Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau Craidd
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)
[Lleihau]Gwyn92,50291.092,50291.692,50292.292,50289.4
GwynGwyn – Prydeinig89,49691.489,49691.889,49692.589,49689.7
Teithiwr12263.112263.912265.612258.2
Sipsi/Sipsi Roma18867.618871.818872.318866.0
Unrhyw gefndir gwyn arall2,69682.82,69687.52,69685.52,69681.9
[Lleihau]Cymysg2,83692.02,83692.62,83692.72,83690.7
CymysgGwyn a Charibïaidd Du61590.661590.461591.561588.6
Gwyn ac Affricanaidd Du39292.939292.639292.939291.1
Gwyn ac Asiaidd65894.465895.065895.165893.6
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall1,17191.11,17192.31,17192.01,17190.1
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig2,44991.72,44993.02,44992.72,44991.1
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd58393.858394.558394.958393.7
Pacistanaidd77991.877993.277992.777991.1
Bangladeshi85290.685291.885291.585289.9
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall23589.823593.223591.523588.9
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig89788.389788.989788.989786.4
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd45*45*45*45*
Affricanaidd72288.972289.272289.272287.1
Unrhyw gefndir du arall13083.113083.813085.413080.0
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd16895.216897.616896.416895.2
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall1,26884.21,26889.41,26885.81,26883.3
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth51890.551892.351892.551889.6

Metadata

Teitl
Cyflawniad yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf
31 Ionawr 2019 31 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2005-2018

Allweddeiriau
CA2; Cyfnod Allweddol 2; Cyfnod Allweddol