Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Arholiadau ac asesiadau

Mae data ar ganlyniadau arholiadau ac asesiadau ar gael o ganlyniadau'r Cyfnod Sylfaen a hen asesiadau athrawon Cyfnod Allweddol 1 i ganlyniadau arholiadau Safon Uwch.