangu]Trelái 644
[Ehangu]Trelái 710
[Ehangu]Trelái 838
[Ehangu]Trelái 98
[Ehangu]Trelái 1033
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 112
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 219
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 323
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 430
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 537
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 68
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 734
[Ehangu]Tyllgoed (Caerdydd) 812
[Ehangu]Gabalfa 16
[Ehangu]Gabalfa 29
[Ehangu]Gabalfa 310
[Ehangu]Gabalfa 47
[Ehangu]Grangetown 118
[Ehangu]Grangetown 219
[Ehangu]Grangetown 327
[Ehangu]Grangetown 435
[Ehangu]Grangetown 525
[Ehangu]Grangetown 624
[Ehangu]Grangetown 726
[Ehangu]Grangetown 822
[Ehangu]Grangetown 930
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 12
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 28
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 35
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 46
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 58
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 63
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 78
[Ehangu]Y Mynydd Bychan 86
[Ehangu]Llys-faen 14
[Ehangu]Llys-faen 23
[Ehangu]Llandaf 14
[Ehangu]Llandaf 25
[Ehangu]Llandaf 310
[Ehangu]Llandaf 43
[Ehangu]Llandaf 56
[Ehangu]Llandaf 68
[Ehangu]Ystum Taf 135
[Ehangu]Ystum Taf 215
[Ehangu]Ystum Taf 322
[Ehangu]Ystum Taf 432
[Ehangu]Ystum Taf 59
[Ehangu]Ystum Taf 623
[Ehangu]Llanisien 110
[Ehangu]Llanisien 222
[Ehangu]Llanisien 35
[Ehangu]Llanisien 46
[Ehangu]Llanisien 54
[Ehangu]Llanisien 69
[Ehangu]Llanisien 710
[Ehangu]Llanisien 87
[Ehangu]Llanisien 95
[Ehangu]Llanisien 1021
[Ehangu]Llanrhymni 119
[Ehangu]Llanrhymni 225
[Ehangu]Llanrhymni 325
[Ehangu]Llanrhymni 424
[Ehangu]Llanrhymni 513
[Ehangu]Llanrhymni 639
[Ehangu]Llanrhymni 737
[Ehangu]Pen-twyn 114
[Ehangu]Pen-twyn 231
[Ehangu]Pen-twyn 341
[Ehangu]Pen-twyn 424
[Ehangu]Pen-twyn 535
[Ehangu]Pen-twyn 615
[Ehangu]Pen-twyn 713
[Ehangu]Pen-twyn 825
[Ehangu]Pen-twyn 916
[Ehangu]Pen-twyn 1017
[Ehangu]Pentyrch 16
[Ehangu]Pentyrch 29
[Ehangu]Pen-y-lan 17
[Ehangu]Pen-y-lan 213
[Ehangu]Pen-y-lan 33
[Ehangu]Pen-y-lan 411
[Ehangu]Pen-y-lan 512
[Ehangu]Pen-y-lan 65
[Ehangu]Pen-y-lan 76
[Ehangu]Pen-y-lan 86
[Ehangu]Plasnewydd 117
[Ehangu]Plasnewydd 221
[Ehangu]Plasnewydd 315
[Ehangu]Plasnewydd 411
[Ehangu]Plasnewydd 518
[Ehangu]Plasnewydd 618
[Ehangu]Plasnewydd 732
[Ehangu]Plasnewydd 810
[Ehangu]Plasnewydd 913
[Ehangu]Plasnewydd 1010
[Ehangu]Plasnewydd 1113
[Ehangu]Pontprennau/Hen Laneirwg 113
[Ehangu]Pontprennau/Hen Laneirwg 29
[Ehangu]Pontprennau/Hen Laneirwg 37
