Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mae eu prif addysg heblaw yn yr ysgol, fesul hawl i brydau ysgol am ddim
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Hawl i Brydau Ysgol am Ddim[Hidlo]
-
Hawl i Brydau Ysgol am Ddim 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliHawl i Brydau Ysgol am DdimCliciwch yma i ddidoliHeb hawl i Brydau Ysgol am Ddim
[Lleihau]CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.1,2802,1103,395
CymruYn cynnwys ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd Cymru255530785
Gogledd CymruSir Ynys Mon*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3545
Gwynedd155575
Conwy35100135
Sir Ddinbych9090185
Sir y Fflint60170230
Wrecsam4570115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru295560855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys20105120
Sir Ceredigion101530
Sir Benfro6595160
Sir Gaerfyrddin6080140
Abertawe135185320
Castell-Nedd Port Talbot*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi8085
[Lleihau]Canol De Cymru5507401,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr4570120
Bro Morgannwg120110230
Rhondda, Cynon, Taf145225370
Merthyr Tudful4575125
Caerdydd190260450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru180285460
De-Ddwyrain CymruCaerffili9075175
Blaenau Gwent*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Tor-faen*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5555
Sir FynwyNi wnaeth unrhyw ysgolion yn Sir Fynwy ymateb i\'r arolwg ar bresenoldeb mewn ysgolion cynradd ar gyfer 2002/03.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2535
Casnewydd65125195

Metadata

Teitl

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf

01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Ansawdd ystadegol

Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe

Allweddeiriau

EOTAS, PRU