Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mwlyddyn 11 / 15 oed fesul ardal

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Dangosydd Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntafCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntafCliciwch yma i ddidoliPwyntiau cyfartalog Saesneg/Cymraeg fesul disgyblCliciwch yma i ddidoliPwyntiau cyfartalog Mathemateg fesul disgyblCliciwch yma i ddidoliPwyntiau cyfartalog Gwyddoniaeth fesul disgybl
[Lleihau]Cymru66,252189.7168.2118.2112.4140.0166.3131.3137.910,737150.378.674.993.0
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru14,450190.3164.3117.1112.2141.3168.1131.0136.94,168150.879.174.995.6
Gogledd CymruYnys Môn1,299192.6166.0115.7110.2142.2173.8130.6130.7822148.680.074.289.9
Gwynedd2,591195.2174.7129.2126.8156.9185.0137.2143.72,062153.285.176.797.6
Conwy2,307190.0165.7110.1103.9135.3160.8126.1132.6401151.376.672.686.8
Sir Ddinbych2,362188.5169.6114.8108.4136.9162.0130.2135.4462146.077.775.898.7
Sir y Fflint3,293189.8165.8122.2117.5143.8169.7138.9143.7168140.079.777.7103.5
Wrecsam2,598186.6145.3107.4102.6131.6158.4120.0129.6253153.475.471.091.3
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru18,541192.5175.9125.0119.0145.6168.3137.5143.33,681150.881.177.291.6
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys2,771193.2175.3129.2122.1150.7164.4142.0149.4310139.582.178.987.5
Ceredigion1,438192.9181.3133.0130.5156.5177.6143.1150.6871148.384.878.388.0
Sir Benfro2,519191.3167.5113.5109.0138.2167.9126.6136.1353167.279.573.795.9
Sir Gaerfyrddin3,900192.5176.2126.3120.6148.8171.3137.8146.41,382147.282.077.292.7
Abertawe4,863193.6175.8128.7122.9145.1168.7142.1142.8477166.581.479.392.1
Castell-nedd Port Talbot3,050190.9181.0119.3111.0138.5163.1132.1137.5288140.378.174.491.3
[Lleihau]Canol De Cymru19,475189.9172.1119.4115.8142.5171.4130.1141.32,116154.278.974.292.2
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr3,146190.7171.7121.4118.6143.7178.6132.9143.2165165.378.573.989.6
Bro Morgannwg3,081191.2177.3132.0130.2151.0182.3144.1150.5266154.982.379.792.0
Rhondda Cynon Taf5,379192.5177.5111.2108.3136.6172.4122.1135.1952144.576.672.093.6
Merthyr Tudful1,230192.2169.9105.9101.1122.1170.1120.7122.10.73.871.2101.7
Caerdydd6,639186.5165.8121.8116.6146.4162.2130.5144.8733163.980.374.290.7
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru12,602189.9160.2110.7102.8130.9161.4125.8129.9764134.276.673.598.0
De-ddwyrain CymruCaerffili4,025191.7156.6105.6101.3123.9168.2123.7122.2449117.675.573.1102.6
Blaenau Gwent1,326184.8145.795.981.1115.6132.8112.3115.60.72.367.781.4
Tor-faen2,308190.7163.0110.2105.1129.9173.1126.9127.2315157.576.273.5100.0
Sir Fynwy1,608192.9181.5133.8128.0151.6171.5145.8151.60.83.179.290.3
Casnewydd3,335187.7158.3111.599.5136.2151.7123.3136.20.76.973.4101.5

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4