Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mwlyddyn 11 / 15 oed fesul ardal (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaithCanran y disgyblion 15 oed a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Saesneg (gan gynnwys Saesneg Llenyddiaeth) neu Gymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).  Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Gwyddoniaeth. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU Mathemateg - RhifeddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 mewn Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg (TGAU A*-C neu gyfwerth). Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafNifer y disgyblion 15 oed sy\'n cofrestru ar gyfer cymwysterau craidd Lefel 2 Cymraeg iaith gyntaf.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntafCanran y disgyblion 15 oed a gofrestrodd ar gyfer cymhwyster Cymraeg iaith gyntaf ac a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Cymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).
[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.30,37164.963.063.659.458.062.65,26674.3
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.6,61961.762.962.256.858.856.71,93371.1
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn63864.163.561.055.258.253.641368.5
Gwynedd1,14369.166.661.355.658.751.691770.1
Conwy1,05360.662.161.754.358.558.620969.9
Sir Ddinbych1,11957.654.356.950.754.055.821977.6
Sir y Fflint1,56463.068.868.564.664.162.86277.4
Wrecsam1,10256.159.860.456.256.854.211375.2
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.8,61868.966.664.860.559.667.01,92575.3
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys1,22972.670.570.965.866.271.416975.1
Ceredigion63171.672.667.460.964.565.839776.6
Sir Benfro1,09768.260.260.957.654.467.416987.0
Sir Gaerfyrddin1,82770.569.365.261.360.067.375268.0
Abertawe2,34869.065.866.462.761.768.224889.5
Castell-nedd Port Talbot1,48663.363.558.653.752.261.219073.2
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.9,11466.463.065.361.858.565.01,02379.2
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr1,44065.863.465.059.559.364.97379.5
Bro Morgannwg1,39675.569.271.768.864.774.611782.9
Rhondda Cynon Taf2,47862.858.561.558.454.160.042670.9
Merthyr Tudful57148.952.955.554.841.348.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Caerdydd3,22968.765.467.463.661.967.740786.7
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.5,95860.658.260.957.554.259.538572.7
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili1,89858.458.357.453.750.756.323473.5
Blaenau Gwent58653.646.152.950.342.053.60.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Tor-faen1,06658.156.758.153.952.855.315171.5
Sir Fynwy77265.767.769.964.466.865.70.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Casnewydd1,63665.058.965.263.657.665.00.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys

Metadata

Teitl

Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4