Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Myfyrwyr yng Nghymru sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc HECOS a gallu i siarad Cymraeg
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Lefel[Hidlwyd]
-
Lefel 1[Hidlo]
[Lleihau]Modd[Hidlwyd]
-
Modd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
Measure1
Cymraeg(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Dwysedd y GymraegA yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlo]
-
Dwysedd y Gymraeg 1
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Pwnc 1
-
-
Pwnc 2
[Lleihau]Pob cofrestriadPob myfyriwr sydd wedi cofrestru gyda Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru, waeth beth yw iaith y ddarpariaeth[Lleihau]Cofrestriadau gyda rhywfaint o addysg gyfrwng CymraegMyfyrwyr sy’n astudio o leiaf un modiwl sydd â chyfran o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
[Lleihau]Pob myfyriwrCliciwch yma i ddidoliPob myfyriwr[Lleihau]Pob myfyriwrCliciwch yma i ddidoliPob myfyriwr
Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg rhuglCliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg ond ddim yn rhuglCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg rhuglCliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg ond ddim yn rhuglCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Pob pwnc10,66511,070112,57014,735149,0452,9158502,8052406,810
Pob pwnc[Ehangu]Meddygaeth a deintyddiaeth3152754,07054,66513020105.Data item not applicable250
[Ehangu]Pynciau sy'n gysylltiedig â meddygaeth1,6501,49012,57572016,43550018518015880
[Ehangu]Gwyddorau chwaraeon a biolegol6956258,87547510,6751702590.Data item not applicable285
[Ehangu]Seicoleg5306556,0001,0608,245701050.Data item not applicable130
[Ehangu]Gwyddorau milfeddygol510551585.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable
[Ehangu]Amaethyddiaeth, bwyd ac astudiaethau cysylltiedig115758701001,16550153020115
[Ehangu]Gwyddorau ffisegol1652452,9852203,6155.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable5
[Ehangu]Gwyddorau mathemategol1751852,2453302,93535.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable35
[Ehangu]Peirianneg a thechnoleg4956007,8256659,585402070.Data item not applicable130
[Ehangu]Cyfrifiadura3505606,7151,6759,3052020110.Data item not applicable150
[Ehangu]Daearyddiaeth, Astudiaethau Daear ac Amgylcheddol1801602,7201603,22035510.Data item not applicable45
[Ehangu]Pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio1801602,125652,53020515545
[Ehangu]Gwyddorau cymdeithasol1,2151,25010,5951,98015,04031013547525940
[Ehangu]Y gyfraith6658506,9154258,8501052580.Data item not applicable210
[Ehangu]Busnes a rheolaeth86092517,0103,43022,2258530265.Data item not applicable380
[Ehangu]Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu2951752,165252,6601305.Data item not applicable.Data item not applicable140
[Lleihau]Astudiaethau iaith ac ardal6105454,8856756,7152155580.Data item not applicable355
Astudiaethau iaith ac ardalAstudiaethau Cymraeg a Chymreig1705590.Data item not applicable3201655575.Data item not applicable295
Iaith Geltaidd arall202535.Data item not applicable80155.Data item not applicable.Data item not applicable20
Iaith Ewropeaidd arall1401101,230951,5805.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable5
[Ehangu]Astudiaethau hanesyddol, athronyddol a chrefyddol2753103,2001503,935751080.Data item not applicable170
[Lleihau]Dylunio, Celfyddydau Creadigol a Pherfformio5606054,7901,0557,00518511064035970
Dylunio, Celfyddydau Creadigol a PherfformioDrama8560415265825452085.Data item not applicable150
Cerddoriaeth100907154551,36515.Data item not applicable.Data item not applicable.Data item not applicable20
Sinemateg a Ffotograffiaeth707074020900201580.Data item not applicable110
[Lleihau]Addysg ac addysgu1,1201,1254,4501,0157,7106651604701401,440
Addysg ac addysguHyfforddiant athrawon4653701,1252052,16037085205135795
Astudiaetha mewn Addysg6557553,3258105,550295752705645
[Lleihau]Astudiaethau cyfun a chyffredinolAstudiaethau cyfun a chyffredinol2202451,4854902,440701560.Data item not applicable145

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth ar fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAU) yn y DU. Mae'r data a gyflwynir yn y tabl hwn yn cael ei gymryd o Gofnod Myfyrwyr HESA sy'n cynnwys gwybodaeth am yr holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sy'n cynnig credydau yn SAU y DU. Mae gwybodaeth bellach am HESA a'u casgliadau data ar gael ar eu gwefan www.hesa.ac.uk

