Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad arholiadau disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed fesul rhyw

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd y dangosyddion cyfnod allweddol 4. O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny yw, dim mwy na 40% o'r trothwy). O 2017 ymlaen, ni fydd cymwysterau llenyddiaeth yn cyfrif tuag at yr elfennau llythrennedd yn y sgôr ‘Cap 9’ neu Lefel 2 cynwysedig, ond gallant gyfrif o hyd yn yr elfennau nad ydynt yn benodol i bwnc. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Dangosydd Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioCliciwch yma i ddidoliCapio 9
[Ehangu]2008/0937,60788.260.747.246.0378.9....
2009/10[Lleihau]Cyfanswm37,07289.763.849.448.0394.3305.1..
CyfanswmBechgyn18,80087.358.845.945.1373.6291.3..
Merched18,27292.068.953.151.1415.6319.3..
2010/11[Lleihau]Cyfanswm36,08890.367.350.148.7422.9311.6..
CyfanswmBechgyn18,45288.562.746.445.5401.0298.7..
Merched17,63692.272.154.052.0445.8325.0..
2011/12[Lleihau]Cyfanswm35,40491.872.651.148.9465.0323.5..
CyfanswmBechgyn18,18189.867.846.945.1438.8309.9..
Merched17,22393.877.655.552.8492.6338.0..
2012/13[Lleihau]Cyfanswm36,61793.277.852.749.2501.2333.1..
CyfanswmBechgyn18,86791.673.748.745.5475.0320.1..
Merched17,75094.882.157.053.2529.0346.9..
2013/14[Lleihau]Cyfanswm35,16894.082.355.452.6524.5340.8..
CyfanswmBechgyn18,07592.578.651.448.7497.1327.8..
Merched17,09395.686.359.756.8553.4354.5..
2014/15[Lleihau]Cyfanswm34,00494.484.157.954.8530.7343.5..
CyfanswmBechgyn17,40593.280.954.351.7506.9332.3..
Merched16,59995.787.561.858.0555.6355.2..
2015/16[Lleihau]Cyfanswm32,24895.384.060.357.6529.3344.6..
CyfanswmBechgyn16,61493.980.756.153.7504.2333.2..
Merched15,63496.787.664.761.8555.9356.7..
2016/17[Lleihau]Cyfanswm31,37994.467.054.6..458.7325.8350.9
CyfanswmBechgyn16,14893.161.850.7..434.9313.7338.2
Merched15,23195.972.558.8..483.9338.7364.3

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4