Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a'r math o AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Math AAA[Hidlo]
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Cymraeg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau CraiddMae’r Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yn CA2 yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd Lefel 4 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda\'i gilydd ar ddiwedd CA2.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)
Anawsterau dysgu cymedrol3,224118.4886127.23,224124.73,224126.23,224107.0
Anawsterau dysgu cyffredinol7,070132.31,347125.77,070139.57,070142.67,070119.7
Anawsterau dysgu difrifol4168.443*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.4169.24166.94165.5
Anawsterau dysgu dwys a lluosog96*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.11*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.96*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.96*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.96*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Dyslecsia1,447133.8409124.91,447155.81,447157.01,447126.1
Dyscalculia183150.051*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.183117.9183154.1183111.0
Dyspracsia194145.074*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.194149.3194157.2194135.5
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd603120.988*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.603131.6603129.6603112.3
Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig1,31495.8129105.81,314101.11,31497.91,31488.4
Anawsterau corfforol a meddygol1,193118.8177125.21,193119.41,193120.91,193110.2
Nam ar y clyw516150.187*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.516155.5516155.1516142.8
Nam ar y golwg226122.146*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.226128.3226126.5226113.2
Nam amlsynhwyraidd40*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.40*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.40*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.40*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu3,13899.2611108.63,138111.63,138109.33,13891.3
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol4,406140.6771129.04,406145.74,406145.04,406130.9
Dim AAA52,060197.711,206193.952,060197.752,060197.952,060196.6

Metadata

Teitl

Cyfnod yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ôl y math o AAA (Anghenion Addysgol)

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

CA2; Cyfnod Allweddol 2; Cyfnod Allweddol

Disgrifiad cyffredinol

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2017-2019