Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mwlyddyn 11 / 15 oed fesul ardal

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny yw, dim mwy na 40% o'r trothwy). O 2017 ymlaen, ni fydd cymwysterau llenyddiaeth yn cyfrif tuag at yr elfennau llythrennedd yn y sgôr ‘Cap 9’ neu Lefel 2 cynwysedig, ond gallant gyfrif o hyd yn yr elfennau nad ydynt yn benodol i bwnc. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaithCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU Mathemateg - RhifeddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntaf
[Lleihau]Cymru31,37994.467.054.665.075.662.558.756.963.75,36574.2
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6,96294.565.353.665.174.461.556.358.162.22,06370.6
Gogledd CymruYnys Môn64795.464.550.564.972.358.053.854.960.041265.0
Gwynedd1,20597.370.058.174.472.862.956.459.663.598472.1
Conwy1,11896.066.853.865.378.362.256.559.264.021969.9
Sir Ddinbych1,18490.263.650.060.566.858.453.555.659.224679.3
Sir y Fflint1,60294.665.857.066.980.067.562.462.966.58971.9
Wrecsam1,20693.860.449.358.173.656.251.953.257.911360.2
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru8,86795.670.457.368.774.564.460.857.867.41,90176.2
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys1,27996.474.362.273.576.968.162.963.373.215271.1
Ceredigion66295.978.562.475.886.969.864.565.769.242978.8
Sir Benfro1,14594.766.055.366.264.962.759.353.565.615581.3
Sir Gaerfyrddin1,88997.772.657.270.178.964.261.056.768.676572.5
Abertawe2,40695.469.757.867.775.665.061.959.166.722886.4
Castell-nedd Port Talbot1,48693.565.251.463.267.159.456.152.262.717272.1
[Lleihau]Canol De Cymru9,45594.367.654.563.680.362.459.355.862.51,07979.1
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr1,63694.167.953.062.275.761.258.355.961.59983.8
Bro Morgannwg1,40495.973.860.469.790.067.364.661.869.212179.3
Rhondda Cynon Taf2,57194.763.249.858.578.659.356.250.356.448274.7
Merthyr Tudful56195.058.842.454.969.749.447.139.954.90.
Caerdydd3,28393.269.958.567.381.465.562.260.266.237783.3
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru6,01093.363.752.962.572.061.557.756.462.332268.9
De-ddwyrain CymruCaerffili1,96694.059.949.960.069.558.354.753.759.920166.2
Blaenau Gwent61192.859.241.154.765.150.245.742.154.70.
Tor-faen1,06692.861.651.262.572.860.156.755.461.812173.6
Sir Fynwy74994.177.367.074.678.174.869.372.074.60.
Casnewydd1,61892.665.355.562.974.264.361.258.462.90.

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4