Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed fesul blwyddyn (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaithCanran y disgyblion 15 oed a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Saesneg (gan gynnwys Saesneg Llenyddiaeth) neu Gymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).  Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Gwyddoniaeth. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU Mathemateg - RhifeddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 mewn Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg (TGAU A*-C neu gyfwerth). Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafNifer y disgyblion 15 oed sy\'n cofrestru ar gyfer cymwysterau craidd Lefel 2 Cymraeg iaith gyntaf.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntafCanran y disgyblion 15 oed a gofrestrodd ar gyfer cymhwyster Cymraeg iaith gyntaf ac a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Cymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).
2001/0237,116..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2002/0337,993..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2003/0439,212..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2004/0538,495..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2005/0638,859..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2006/0739,576..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2007/0839,027..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael59.550.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael61.05,38874.0
2008/0937,607..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael61.853.3..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael61.05,22675.0
2009/1037,072..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael63.655.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael62.75,39773.4
2010/1136,08863.765.956.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael62.85,24274.6
2011/1235,40463.570.658.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael62.25,20773.8
2012/1336,61764.074.860.3..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael62.95,59173.5
2013/1435,16867.282.361.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael66.25,54873.7
2014/1534,00469.784.064.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael68.65,45275.2
2015/1632,24870.482.466.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael69.35,28575.1
2016/1731,37965.075.662.558.756.963.75,36574.2
2017/1830,37164.963.063.659.458.062.65,26674.3

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Teitl

Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4