Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd y dangosyddion cyfnod allweddol 4. O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny yw, dim mwy na 40% o'r trothwy). O 2017 ymlaen, ni fydd cymwysterau llenyddiaeth yn cyfrif tuag at yr elfennau llythrennedd yn y sgôr ‘Cap 9’ neu Lefel 2 cynwysedig, ond gallant gyfrif o hyd yn yr elfennau nad ydynt yn benodol i bwnc. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioCliciwch yma i ddidoliCapio 9
[Lleihau]Cymru31,37994.467.054.6458.7325.8350.9
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6,96294.565.353.6444.2319.6345.6
Gogledd CymruYnys Môn64795.464.550.5415.6309.6335.9
Gwynedd1,20597.370.058.1497.3339.0365.8
Conwy1,11896.066.853.8440.4324.1351.0
Sir Ddinbych1,18490.263.650.0447.0310.4333.9
Sir y Fflint1,60294.665.857.0424.0319.2346.8
Wrecsam1,20693.860.449.3434.2311.0335.6
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru8,86795.670.457.3458.3331.4356.8
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys1,27996.474.362.2472.1337.7365.8
Ceredigion66295.978.562.4490.5351.1380.1
Sir Benfro1,14594.766.055.3436.0315.2340.4
Sir Gaerfyrddin1,88997.772.657.2469.4336.7360.8
Abertawe2,40695.469.757.8457.1334.7361.1
Castell-nedd Port Talbot1,48693.565.251.4436.8317.5339.5
[Lleihau]Canol De Cymru9,45594.367.654.5483.3331.3356.1
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr1,63694.167.953.0505.1331.9356.9
Bro Morgannwg1,40495.973.860.4515.6345.4374.3
Rhondda Cynon Taf2,57194.763.249.8463.8323.2346.1
Merthyr Tudful56195.058.842.4439.0306.5326.8
Caerdydd3,28393.269.958.5481.5335.7360.7
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru6,01093.363.752.9440.5317.9341.9
De-ddwyrain CymruCaerffili1,96694.059.949.9429.4313.1336.2
Blaenau Gwent61192.859.241.1434.2301.5320.4
Tor-faen1,06692.861.651.2439.2317.0341.9
Sir Fynwy74994.177.367.0474.3339.3368.1
Casnewydd1,61892.665.355.5441.6320.8345.0

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4