[Ehangu]Pontprennau/Hen Laneirwg 44
[Ehangu]Pontprennau/Hen Laneirwg 510
[Ehangu]Radur a Thremorgan 15
[Ehangu]Radur a Thremorgan 23
[Ehangu]Rhiwbeina 15
[Ehangu]Rhiwbeina 25
[Ehangu]Rhiwbeina 32
[Ehangu]Rhiwbeina 45
[Ehangu]Rhiwbeina 53
[Ehangu]Rhiwbeina 64
[Ehangu]Rhiwbeina 76
[Ehangu]Glanyrafon 134
[Ehangu]Glanyrafon 228
[Ehangu]Glanyrafon 334
[Ehangu]Glanyrafon 410
[Ehangu]Glanyrafon 510
[Ehangu]Glanyrafon 610
[Ehangu]Glanyrafon 79
[Ehangu]Glanyrafon 821
[Ehangu]Tredelerch 116
[Ehangu]Tredelerch 29
[Ehangu]Tredelerch 310
[Ehangu]Tredelerch 427
[Ehangu]Tredelerch 534
[Ehangu]Tredelerch 626
[Ehangu]Y Sblot 121
[Ehangu]Y Sblot 221
[Ehangu]Y Sblot 340
[Ehangu]Y Sblot 426
[Ehangu]Y Sblot 532
[Ehangu]Y Sblot 642
[Ehangu]Y Sblot 722
[Ehangu]Y Sblot 836
[Ehangu]Trowbridge 110
[Ehangu]Trowbridge 217
[Ehangu]Trowbridge 331
[Ehangu]Trowbridge 440
[Ehangu]Trowbridge 534
[Ehangu]Trowbridge 612
[Ehangu]Trowbridge 733
[Ehangu]Trowbridge 849
[Ehangu]Trowbridge 926
[Ehangu]Trowbridge 1034
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 13
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 212
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 311
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 45
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 513
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 63
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 713
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 85
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 922
[Ehangu]Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 104
[Ehangu]Cathays 93
[Ehangu]Cathays 102
[Ehangu]Butetown 24
[Ehangu]Cathays 111
[Ehangu]Butetown 326
[Ehangu]Butetown 46
[Ehangu]Butetown 56
[Ehangu]Grangetown 103
[Ehangu]Grangetown 1125
[Ehangu]Grangetown 124
[Ehangu]Radur a Thremorgan 34
[Ehangu]Llanishen 1111
[Ehangu]Butetown 67
[Ehangu]Butetown 77
[Ehangu]Butetown 817
[Ehangu]Llanishen 1213
[Ehangu]Radur a Thremorgan 45
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf[Ehangu]Aberaman Gogledd 124
[Ehangu]Aberaman Gogledd 230
[Ehangu]Aberaman Gogledd 317
[Ehangu]Aberaman De 122
[Ehangu]Aberaman De 229
[Ehangu]Aberaman De 327
[Ehangu]Abercynon 114
[Ehangu]Abercynon 239
[Ehangu]Abercynon 321
[Ehangu]Abercynon 411
[Ehangu]Aberdâr Dwyrain 114
[Ehangu]Aberdâr Dwyrain 218
[Ehangu]Aberdâr Dwyrain 317
[Ehangu]Aberdâr Dwyrain 424
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 19
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 211
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 325
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 422
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 520
