Neidio i'r cynnwys

Addysg ac eithrio yn yr ysgol (EOTAS)

Mae ystadegau ar ddisgyblion a addysgir heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn seiliedig ar ddata sy'n ymwneud รข disgyblion sy'n cael addysg a ariennir gan yr awdurdod lleol y tu allan i'r amgylchedd ysgol prif ffrwd yn ystod wythnos academaidd cyfrifiad EOTAS ym mis Ionawr.