Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mae eu prif addysg heblaw yn yr ysgol, fesul hawl i brydau ysgol am ddim
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Hawl i Brydau Ysgol am Ddim[Hidlo]
-
Hawl i Brydau Ysgol am Ddim 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliHawl i Brydau Ysgol am DdimCliciwch yma i ddidoliHeb hawl i Brydau Ysgol am Ddim
[Lleihau]Cymru1,2802,1103,395
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru255530785
Gogledd CymruSir Ynys Mon*3545
Gwynedd155575
Conwy35100135
Sir Ddinbych9090185
Sir y Fflint60170230
Wrecsam4570115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru295560855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys20105120
Sir Ceredigion101530
Sir Benfro6595160
Sir Gaerfyrddin6080140
Abertawe135185320
Castell-Nedd Port Talbot*8085
[Lleihau]Canol De Cymru5507401,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr4570120
Bro Morgannwg120110230
Rhondda, Cynon, Taf145225370
Merthyr Tudful4575125
Caerdydd190260450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru180285460
De-Ddwyrain CymruCaerffili9075175
Blaenau Gwent*.*
Tor-faen*5555
Sir Fynwy*2535
Casnewydd65125195

Metadata

Teitl
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe

Allweddeiriau
EOTAS, PRU