[Ehangu]Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 64
[Ehangu]Y Beddau 18
[Ehangu]Y Beddau 219
[Ehangu]Y Beddau 38
[Ehangu]Brynna 17
[Ehangu]Brynna 211
[Ehangu]Gartholwg 124
[Ehangu]Cilfynydd 117
[Ehangu]Cilfynydd 214
[Ehangu]Cwm Clydach 133
[Ehangu]Cwm Clydach 219
[Ehangu]Cwm-bach 119
[Ehangu]Cwm-bach 225
[Ehangu]Cwm-bach 36
[Ehangu]Cymer (Rhondda Cynon Taf) 117
[Ehangu]Cymer (Rhondda Cynon Taf) 215
[Ehangu]Cymer (Rhondda Cynon Taf) 333
[Ehangu]Cymer (Rhondda Cynon Taf) 435
[Ehangu]Glynrhedynnog 119
[Ehangu]Glynrhedynnog 220
[Ehangu]Glynrhedynnog 321
[Ehangu]Gilfach Goch 117
[Ehangu]Gilfach Goch 228
[Ehangu]Glyn-coch 136
[Ehangu]Glyn-coch 222
[Ehangu]Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 117
[Ehangu]Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 223
[Ehangu]Y Ddraenen Wen 112
[Ehangu]Y Ddraenen Wen 221
[Ehangu]Hirwaun 115
[Ehangu]Hirwaun 217
[Ehangu]Hirwaun 332
[Ehangu]Llanharan 120
[Ehangu]Llanharan 26
[Ehangu]Llanhari 17
[Ehangu]Llanhari 229
[Ehangu]Tref Llantrisant 16
[Ehangu]Tref Llantrisant 24
[Ehangu]Tref Llantrisant 313
[Ehangu]Llanilltud Faerdref 17
[Ehangu]Llanilltud Faerdref 23
[Ehangu]Llanilltud Faerdref 38
[Ehangu]Llanilltud Faerdref 48
[Ehangu]Llwyn-y-pia 119
[Ehangu]Llwyn-y-pia 231
[Ehangu]Y Maerdy 131
[Ehangu]Y Maerdy 240
[Ehangu]Aberpennar Dwyrain 114
[Ehangu]Aberpennar Dwyrain 219
[Ehangu]Aberpennar Gorllewin 121
[Ehangu]Aberpennar Gorllewin 236
[Ehangu]Aberpennar Gorllewin 323
[Ehangu]Penrhiw-ceiber 145
[Ehangu]Penrhiw-ceiber 223
[Ehangu]Penrhiw-ceiber 324
[Ehangu]Penrhiw-ceiber 426
[Ehangu]Pentre 118
[Ehangu]Pentre 210
[Ehangu]Pentre 329
[Ehangu]Pentre 421
[Ehangu]Pen-y-graig 127
[Ehangu]Pen-y-graig 218
[Ehangu]Pen-y-graig 331
[Ehangu]Pen-y-graig 417
[Ehangu]Pen-y-waun 133
[Ehangu]Pen-y-waun 242
[Ehangu]Pont-y-clun 15
[Ehangu]Pont-y-clun 22
[Ehangu]Pont-y-clun 33
[Ehangu]Pont-y-clun 415
[Ehangu]Tref Pontypridd 19
[Ehangu]Tref Pontypridd 212
[Ehangu]Y Porth 116
[Ehangu]Y Porth 212
[Ehangu]Y Porth 322
[Ehangu]Y Porth 420
[Ehangu]Rhigos13
[Ehangu]Rhondda 115
[Ehangu]Rhondda 225
[Ehangu]Rhondda 310
[Ehangu]Rhydfelen Canol / Llan 128
[Ehangu]Rhydfelen Canol / Llan 241
[Ehangu]Rhydfelen Canol / Llan 331
[Ehangu]Ffynon Taf 19
[Ehangu]Ffynon Taf 213
[Ehangu]Tonysguboriau 17
[Ehangu]Tonysguboriau 222
[Ehangu]Ton-teg 18
[Ehangu]Ton-teg 25
[Ehangu]Ton-teg 312
[Ehangu]Tonypandy 122
[Ehangu]Tonypandy 218
[Ehangu]Tonyrefail Dwyrain 121
[Ehangu]Tonyrefail Dwyrain 213
[Ehangu]Tonyrefail Dwyrain 335
[Ehangu]Tonyrefail Dwyrain 47
[Ehangu]Tonyrefail Gorllewin 119
[Ehangu]Tonyrefail Gorllewin 328
[Ehangu]Trallwng 118
[Ehangu]Trallwng 210
[Ehangu]Trallwng 318
[Ehangu]Trealaw 120
[Ehangu]Trealaw 232
[Ehangu]Trealaw 324
[Ehangu]Trefforest 115
