Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn yn ôl canolfan gost a gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
None
[Lleihau]Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg[Hidlwyd]
-
Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Dull[Hidlwyd]
-
Dull 1[Hidlo]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg[Hidlo]
-
Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg 1
[Lleihau]Canolfan Gost[Hidlo]
-
-
Canolfan Gost 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliYn gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNi ofynnwyd am y wybodaeth eto
[Lleihau]Cyfanswm2,79023,5952,64529,025
CyfanswmGwasanaethau academaidd4019045275
Astudiaethau gweinyddol, busnes a chymdeithasol4003,3754054,185
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwyddorau milfeddygol5535530450
Pensaernïaeth a chynllunio20375*410
Gwyddorau biolegol, mathemategol a ffisegol1753,5853454,105
Dylunio, celfyddydau creadigol a pherfformio3801,905852,375
Addysg480850351,365
Peirianneg a thechnoleg1602,6856803,530
Dyniaethau ac astudiaethau sy'n seiliedig ar iaith ac archaeoleg5301,8351202,485
Y Gyfraith, Economeg a Gwleidyddiaeth851,245601,385
Meddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd4607,1758158,455
Adeiladau....
Preswylfeydd ac Arlwyaeth****

Metadata

Teitl
Staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn

Diweddariad diwethaf
23ain Ionawr 2020 23ain Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: 23ain Ionawr 2020
Diweddariad nesaf: Ionawr 2021
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.uk

Y strategaeth talgrynnu
Mae'r ffigurau a gyflwynir yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu HESA. Bwriad y strategaeth yw sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth bersonol am unigolyn yn cael ei datgelu. Yn ôl y strategaeth hon, mae'r holl rifau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Mae crynodeb o'r strategaeth i'w weld isod:
· Mae 0, 1, 2 wedi'u talgrynnu i 0 a'u cynrychioli â '*'.
· Mae'r holl rifau eraill wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.


Casgliad data a dull cyfrifo
Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Nid yw staff â chontract cyfwerth i amser llawn (FTE) o sero wedi eu cyfrif yn y boblogaeth hon.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae poblogaeth staff contract HESA yn cynnwys contractau a oedd ar waith ar 1 Rhagfyr o fewn y cyfnod adrodd.

Ansawdd ystadegol
Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cofnod o staff ar gyfer 2015/16 yn niffiniadau HESA ar gyfer Staff mewn Addysg Uwch.
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/staff-2015-16/definitions

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.