Skip to content

Myfyrwyr

Ystadegau ar y myfyrwyr sydd wedi ymrestru yn sefydliadau addysg uwch (HEIs) Cymru a'r myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch ledled y Deyrnas Unedig. Mae hyn wedi'i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).