Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Myfyrwyr cymwysedig cyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl gallu i addysgu yn y Gymraeg ac lefel yr ysgol
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]Dosbarth gradd          Dosbarth gradd myfyrwyr cymwysedig nad oeddent un gwneud TAR ac a oedd ar gyrsiau AGA <br />        [Hidlwyd]
-
Dosbarth gradd 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth Cartref          Cyfeiriad parhaol cyn dechrau cwrs (domisil)<br />        [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth Cartref 1[Hidlo]
-
Rhanbarth Cartref 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw          O 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13. <br />        [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o RaddTystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) neu Radd Gyntaf sy\'n arwain at Statws Athro Cymwysedig[Hidlwyd]
-
Math o Radd 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Siaradwr Cymraeg                    A yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.<br />        <br />        [Hidlwyd]
-
Siaradwr Cymraeg 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Lefel Ysgol          A adnabyddir hefyd fel \'Cyfnod Ysgol\'<br /><br />        [Hidlo]
-
[Lleihau]Lefel Ysgol 1
-
Lefel Ysgol 2
[Lleihau]Cyfrwng y Gymraeg          P\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog<br />        [Hidlo]
-
-
Cyfrwng y Gymraeg 1
[Lleihau]Pob MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliPob Myfyrwyr
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Gynradd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
[Lleihau]Pob MyfyrwyrP\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog.345.Data item not applicable360
Pob MyfyrwyrP\'un a yw\'r cwrs yn galluogi\'r myfyriwr i addysgu\'n ddwyieithog.Hyfforddi i addysgu drwy’r Gymraeg90.Data item not applicable95
Ddim yn hyfforddi i addysgu drwy’r Gymraeg255.Data item not applicable270

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cynnig gwybodaeth am y cymwysterau a enillwyd gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddarperir drwy sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

I addysgu fel athro cymwysedig mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau SAC. Gall myfyrwyr wneud hynny drwy naill ai gwneud cwrs gradd gyntaf sy'n cyfuno gradd - fel arfer BEd, BA neu BSc - â SAC, neu drwy gwblhau cwrs TAR sy'n arwain at SAC. Mae modd dilyn llwybrau eraill sy'n seiliedig ar gyflogaeth er mwyn ennill SAC, ond nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y bwletin hwn.
Mae'r ffigurau'n cynrychioli'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer pob blwyddyn, ac maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. O 2007/08 ymlaen, ni fydd y boblogaeth gofrestru'n cynnwys y myfyrwyr hynny sydd ar flwyddyn sabothol neu'n ysgrifennu eu traethodau.
Dylid cymryd gofal wrth gymharu data ar yr holl fyfyrwyr dros gyfnod o amser gan fod hyd cyrsiau'n gallu amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd gyntaf a oedd gynt yn bedair blynedd o hyd, bellach yn gyrsiau tair blynedd o hyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r cofnod o’r nifer sydd wedi ennill cymwysterau HESA yn nodi nifer y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â dyfarniad cymhwyster Addysg Uwch (heb gynnwys credydau sefydliadau Addysg Uwch) yn ystod cyfnod adrodd HESA rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf. Mae hyn yn cynnwys cymwysterau a ddyfarnwyd i’r rhai a oedd wedi gohirio eu hastudiaethau (e.e. yn cymryd saib) ac a oedd wedi cyrraedd y pwynt lle roeddent yn barod i ysgrifennu am eu gwaith ymchwil. Nid yw’n cynnwys dyfarniadau i fyfyrwyr gwadd a chyfnewid, myfyrwyr sy’n astudio dramor gan mwyaf, na chymwysterau a ddyfernir sydd â dyddiad cwblhau fwy na 3 blynedd cyn y cyfnod adrodd.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae cyfrifiadau o bobl yn cael eu talgrynnu i’r lluosrif o 5 agosaf.

Teitl

Myfyrwyr cymwysedig cyrsiau AGA yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

26ain Mehefin 2023 26ain Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar gyfer pob myfyriwr dros amser oherwydd gall hyd cyrsiau amrywio. Er enghraifft, mae nifer o gyrsiau gradd cyntaf a arferai fod yn 4 blynedd bellach yn 3 blynedd o hyd.


Allweddeiriau

AGA Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru SAC Statws Athro Cymwysedig TAR Addysg