Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Dadansoddiad o nodweddion gwarchodedig yn ôl amddifadedd ardal – Ethnigrwydd

Data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar nodweddion gwarchodedig yn ôl grwpiau amddifadedd y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
Grwp amddifadedd[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrwp Du, Asiaidd, Lleiafrif Ethnig[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliDu / Affricanaidd / Caribïaidd / Du PrydeinigCliciwch yma i ddidoliAsiaiddCliciwch yma i ddidoliGrwpiau ethnig cymysg/ lluosogCliciwch yma i ddidoliDim ymatebCliciwch yma i ddidoliGrwpiau ethnig eraill
Pob AGEHICyfanswm canran neu nifer y bobl sy’n byw ym mhob AGEHI.100.0100.0100.0100.0100.0(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.100.0100.0100.0
10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (graddau 1 - 191)Canran neu nifer y bobl sy’n byw yn y 10% mwyaf difreintiedig o holl AGEHI Cymru.20.68.335.018.913.1(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi17.49.0
10-20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (graddau 192 - 382)Y canran neu nifer y bobl sy’n byw yn y 10% i 20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.14.69.017.412.117.4(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi15.49.3
20-30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (graddau 383 - 573)Canran neu nifer y bobl sy’n byw yn y 20% i 30% mwyaf difreintiedig o holl AGEHI Cymru.10.39.4(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.8.59.512.8(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi12.09.4
30-50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (graddau 574 - 955)Canran neu nifer y bobl sy’n byw yn y 30% i 50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru.18.820.29.723.119.0(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi17.020.1
50% o AGEHI lleiaf difreintiedig yng Nghymru (graddau 956-1909)Nifer neu ganran y bobl sy’n byw yn y 50% o AGEHI lleiaf difreintiedig yng Nghymru.35.653.229.436.437.7(!!) Mae\'r eitem ddata yn seiliedig ar rhwng tua 10 a 25 o ymatebion i\'r arolwg, ac mae wedi\'i chategoreiddio fel un o ansawdd isel.62.338.252.3

Metadata

Teitl

Dadansoddiad o nodweddion gwarchodedig yn ôl amddifadedd ardal – Ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2020 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

Nid yw’n allbwn rheolaidd

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn cyflwyno data ar bobl yng Nghymru a ddadansoddwyd yn ôl nodwedd warchodedig a grwp amddifadedd MALlC.

Mae’r data’n dangos risg a nifer y bobl o grwpiau nodweddion gwarchodedig amrywiol sy’n byw mewn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) ym mhob grwp amddifadedd MALlC. Mae hefyd yn dangos cyfran y bobl sy’n byw ym mhob grwp amddifadedd yn ôl nodwedd warchodedig.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae wedi’i gynllunio i ganfod yr ardaloedd bach hynny (ACEHI) sydd â’r crynoadau uchaf o fathau gwahanol o amddifadedd. Mae MALlC yn gosod yr holl ardaloedd bach yng Nghymru mewn safleoedd rhwng 1 (mwyaf difreintiedig) a 1,909 (lleiaf difreintiedig). Mae’r safleoedd MALlC ar gyfer y dadansoddiad hwn wedi’u grwpio’n ‘Grwpiau Amddifadedd’. Mae gan y rhain grwpiau llai o ACEHI yn y pen mwy difreintiedig o’r dosbarthiad (y 10% o ACEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru), lle mae’r gwahaniaeth rhwng ardaloedd yn fwy nag yn y pen lleiaf difreintiedig o’r dosbarthiad (y 50% o ACEHI lleiaf difreintiedig yng Nghymru). I gael rhagor o wybodaeth am y mesurau a ddefnyddir ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gweler y dolenni MALlC yn y tab dolenni.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysonderau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y’u dangosir.

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data poblogaeth blynyddol yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau’n amcangyfrifon sy’n seiliedig ar samplau ac felly’n gallu amrywio i wahanol raddau, h.y. mae gwir werth unrhyw fesur i’w weld yn ystod amrywiol y gwerth amcangyfrifedig. Mae amrywioldeb y samplau’n cynyddu wrth i’r manylion yn y data gynyddu

I gael gwybodaeth ansawdd ystadegol ar ddata MALlC, gweler Adroddiad Technegol MALlC 2019 a’r cyhoeddiad MALlC 2019 yn y tab dolenni.

Allweddeiriau

• MALlC 2019;
• Amddifadedd Lluosog;
• Amddifadedd;
• Cynhwysiant Cymdeithasol;
• Crefydd;
• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth;
• Ethnigrwydd;
• Statws Anabledd;
• Statws Priodasol;
• Oedran;
• Hunaniaeth Rywiol.