Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd y dangosyddion cyfnod allweddol 4. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Dangosydd Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapio
[Lleihau]Cymru66,252189.7168.2118.2112.41,060.0688.1
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru14,450190.3164.3117.1112.21,077.8685.1
Gogledd CymruYnys Môn1,299192.6166.0115.7110.21,118.7697.9
Gwynedd2,591195.2174.7129.2126.81,208.2717.7
Conwy2,307190.0165.7110.1103.9988.7674.1
Sir Ddinbych2,362188.5169.6114.8108.41,069.8685.8
Sir y Fflint3,293189.8165.8122.2117.51,068.5685.4
Wrecsam2,598186.6145.3107.4102.61,025.1654.6
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru18,541192.5175.9125.0119.01,126.9709.6
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys2,771193.2175.3129.2122.11,083.4709.6
Ceredigion1,438192.9181.3133.0130.51,040.0717.4
Sir Benfro2,519191.3167.5113.5109.01,087.7689.5
Sir Gaerfyrddin3,900192.5176.2126.3120.61,176.3713.9
Abertawe4,863193.6175.8128.7122.91,151.4715.1
Castell-nedd Port Talbot3,050190.9181.0119.3111.01,137.9708.6
[Lleihau]Canol De Cymru19,475189.9172.1119.4115.81,075.1692.8
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr3,146190.7171.7121.4118.61,093.8695.1
Bro Morgannwg3,081191.2177.3132.0130.21,141.9710.9
Rhondda Cynon Taf5,379192.5177.5111.2108.31,094.4696.9
Merthyr Tudful1,230192.2169.9105.9101.11,138.1689.5
Caerdydd6,639186.5165.8121.8116.61,007.9680.6
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru12,602189.9160.2110.7102.8963.2669.3
De-ddwyrain CymruCaerffili4,025191.7156.6105.6101.3956.2668.2
Blaenau Gwent1,326184.8145.795.981.1904.0635.8
Tor-faen2,308190.7163.0110.2105.1944.9666.9
Sir Fynwy1,608192.9181.5133.8128.01,011.6709.1
Casnewydd3,335187.7158.3111.599.5986.0666.4

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4