[Ehangu]Trefforest 29
[Ehangu]Trefforest 35
[Ehangu]Treherbert 120
[Ehangu]Treherbert 233
[Ehangu]Treherbert 328
[Ehangu]Treherbert 425
[Ehangu]Treorci 116
[Ehangu]Treorci 218
[Ehangu]Treorci 322
[Ehangu]Treorci 421
[Ehangu]Treorci 517
[Ehangu]Pendyrus 147
[Ehangu]Pendyrus 226
[Ehangu]Pendyrus 333
[Ehangu]Ty'n-y-nant 16
[Ehangu]Ty'n-y-nant 218
[Ehangu]Ty'n-y-nant 331
[Ehangu]Ynys-hir 131
[Ehangu]Ynys-hir 215
[Ehangu]Ynys-y-bwl 124
[Ehangu]Ynys-y-bwl 216
[Ehangu]Ynys-y-bwl 36
[Ehangu]Ystrad 116
[Ehangu]Ystrad 220
[Ehangu]Ystrad 324
[Ehangu]Ystrad 431
[Ehangu]Tonyrefail Gorllewin 26
[Ehangu]Gartholwg 24
[Ehangu]Gartholwg 33
[Ehangu]Tonyrefail Gorllewin 413
[Lleihau]Merthyr Tudful[Ehangu]Bedlinog 117
[Ehangu]Bedlinog 218
[Ehangu]Cyfarthfa 116
[Ehangu]Cyfarthfa 235
[Ehangu]Cyfarthfa 319
[Ehangu]Cyfarthfa 44
[Ehangu]Dowlais 127
[Ehangu]Dowlais 214
[Ehangu]Dowlais 315
[Ehangu]Dowlais 422
[Ehangu]Gurnos 137
[Ehangu]Gurnos 234
[Ehangu]Gurnos 332
[Ehangu]Ynyswen 121
[Ehangu]Ynyswen 235
[Ehangu]Ynyswen 313
[Ehangu]Parc 114
[Ehangu]Parc 211
[Ehangu]Parc 331
[Ehangu]Penydarren 146
[Ehangu]Penydarren 228
[Ehangu]Penydarren 313
[Ehangu]Penydarren 416
[Ehangu]Plymouth (Merthyr Tudful) 121
[Ehangu]Plymouth (Merthyr Tudful) 217
[Ehangu]Plymouth (Merthyr Tudful) 315
[Ehangu]Y Dref 119
[Ehangu]Y Dref 210
[Ehangu]Y Dref 322
[Ehangu]Y Dref 411
[Ehangu]Treharris 16
[Ehangu]Treharris 216
[Ehangu]Treharris 319
[Ehangu]Treharris 418
[Ehangu]Faenor 214
[Ehangu]Faenor 119
[Lleihau]Caerffili[Ehangu]Aberbargod 123
[Ehangu]Aberbargod 231
[Ehangu]Abercarn 111
[Ehangu]Abercarn 219
[Ehangu]Abercarn 316
[Ehangu]Cwm Aber 122
[Ehangu]Cwm Aber 221
[Ehangu]Cwm Aber 327
[Ehangu]Cwm Aber 425
[Ehangu]Argoed (Caerffili) 131
[Ehangu]Argoed (Caerffili) 214
[Ehangu]Bargod 119
[Ehangu]Bargod 218
[Ehangu]Bargod 319
[Ehangu]Bargod 443
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 17
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 229
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 37
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 49
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 514
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 643
[Ehangu]Bedwas Tretomos a Machen 718
[Ehangu]Coed Duon 114
[Ehangu]Coed Duon 226
[Ehangu]Coed Duon 37
[Ehangu]Coed Duon 414
[Ehangu]Coed Duon 57
[Ehangu]Cefn Fforest 124
[Ehangu]Cefn Fforest 223
[Ehangu]Crosskeys 112
[Ehangu]Crosskeys 219
[Ehangu]Crymlyn 17
[Ehangu]Crymlyn 29
[Ehangu]Crymlyn 326
[Ehangu]Crymlyn 413
[Ehangu]Cwm Darran 114
[Ehangu]Cwm Darran 225
[Ehangu]Gilfach20
[Ehangu]Hengoed (Caerffili) 118
[Ehangu]Hengoed (Caerffili) 231
[Ehangu]Hengoed (Caerffili) 318
[Ehangu]Llanbradach 112
