Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg heblew yn yr ysgol, fesul statws cofrestr , fesul awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws Cofrestru[Hidlo]
-
Statws Cofrestru 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliNid ydynt ar gofrestr ysgol a gynhelirCliciwch yma i ddidolimae ganddynt statws cofrestru atodol mewn ysgol a gynhelir
[Lleihau]Cymru2,0351,3553,395
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru625160785
Gogledd CymruSir Ynys Mon45.45
Gwynedd75.75
Conwy135.135
Sir Ddinbych185.185
Sir y Fflint15580230
Wrecsam3580115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru380475855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys11010120
Sir Ceredigion25*30
Sir Benfro25130160
Sir Gaerfyrddin10125140
Abertawe125200320
Castell-Nedd Port Talbot85*85
[Lleihau]Canol De Cymru6756151,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr0120120
Bro Morgannwg85145230
Rhondda, Cynon, Taf140225370
Merthyr Tudful20100125
Caerdydd43020450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru350110460
De-Ddwyrain CymruCaerffili10075175
Blaenau Gwent*.*
Tor-faen55*55
Sir Fynwy25*35
Casnewydd17025195

Metadata

Teitl
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe

Allweddeiriau
EOTAS, PRU