Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg heblew yn yr ysgol, fesul statws cofrestr , fesul awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws Cofrestru[Hidlo]
-
Statws Cofrestru 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliNid ydynt ar gofrestr ysgol a gynhelirCliciwch yma i ddidolimae ganddynt statws cofrestru atodol mewn ysgol a gynhelir
[Lleihau]CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.2,0351,3553,395
CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd Cymru625160785
Gogledd CymruSir Ynys Mon45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Gwynedd75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Conwy135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135
Sir Ddinbych185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185
Sir y Fflint15580230
Wrecsam3580115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru380475855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys11010120
Sir Ceredigion25*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi30
Sir Benfro25130160
Sir Gaerfyrddin10125140
Abertawe125200320
Castell-Nedd Port Talbot85*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi85
[Lleihau]Canol De Cymru6756151,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr0120120
Bro Morgannwg85145230
Rhondda, Cynon, Taf140225370
Merthyr Tudful20100125
Caerdydd43020450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru350110460
De-Ddwyrain CymruCaerffili10075175
Blaenau Gwent*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Tor-faen55*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi55
Sir FynwyNi wnaeth unrhyw ysgolion yn Sir Fynwy ymateb i\'r arolwg ar bresenoldeb mewn ysgolion cynradd ar gyfer 2002/03.25*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi35
Casnewydd17025195

Metadata

Teitl

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf

01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Ansawdd ystadegol

Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe

Allweddeiriau

EOTAS, PRU