[Ehangu]Llanbradach 214
[Ehangu]Llanbradach 325
[Ehangu]Maes-y-cwmwr13
[Ehangu]Morgan Jones 113
[Ehangu]Morgan Jones 226
[Ehangu]Morgan Jones 311
[Ehangu]Morgan Jones 413
[Ehangu]Moria 121
[Ehangu]Moria 224
[Ehangu]Moria 332
[Ehangu]Nelson 112
[Ehangu]Nelson 223
[Ehangu]Nelson 313
[Ehangu]Trecelyn 111
[Ehangu]Trecelyn 228
[Ehangu]Trecelyn 313
[Ehangu]Trecelyn 417
[Ehangu]Tredegar Newydd 117
[Ehangu]Tredegar Newydd 225
[Ehangu]Tredegar Newydd 336
[Ehangu]Pengam 121
[Ehangu]Pengam 226
[Ehangu]Pengam 315
[Ehangu]Penmaen 16
[Ehangu]Penmaen 216
[Ehangu]Penmaen 38
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 122
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 24
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 322
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 427
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 510
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 68
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 712
[Ehangu]Pen-yr-heol (Caerffili) 836
[Ehangu]Pontllan-fraith 118
[Ehangu]Pontllan-fraith 223
[Ehangu]Pontllan-fraith 315
[Ehangu]Pontllan-fraith 45
[Ehangu]Pontllan-fraith 523
[Ehangu]Pontlotyn24
[Ehangu]Rhisga Dwyrain 111
[Ehangu]Rhisga Dwyrain 223
[Ehangu]Rhisga Dwyrain 311
[Ehangu]Rhisga Dwyrain 419
[Ehangu]Rhisga Gorllewin 116
[Ehangu]Rhisga Gorllewin 215
[Ehangu]Rhisga Gorllewin 318
[Ehangu]Catwg Sant 126
[Ehangu]Catwg Sant 215
[Ehangu]Catwg Sant 314
[Ehangu]Catwg Sant 47
[Ehangu]Catwg Sant 524
[Ehangu]Sant Iago 111
[Ehangu]Sant Iago 29
[Ehangu]Sant Iago 347
[Ehangu]Sant Iago 433
[Ehangu]Sant Martin 15
[Ehangu]Sant Martin 218
[Ehangu]Sant Martin 310
[Ehangu]Sant Martin 46
[Ehangu]Sant Martin 54
[Ehangu]Twyn Carno 143
[Ehangu]Twyn Carno 221
[Ehangu]Ynys-ddu 115
[Ehangu]Ynys-ddu 212
[Ehangu]Ystrad Mynach 112
[Ehangu]Ystrad Mynach 216
[Ehangu]Ystrad Mynach 34
[Lleihau]Blaenau Gwent[Ehangu]Abertyleri 117
[Ehangu]Abertyleri 222
[Ehangu]Abertyleri 313
[Ehangu]Badminton 120
[Ehangu]Badminton 211
[Ehangu]Cendl 121
[Ehangu]Cendl 226
[Ehangu]Cendl 39
[Ehangu]Blaenau 121
[Ehangu]Blaenau 220
[Ehangu]Blaenau 316
[Ehangu]Brynmawr 114
[Ehangu]Brynmawr 225
[Ehangu]Brynmawr 320
[Ehangu]Brynmawr 420
[Ehangu]Cwm 118
[Ehangu]Cwm 225
[Ehangu]Cwm 39
[Ehangu]Cwmtyleri 128
[Ehangu]Cwmtyleri 220
[Ehangu]Cwmtyleri 320
[Ehangu]Glynebwy Gogledd 124
[Ehangu]Glynebwy Gogledd 235
[Ehangu]Glynebwy Gogledd 314
[Ehangu]Glynebwy De 132
[Ehangu]Glynebwy De 218
[Ehangu]Glynebwy De 321
[Ehangu]Georgetown 115
[Ehangu]Georgetown 212
[Ehangu]Llanhiledd 128
[Ehangu]Llanhiledd 227
[Ehangu]Llanhiledd 323
[Ehangu]Nantyglo 128
[Ehangu]Nantyglo 222
[Ehangu]Nantyglo 334
[Ehangu]Rasa 111
[Ehangu]Rasa 229
[Ehangu]Sirhywi 111
[Ehangu]Sirhywi 235
