Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cofrestriadau myfyrwyr yng Nghymru yn ôl blwyddyn, lefel a dull astudio
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sefydliad 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sefydliad 2[Hidlo]
-
Sefydliad 3[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Lefel[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Lefel 1
-
-
[Lleihau]Lefel 2
-
-
Lefel 3
[Lleihau]Modd[Hidlo]
-
-
Modd 1
Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17
[Lleihau]Cyfanswm157,025156,175169,050174,675162,170159,830153,030148,020136,075
Cyfanswm[Lleihau]Addysg Uwch134,565136,885140,090140,450137,510137,145132,975128,685128,005
Addysg Uwch[Lleihau]Ôl-radd26,08028,81030,90028,59028,02029,00528,11525,21024,365
Ôl-raddYmchwil ôl-radd[Lleihau]Pob dull4,2454,3604,4204,5154,6004,5854,3154,3204,385
Pob dullLlawn-amser2,9052,9703,0603,1753,2753,3003,1403,2253,260
Rhan-amser1,3401,3901,3651,3401,3251,2851,1751,0951,125
Cwrs ôl-radd a addysgir[Lleihau]Pob dull21,83024,45026,48024,07523,42024,42023,80020,89019,980
Pob dullLlawn-amser9,64011,29513,07012,32012,58513,31012,36010,33010,010
Rhan-amser12,19013,15513,40511,75510,83511,11011,44010,5659,965
[Lleihau]Is-raddedigion108,490108,080109,190111,860109,490108,140104,860103,475103,645
Is-raddedigionGradd gyntaf[Lleihau]Pob dull72,56077,09079,42583,18082,49082,70581,07081,72582,910
Pob dullLlawn-amser64,28568,56070,57073,58072,66573,42572,20073,61074,800
Rhan-amser8,2758,5308,8559,6009,8309,2808,8708,1158,110
Israddedig eraill[Lleihau]Pob dull35,93030,98529,76528,68026,99525,43523,78521,74520,735
Pob dullLlawn-amser4,1605,1905,1254,1204,3904,2154,3504,6404,980
Rhan-amser31,77025,80024,64024,56022,60521,22019,43517,10515,750
[Ehangu]Addysg Bellach22,45519,29028,96034,22524,66022,68520,05519,3358,070

Metadata

Teitl
Cofrestriadau myfyrwyr yng Nghymru yn ôl sefydliad, lefel a dull astudio

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2018 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: Ionawr 2018
Diweddariad nesaf: Ionawr 2019


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cysylltu: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae poblogaeth gofrestru safonol HESA yn cyfrif pob cofrestriad yn y flwyddyn adrodd 1 Awst i 31 Gorffennaf. Nid yw myfyrwyr sy'n gadael o fewn pythefnos i'r dyddiad cychwyn, neu ben-blwydd y dyddiad hwnnw, ac sydd ar gwrs sy'n para mwy na phythefnos, yn cael eu cynnwys y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy'n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor, a myfyrwyr sy'n astudio'r rhaglen gyfan y tu allan i'r DU, hefyd wedi'u heithrio o'r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• caiff 0, 1, 2 eu talgrynnu i 0 a'u nodi fel '*'.
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Ansawdd ystadegol
Rhwng 2008/09 a 2012/13 cyfrifwyd "y Brifysgol Agored" yn ôl nifer y myfyrwyr yn y Brifysgol Agored a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Fel arall, cânt eu cyfrif fel myfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n astudio yn y Brifysgol Agored

O 2010/11, cafodd myfyrwyr Addysg Bellach (AB) a gofrestrodd â Choleg Merthyr Tudful, Morgannwg, eu hadrodd i HESA hefyd yn hytrach na Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn unig. Yn 2009/10, dim ond 950 o gofrestriadau AB a gafwyd yng Ngholeg Merthyr Tudful (fel rhan o Brifysgol Morgannwg); ond cafwyd 8,580 o gofrestriadau AB yn 2011/12. Gwnaeth y protocol newydd ar gyfer data 2012/13 olygu bod nifer y cofrestriadau hyn wedi gostwng eto i 1,850 yn 2012/13.

Newidiodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd ei henw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddiwedd 2011.

Yn 2009/10, newidodd Prifysgol Morgannwg eu harferion adrodd ar gyfer nifer o'u myfyrwyr ôl-radd llawnamser a oedd yn weithredol dros ddwy flynedd adrodd. Cafodd y myfyrwyr hyn eu nodi gynt yn weithredol yn eu blwyddyn gyntaf ond yn segur yn eu hail flwyddyn. Ers 2009/10, mae'r myfyrwyr bellach yn cael eu nodi'n weithredol yn y ddwy flynedd academaidd, yn unol â gofynion adrodd HESA. O ganlyniad i hyn, gwnaeth Prifysgol Morgannwg adrodd cynnydd o 670 o gofrestriadau (tua 58 y cant) ar gyfer eu cyrsiau ôl-radd llawnamser, a chynnydd dilynol yn nifer y cofrestriadau ôl-radd llawnamser mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2008/09, gwelwyd gostyngiad o 2,195 yn nifer y cofrestriadau israddedig rhan-amser, sy'n ostyngiad o 39 y cant ers 2007/08. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod y myfyrwyr hynny wedi cael eu cofnodi o'r newydd fel myfyrwyr segur, sy'n golygu eu bod wedi'u heithrio'n awtomatig o'r data cofrestru.

Yn ystod 2009/10, gwnaeth Prifysgol Bangor gymryd rhan mewn cynllun peilot gyda phartner allanol yn ymwneud â chyfres fawr o'u data Cymraeg i Oedolion (mae cofrestriadau AB yn cael eu cynnwys yng nghofnod HESA fel arfer). Yn sgil natur y cynllun, nid oedd rhywfaint o'r data ar gael cyn dyddiad cau HESA, ac felly gwnaeth hyn arwain at dangyfrif ar gyfer y flwyddyn honno. Yn 2011/12, cofnododd Prifysgol Bangor gynnydd o 112 y cant yn nifer y cofrestriadau AB ers 2009/10; ar hyn o bryd nid oes rheswm i gredu bod hyn oherwydd unrhyw beth ond adrodd llawn a chynnydd yn y ddarpariaeth.

Allweddeiriau
Addysg uwch