Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mae eu prif addysg heblaw yn yr ysgol, fesul darpariaeth, Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig[Hidlo]
-
Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDatganiad AAACliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr Ysgol a MwyCliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr YsgolCliciwch yma i ddidoliDim AAA
[Lleihau]Cymru1,1301,5902454303,395
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru19536575155785
Gogledd CymruSir Ynys Mon*155*45
Gwynedd*25*3075
Conwy35851010135
Sir Ddinbych101154510185
Sir y Fflint10530.100230
Wrecsam2095**115
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru2804703570855
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys6535*15120
Sir Ceredigion*15**30
Sir Benfro35110**160
Sir Gaerfyrddin3080**140
Abertawe110205*5320
Castell-Nedd Port Talbot4030*1585
[Lleihau]Canol De Cymru4555501251601,295
Canol De CymruPen-y-Bont ar Ogwr*6525*120
Bro Morgannwg60125*35230
Rhondda, Cynon, Taf1351753525370
Merthyr Tudful2085**125
Caerdydd2301005570450
[Lleihau]De-Ddwyrain Cymru19521010*460
De-Ddwyrain CymruCaerffili30115*30175
Blaenau Gwent*...*
Tor-faen50*..55
Sir Fynwy*15**35
Casnewydd11075**195

Metadata

Teitl
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2019 01 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar ddisgyblion unigol sy'n derbyn addysg y tu allan i'r ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, sy'n cynnwys data yn ôl oedran, rhyw a math o ddarpariaeth.

Dngosir data ar lefel awdurdod lleol / consortia a Chymru.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adran Nodiadau yn y datganiad ystadegol cyntaf, dolen yn yr adran Dolenni Gwe

Allweddeiriau
EOTAS, PRU