Neidio i'r cynnwys

Cyfrwng y Gymraeg

Ystadegau ynghylch myfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ac ar gyrsiau addysg uwch mewn colegau yng Nghymru, a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r tablau yn cynnwys gwybodaeth am gofrestriadau ar lefel sefydliad yn ôl rhyw, dull astudio a lefel astudio, gyda dadansoddiad pellach o gofrestriadau cyfwerth â pherson llawn yn ôl pwnc.