Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig
None
BlwyddynCydgasgliadau 3 blynedd[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau CraiddMae’r Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yn CA2 yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd Lefel 4 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda\'i gilydd ar ddiwedd CA2.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)
[Lleihau]Gwyn187,298181.9187,298183.1187,298184.1187,298178.5
GwynGwyn – Prydeinig180,887182.5180,887183.5180,887184.7180,887179.2
Teithiwr255129.3255133.9255134.7255119.1
Sipsi/Sipsi Roma396133.4396142.0396144.0396128.9
Unrhyw gefndir gwyn arall5,760166.85,760175.75,760171.45,760164.7
[Lleihau]Cymysg5,915183.65,915184.95,915185.45,915181.1
CymysgGwyn a Charibïaidd Du1,286179.71,286179.81,286182.81,286176.0
Gwyn ac Affricanaidd Du825186.2825186.1825186.9825183.5
Gwyn ac Asiaidd1,336187.91,336188.81,336189.11,336185.8
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall2,468182.42,468184.92,468184.22,468180.4
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig4,998183.04,998185.84,998184.84,998181.3
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd1,192187.91,192189.71,192189.61,192187.4
Pacistanaidd1,570183.31,570185.41,570185.01,570181.0
Bangladeshi1,742180.71,742184.01,742183.01,742179.0
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall494177.8494183.9494179.1494175.4
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig1,852176.81,852178.31,852178.41,852173.0
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd108*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.108*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.108*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.108*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Affricanaidd1,486177.71,486178.71,486179.01,486174.0
Unrhyw gefndir du arall258168.2258170.6258172.1258162.8
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd356191.0356195.0356193.2356191.0
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall2,571167.12,571178.12,571171.02,571165.2
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth1,031178.81,031183.11,031182.71,031176.9

Metadata

Teitl

Cyflawniad yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005-2019

Allweddeiriau

CA2; Cyfnod Allweddol 2; Cyfnod Allweddol