Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cofrestriadau myfyrwyr o Gymru yn ôl awdurdod lleol, lefel a dull astudio
None
BlwyddynMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol i 31 Gorffennaf yn y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
Cwmpas[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Modd[Hidlo]
-
Modd 1
[Lleihau]Lefel[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Lefel 1(Disgynnol)
-
[Lleihau]Lefel 2
-
Lefel 3
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull
[Lleihau]Llawn-amserGofynnir i fyfyrwyr amser llawn fod yn bresennol am o leiaf 24 o wythnosau o fewn blwyddyn y rhaglen ar gyfer o leiaf 21 o oriau’r wythnos ar gyfartaledd.[Lleihau]Rhan-amserMae myfyrwyr rhan-amser yn cynwys y rheini sy’n astudio’n rhan-amser a hefyd y rheini sydd ar gyrsiau amser llawn sy’n para llai na 24 o wythnosau.
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm
[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchCliciwch yma i ddidoliAddysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchCliciwch yma i ddidoliAddysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliÔl-raddMae rhaglenni astudio ôl-radd yn arwain at radd uwch, diploma neu dystysgrif, ac fel arfer bydd angen i’r myfyrwyr sydd am gofrestru ar eu cyfer fod â chymhwyster ar lefel gradd.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-raddedigionMae rhaglenni astudio ar gyfer is-raddedigion yn cynnwys graddau cyntaf, graddau sylfaen, diplomâu mewn Addysg Uwch, Diplomâu Cenedlaethol Uwch, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, ac ati.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliÔl-raddMae rhaglenni astudio ôl-radd yn arwain at radd uwch, diploma neu dystysgrif, ac fel arfer bydd angen i’r myfyrwyr sydd am gofrestru ar eu cyfer fod â chymhwyster ar lefel gradd.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-raddedigionMae rhaglenni astudio ar gyfer is-raddedigion yn cynnwys graddau cyntaf, graddau sylfaen, diplomâu mewn Addysg Uwch, Diplomâu Cenedlaethol Uwch, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, ac ati.
[Lleihau]Cymru40,015305,000345,01051,440113,330164,765516,975
CymruYnys Môn9756,3957,3659202,1253,04510,640
Gwynedd1,91511,11013,0201,6653,7705,43518,990
Conwy1,32511,94013,2601,6454,6106,25519,650
Sir Ddinbych9909,65510,6501,3953,7655,16515,850
Sir y Fflint1,51513,77515,2902,4555,1407,59022,895
Wrecsam1,55514,98516,5402,1405,5557,70024,250
Powys1,40012,16513,5651,8405,1656,99521,475
Ceredigion1,3307,0658,3951,4103,2454,65013,985
Sir Benfro1,21510,82512,0401,5154,4705,97518,120
Sir Gaerfyrddin2,36020,15022,5053,0906,7159,80532,750
Abertawe3,94026,43030,3804,2808,79013,06544,215
Castell-nedd Port Talbot1,56512,85514,4201,8455,9457,79022,595
Pen-y-bont ar Ogwr1,59514,36015,9552,2056,3658,56524,905
Bro Morgannwg1,86014,18516,0552,4105,1107,53023,685
Caerdydd7,06539,58046,6509,56015,80025,36573,040
Rhondda Cynon Taf2,42019,62522,0453,4757,33010,80533,510
Merthyr Tudful5455,3505,8957551,8752,6358,715
Caerffili1,75015,03516,7852,3255,5257,84524,720
Blaenau Gwent5455,3155,8657302,1502,8808,745
Tor-faen8708,1259,0001,1502,5153,66012,665
Sir Fynwy1,32510,56511,8951,8452,7854,62516,540
Casnewydd1,73515,26516,9952,6204,4407,06024,085
Cymru - anhysbysRoedd gan un Sefydliad yng Nghymru raddfa llawer uwch o fyfyrwyr nad oedd eu Hawdurdod Unedol yn hysbys yn 2003/04 o gymharu â 2002/03.230230450155155315960

Metadata

Teitl

Cofrestriadau myfyrwyr o Gymru yn ôl awdurdod lleol, lefel a dull astudioDiweddariad diwethaf

1 Chwefror 2022 1 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Ionawr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diweddariad diwethaf: 1 Chwefror 2022
Diweddariad nesaf: Ionawr 2023


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Daw'r data a gynhwysir yn bennaf o Gofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ac yn seiliedig ar boblogaeth gofrestru safonol HESA, sy'n cynnwys cofrestriadau myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae HESA yn cyhoeddi data cyfunol o gofnod Myfyriwr HESA a chofnod amgen Myfyriwr HESA. Fel canlyniad, gall ffigurau a gyhoeddir gan HESA ac Stats Cymru fod yn wahanol.
Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol HESA yn cyfrif pob cofrestriad yn y flwyddyn adrodd 1 Awst i 31 Gorffennaf. Nid yw myfyrwyr sy'n gadael o fewn pythefnos i'r dyddiad cychwyn, neu ben-blwydd y dyddiad hwnnw, ac sydd ar gwrs sy'n para mwy na phythefnos, yn cael eu cynnwys y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy'n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor, a myfyrwyr sy'n astudio'r rhaglen gyfan y tu allan i'r DU, hefyd wedi'u heithrio o'r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5Ansawdd ystadegol

Mae niferoedd y myfyrwyr o Gymru sy’n astudio cyrsiau’r Brifysgol Agored yn seiliedig ar y man y mae’r myfyriwr yn hanu ohono yn hytrach nag ar y nod campws a ddewiswyd gan y brifysgol. Mae HESA yn defnyddio dull gwahanol i hyn felly mae’n bosibl y bydd y niferoedd a gyhoeddwyd ychydig yn wahanol.

Nodwch nad yw'n bosibl diweddaru gwybodaeth StatsCymru ynghylch Cymraeg i Oedolion, sy'n arfer cael ei gynnwys fel rhan o'r datganiad hwn, i 2016/17. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi bod yn gyfrifol am arwain y rhaglen Cymraeg i Oedolion ac am gydgysylltu darpariaeth ar draws Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ers 2015. Mae ad-drefnu'r ddarpariaeth a'r systemau data o 2016/17 ymlaen wedi bod yn rhan o waith y Ganolfan (yn y gorffennol casglwyd data drwy ddefnyddio data'r Awdurdod Safonau Addysg Uwch a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru). Mae trefniadau casglu data newydd yn cael eu sefydlu ar gyfer 2017/18 ac ymlaen. Fodd bynnag, ni chasglwyd data i ddarparu darlun cyflawn o'r ddarpariaeth yn ystod blwyddyn 2016/17 ac ni fydd yn cael ei gynnwys o gwbl o 2017/18 ymlaen.

Newidiwyd y diffiniad o Addysg Bellach yn 2015/16 i gyd-fynd â'r diffiniad a ddefnyddir mewn tablau eraill. Cafodd 2013/14 a 2014/15 eu diwygio yn ôl y diffiniad newydd.

O 2010/11, cafodd myfyrwyr Addysg Bellach (AB) a gofrestrodd â Choleg Merthyr Tudful, Morgannwg, eu hadrodd i HESA hefyd yn hytrach na Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn unig. Yn 2009/10, dim ond 950 o gofrestriadau AB a gafwyd yng Ngholeg Merthyr Tudful (fel rhan o Brifysgol Morgannwg); ond cafwyd 8,580 o gofrestriadau AB yn 2011/12. Gwnaeth y protocol newydd ar gyfer data 2012/13 olygu bod nifer y cofrestriadau hyn wedi gostwng eto i 1,850 yn 2012/13.

Newidiodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd ei henw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddiwedd 2011.

Yn 2009/10, newidodd Prifysgol Morgannwg eu harferion adrodd ar gyfer nifer o'u myfyrwyr ôl-radd llawnamser a oedd yn weithredol dros ddwy flynedd adrodd. Cafodd y myfyrwyr hyn eu nodi gynt yn weithredol yn eu blwyddyn gyntaf ond yn segur yn eu hail flwyddyn. Ers 2009/10, mae'r myfyrwyr bellach yn cael eu nodi'n weithredol yn y ddwy flynedd academaidd, yn unol â gofynion adrodd HESA. O ganlyniad i hyn, gwnaeth Prifysgol Morgannwg adrodd cynnydd o 670 o gofrestriadau (tua 58 y cant) ar gyfer eu cyrsiau ôl-radd llawnamser, a chynnydd dilynol yn nifer y cofrestriadau ôl-radd llawnamser mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2008/09, gwelwyd gostyngiad o 2,195 yn nifer y cofrestriadau israddedig rhan-amser, sy'n ostyngiad o 39 y cant ers 2007/08. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod y myfyrwyr hynny wedi cael eu cofnodi o'r newydd fel myfyrwyr segur, sy'n golygu eu bod wedi'u heithrio'n awtomatig o'r data cofrestru.

Yn ystod 2009/10, gwnaeth Prifysgol Bangor gymryd rhan mewn cynllun peilot gyda phartner allanol yn ymwneud â chyfres fawr o'u data Cymraeg i Oedolion (mae cofrestriadau AB yn cael eu cynnwys yng nghofnod HESA fel arfer). Yn sgil natur y cynllun, nid oedd rhywfaint o'r data ar gael cyn dyddiad cau HESA, ac felly gwnaeth hyn arwain at dangyfrif ar gyfer y flwyddyn honno. Yn 2011/12, cofnododd Prifysgol Bangor gynnydd o 112 y cant yn nifer y cofrestriadau AB ers 2009/10; ar hyn o bryd nid oes rheswm i gredu bod hyn oherwydd unrhyw beth ond adrodd llawn a chynnydd yn y ddarpariaeth.


Allweddeiriau

Addysg uwch