Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn a gofrestrodd ar gyrsiau a addysgir yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc - Diweddaru mwyach

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
[Lleihau]Lefel[Hidlwyd]
-
Lefel 1[Hidlo]
[Lleihau]Modd[Hidlwyd]
-
Modd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
Pwnc 1
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]Cyfrifiadureg[Lleihau]Pob pwncCliciwch yma i ddidoliPob pwnc
Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiaduregCliciwch yma i ddidoliMeddygaeth a deintyddiaethCliciwch yma i ddidoliPynciau sy’n gysylltiedig â meddygaethCliciwch yma i ddidoliGwyddorau biolegolCliciwch yma i ddidoliGwyddor milfeddygaethCliciwch yma i ddidoliGwyddorau ffisegolCliciwch yma i ddidoliGwyddorau mathemategolCliciwch yma i ddidoliPeiriannegCliciwch yma i ddidolithechnolegCliciwch yma i ddidoliPensaernïaeth, adeiladu a chynllunioCliciwch yma i ddidoliAstudiaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliY GyfraithCliciwch yma i ddidoliAstudiaethau busnes a gweinyddolCliciwch yma i ddidoliCyfathrebu torfol a dogfennuCliciwch yma i ddidoliIeithyddiaeth, y clasuron a phynciau cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliIeithoedd a llenyddiaeth Ewropeaidd a phynciau cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliIeithoedd Dwyreiniol, Asiaidd, Affricanaidd, Americanaidd ac Awstralasiaidd a phynciau cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliAstudiaethau hanesyddol ac athronyddolCliciwch yma i ddidoliCelfyddydau creadigol a dylunioCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Pob sefydliad15*4702004511040*15*42080701301,17550*2454552,8556,390
Pob sefydliadPrifysgol Cymru, Casnewydd*******************1515
Prifysgol Glyndwr**************25*****40
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd***50******15***60****275420
Prifysgol Morgannwg********5****525***45*80
Prifysgol Fetropolitan Abertawe.....................
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant**********110***175**501351,4451,965
Prifysgol Aberystwyth***25256030***6530**245**958090765
Prifysgol Bangor**455105*35****185*155517530*751107702,075
Prifysgol Caerdydd**************275****145490
Prifysgol Abertawe**********45**1516015****280
Prifysgol De Cymru********10***104040***6060220

Metadata

Teitl
Myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn a gofrestrodd ar gyrsiau a addysgir yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc

Diweddariad diwethaf
Aug 2016 Aug 2016

Diweddariad nesaf
Aug 2017 (provisional)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: 04/2016
Diweddariad nesaf: 09/2017 (dros dro)Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@wales.gsi.gov.uk


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Ansawdd ystadegol
Cafodd cwmpas arolwg 2011/12 ei ehangu i gynnwys cymwysterau AU ychwanegol ac mae bellach yn cynnwys ymadawyr nad ydynt yn hanu o’r UE lle roedd wedi’i gyfyngu cyn hynny i ymadawyr o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd yn unig. Yn 2011/12 roedd y boblogaeth darged yn 703,615 o ymadawyr ac roedd 133,175 ohonynt yn ymadawyr nad oeddent yn hanu o’r UE. Cynhaliwyd arolwg peilot o’r ymadawyr hyn yn 2011/12 gyda chyfarwyddyd clir na ddylai’r wybodaeth a gesglir gael ei chyhoeddi tan iddi gael ei hadolygu’n ofalus. Mae’r ymadawyr hyn felly’n cael eu heithrio o SFR Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ac o’r bwletin ystadegol hwn. Yn ogystal â hynny, enillodd 2,960 o ymadawyr gymwysterau ymchwil ôl-raddedig o statws segur. Ystyrir bod canlyniadau lleoliad yr ymadawyr hyn yn wahanol iawn eu natur i ganlyniadau ymadawyr ymchwil ôl-raddedig eraill a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg, felly mae’r ymadawyr hyn wedi cael eu heithrio

Allweddeiriau
Higher Education