Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw un yr ysgol, fesul awdurdod lleol, a rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
[Lleihau]CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.2,3951,0003,395
CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd Cymru535255785
Gogledd CymruSir Ynys Mon30*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi45
Gwynedd453075
Conwy8550135
Sir Ddinbych13060185
Sir y Fflint17060230
Wrecsam7545115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru620230855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys9525120
Sir Ceredigion20*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi30
Sir Benfro12040160
Sir Gaerfyrddin8060140
Abertawe24570320
Castell-Nedd Port Talbot603085
[Lleihau]Canol De Cymru9053901,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr6055120
Bro Morgannwg16565230
Rhondda, Cynon, Taf28585370
Merthyr Tudful9525125
Caerdydd290160450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru335130460
De-Ddwyrain CymruCaerffili12050175
Blaenau Gwent*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Tor-faen50*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi55
Sir FynwyNi wnaeth unrhyw ysgolion yn Sir Fynwy ymateb i\'r arolwg ar bresenoldeb mewn ysgolion cynradd ar gyfer 2002/03.152035
Casnewydd14045195

Metadata

Teitl

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf

01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Allweddeiriau

EOTAS, PRU

Ansawdd ystadegol

Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe