Skip to content

Arholiadau ac asesiadau

Mae data ar ganlyniadau arholiadau ac asesiadau ar gael o ganlyniadau'r Cyfnod Sylfaen a hen asesiadau athrawon Cyfnod Allweddol 1 i ganlyniadau arholiadau Safon Uwch.