Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff academaidd (ac eithrio rhai annodweddiadol) sy’n addysgu yn y Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson Llawn (FPE) yn ôl canolfan gost a gallu i addysgu yn y Gymraeg
None
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]DullMae dull cyflogaeth yn un o nodweddion y contract, yn hytrach na\'r person. Felly, bydd person yn cael ei gyfrif fel person cwbl ran-amser, hyd yn oed os oes ganddo amryw o gontractau rhan-amser sy\'n cyfrif fel un FTE. [Hidlwyd]
-
Dull 1[Hidlo]
[Lleihau]Addysgu drwy gyfrrwng y Gymraeg[Hidlwyd]
-
Addysgu drwy gyfrrwng y Gymraeg 1[Hidlwyd]
[Lleihau]RhywO 2007/08, mae cyfanswm y personau\'n cynnwys y rheini o ryw amhenodol ac yn anhysbys; ac o 2013 mae\'n cynnwys y rheini a gategoreiddiwyd fel \'Arall\' o 2012/13.<br />                [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
BlwyddynMae blynyddeodd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol 1 31 Gorffennaf yn y flwyddyn ganlynol. [Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gallu i ddefnyddio’r GymraegStaff sy\'n gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg[Hidlo]
-
Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg 1
[Lleihau]Canofan GostY maes y mae staff yn gweithio ynddo yn ôl Canolfan Gost HESA[Hidlwyd]
-
-
Canofan Gost 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliYn gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNi ofynnwyd am y wybodaeth eto
[Lleihau]Cyfanswm520015535
CyfanswmMeddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd750075
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwyddorau milfeddygol150015
Gwyddorau biolegol, mathemategol a ffisegol250025
Peirianneg a thechnoleg100010
Pensaernïaeth a chynllunio0000
Astudiaethau gweinyddu a busnes150015
Astudiaethau cymdeithasol600565
Dyniaethau ac astudiaethau sy'n seiliedig ar iaith ac archaeoleg12005125
Dylunio, celfyddydau creadigol a pherfformio300030
Addysg16005160
Gwasanaethau academaidd100515
Gwasanaethau a gweinyddiaeth ganolog, cyfleusterau myfyrwyr a staff0000
Safleoedd a phreswylfeydd ac arlwyo0000

Metadata

Teitl

Staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson

Diweddariad diwethaf

21 Medi 2023 21 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Staff Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diweddariad diwethaf: 21 Medi 2023
Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2024 (Dros dro)
Ffynhonnell: Cofnod Staff yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) .

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.ukCasgliad data a dull cyfrifo

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Mae staff annodweddiadol wedi’u heithrio o’r data. Staff annodweddiadol yw’r aelodau hynny o staff y mae eu contractau yn cynnwys trefniadau gweithio nad ydynt yn barhaol, perthynas waith gymhleth a/neu waith na chaiff ei oruchwylio gan y darparwr gwaith arferol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth staff contract HESA yn cynnwys contractau a oedd ar waith ar 1 Rhagfyr o fewn y cyfnod adrodd.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 2.5 wedi'u talgrynnu i 0
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Ansawdd ystadegol

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cofnod staff yn yr adran diffiniadau ar gyfer y cofnod staff ar wefan HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/definitions/staff

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.

Mae Caerdydd ac Abertawe wedi cyflwyno’u nifer diwygiedig o’u staff sy’n addysgu yn Gymraeg yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru (ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18). Nid yw’r diwygiadau cyfatebol wedi cael eu cyflwyno i HESA hyd yn hyn, er mai nhw yw ffynhonnell y data ar gyfer y tabl hwn. Nodwch felly na fod y niferoedd a ddangosir yma ar gyfer nifer y staff sy’n addysgu yn y Gymraeg ar gyfer Caerdydd ac Abertawe yn ddibynadwy.