[Ehangu]Sirhywi 321
[Ehangu]Sirhywi 412
[Ehangu]Six Bells 125
[Ehangu]Six Bells 219
[Ehangu]Tredegar Canol a Gorllewin 114
[Ehangu]Tredegar Canol a Gorllewin 240
[Ehangu]Tredegar Canol a Gorllewin 328
[Ehangu]Tredegar Canol a Gorllewin 430
[Lleihau]Tor-faen[Ehangu]Abersychan 124
[Ehangu]Abersychan 231
[Ehangu]Abersychan 313
[Ehangu]Abersychan 425
[Ehangu]Abersychan 516
[Ehangu]Blaenafon 120
[Ehangu]Blaenafon 227
[Ehangu]Blaenafon 319
[Ehangu]Blaenafon 417
[Ehangu]Bryn-wern22
[Ehangu]Coed Efa14
[Ehangu]Croesyceiliog Gogledd 116
[Ehangu]Croesyceiliog Gogledd 29
[Ehangu]Croesyceiliog De11
[Ehangu]Cwmynysgoi23
[Ehangu]Fairwater (Tor-faen) 122
[Ehangu]Fairwater (Tor-faen) 227
[Ehangu]Fairwater (Tor-faen) 313
[Ehangu]Fairwater (Tor-faen) 45
[Ehangu]Greenmeadow 128
[Ehangu]Greenmeadow 28
[Ehangu]Greenmeadow 328
[Ehangu]Llantarnam 113
[Ehangu]Llantarnam 28
[Ehangu]Llantarnam 325
[Ehangu]Llanyrafon Gogledd12
[Ehangu]Llanyrafon De 16
[Ehangu]Llanyrafon De 23
[Ehangu]New Inn 114
[Ehangu]New Inn 214
[Ehangu]New Inn 33
[Ehangu]New Inn 44
[Ehangu]Pant-teg 17
[Ehangu]Pant-teg 211
[Ehangu]Pant-teg 321
[Ehangu]Pant-teg 46
[Ehangu]Pant-teg 57
[Ehangu]Pontnewydd 131
[Ehangu]Pontnewydd 213
[Ehangu]Pontnewydd 318
[Ehangu]Pontnewydd 419
[Ehangu]Pontnewynydd17
[Ehangu]Pont-y-pwl18
[Ehangu]St. Cadocs/Penygarn26
[Ehangu]St. Dials 125
[Ehangu]St. Dials 223
[Ehangu]St. Dials 316
[Ehangu]Snatchwood22
[Ehangu]Trefddyn 139
[Ehangu]Trefddyn 223
[Ehangu]Two Locks 125
[Ehangu]Two Locks 24
[Ehangu]Two Locks 314
[Ehangu]Two Locks 412
[Ehangu]Cwmbrân Uchaf 132
[Ehangu]Cwmbrân Uchaf 18
[Ehangu]Cwmbrân Uchaf 230
[Ehangu]Cwmbrân Uchaf 123
[Ehangu]Wainfelin 111
[Ehangu]Wainfelin 219
[Lleihau]Sir Fynwy[Ehangu]Caer-went7
[Ehangu]Castell Cil-y-coed 16
[Ehangu]Cantref 16
[Ehangu]Cantref 228
[Ehangu]Crucornau Fawr6
[Ehangu]Devauden4
[Ehangu]Llanddewi a Green Lane 216
[Ehangu]Dixton gydag Oxbaston2
[Ehangu]Drybridge 111
[Ehangu]Drybridge 28
[Ehangu]Goetre Fawr 14
[Ehangu]Goetre Fawr 29
[Ehangu]Grofield15
[Ehangu]Lansdown20
[Ehangu]Larkfield9
[Ehangu]Llanbadog3
[Ehangu]Bryn Llanelli 15
[Ehangu]Bryn Llanelli 212
[Ehangu]Bryn Llanelli 314
[Ehangu]Castell a Llanfoist Fawr11
[Ehangu]Llangybi Fawr6
[Ehangu]Llanofer 110
[Ehangu]Llanofer 210
[Ehangu]Llandeilo Gresynni6
[Ehangu]Llanwenarth Tu Draw9
[Ehangu]Y Maerdy 29
[Ehangu]Mill 18
[Ehangu]Mill 26
[Ehangu]Mill 36
[Ehangu]Llanfihangel Troddi7
[Ehangu]Overmonnow 116
[Ehangu]Overmonnow 223
[Ehangu]Porth Sgiwed6
[Ehangu]Y Priordy 17
[Ehangu]Y Priordy 214
[Ehangu]Rhaglan7
[Ehangu]Rogiet10
[Ehangu]St. Arvans6
[Ehangu]St. Christopher's13
[Ehangu]St. Kingsmark 12
[Ehangu]St. Kingsmark 26
[Ehangu]St. Mary's13
[Ehangu]Hafren 16
[Ehangu]Hafren 2