Set ddata newydd yw hon. Mae'n wahanol i'r data yn y set ddata wedi'i harchifo o dan y teitl: Myfyrwyr yng Nghymru sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc a gallu i siarad Cymraeg oherwydd newid o godau pwnc JACS i godau pwnc HECOS. Ceir rhagor o fanylion am godau pwnc HECOS ar wefan HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/documentation/hecos

Mae'r Cofnod Myfyriwr yn cynnwys gwybodaeth am ymrestriadau unigol, sydd, oherwydd y gall myfyriwr ymrestru ar fwy nag un rhaglen astudio, fod yn uwch na nifer y myfyrwyr. Fodd bynnag, mae dadansoddiad blaenorol wedi dangos, ar gyfer ymrestriadau llawn amser SAU yng Nghymru, eu bod yn llai nag 1 y cant yn uwch na nifer y myfyrwyr llawn amser; a bod ymrestriadau rhan-amser yn llai na 2 y cant yn uwch na nifer y myfyrwyr rhan-amser.

Nid yw myfyrwyr ôl-ddoethurol yn cael eu cynnwys yng Nghofnod Myfyrwyr HESA.

Mae myfyrwyr sy’n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu diffinio fel myfyrwyr sy'n astudio o leiaf un modiwl gyda chyfran di-sero o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gweler y nodiadau dimensiwn am ragor o fanylion.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru

Gall myfyriwr astudio modiwlau mewn nifer o bynciau, a hyd yn oed mwy nag un pwnc mewn modiwl unigol. Gallai unrhyw gyfuniad o bynciau a modiwlau gynnwys rhywfaint o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Golyga hyn nad yw’n bosibl adrodd am nifer y pynciau mewn ffordd sy’n gyson â’r cyfansymiau cyfrwng Cymraeg mewn mannau eraill ond sydd hefyd yn fanwl gywir o ran canran y myfyrwyr sy’n astudio pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym wedi dewis gwneud y canrannau’n fanwl gywir.
Mae pynciau yr adroddir amdanynt mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson Llawn yn rhannu pob myfyriwr ar draws y pynciau maen nhw’n eu hastudio. Pe bai cwrs myfyriwr yn golygu ei fod yn treulio hanner ei amser yn astudio Mathemateg a’r hanner arall yn astudio’r Gyfraith, byddai hynny’n cyfrif fel hanner myfyriwr (0.5) yn astudio Mathemateg a hanner myfyriwr yn astudio’r Gyfraith. Ar ôl i bynciau myfyriwr gael eu cyfrifo mewn cyfrifiadau Cyfwerth â Pherson Llawn, byddwn yn gwirio a gafodd unrhyw ran o bwnc ei astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, os Mathemateg yw hanner cwrs myfyriwr (0.5 Cyfwerth â Pherson Llawn), a’i fod yn astudio rhywfaint o Fathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg, yna mae hefyd yn cyfrif fel hanner myfyriwr yn astudio Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg (0.5 Cyfwerth â Pherson Llawn).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn cyfrif pawb a gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio: Mae’r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• Rhifau llai na 2.5 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan ‘.’
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf
Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Teitl

Myfyrwyr yng Nghymru sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc HECOS a gallu i siarad Cymraeg

Diweddariad diwethaf

21 Medi 2023 21 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae data yn y set ddata hon yn wahanol i'r data yn y set ddata wedi'i harchifo o dan y teitl ‘Myfyrwyr yng Nghymru sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl pwnc a gallu i siarad Cymraeg oherwydd newid o godau pwnc JACS i godau pwnc HECOS’. Ceir rhagor o fanylion am godau pwnc HECOS ar wefan HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/documentation/hecos.
O 2020/21 newidiodd HESA y ffordd y caiff pynciau eu dosbarthu. Mae data 2019/20 wedi'i ddiwygio a'i ailgyhoeddi ynghyd â data 2020/21 er mwyn adlewyrchu'r newidynnau dosbarthu newydd. Felly, mae data 2019/20 yn wahanol i ddata a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.hesa.ac.uk/news/25-01-2022/sb262-higher-education-student-statistics/notes.
Gall myfyriwr astudio modiwlau mewn nifer o bynciau, a hyd yn oed mwy nag un pwnc mewn modiwl unigol. Gallai unrhyw gyfuniad o bynciau a modiwlau gynnwys rhywfaint o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyhoeddiadau eraill yn defnyddio pynciau cwrs yn hytrach na phynciau modiwlau. Golyga hyn efallai nad yw nifer y pynciau a’r cyfansymiau cyfrwng Cymraeg yn cael eu dangos mewn ffordd sy’n gyson â nifer y pynciau a’r cyfansymiau cyfrwng Cymraeg mewn mannau eraill.