Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi\'i chapio ar gyfer disgyblion 15 oed. Dyma\'r pwyntiau cyfartalog a geir o\'r 8 cymhwyster gorau a enillwyd gan bob disygbl.Cliciwch yma i ddidoliCapio 9Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Cenedlaethol
[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.30,37193.767.055.118.0324.1349.586.973.485.351.4
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.6,61993.065.452.015.6317.1343.485.270.684.248.0
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn63895.366.053.015.8321.3349.190.067.688.948.4
Gwynedd1,14395.769.454.519.2333.6359.591.073.490.250.5
Conwy1,05393.364.150.715.1317.3342.588.773.086.747.1
Sir Ddinbych1,11987.060.147.512.3299.5323.278.565.178.043.1
Sir y Fflint1,56494.769.256.616.6322.3352.284.875.883.653.5
Wrecsam1,10292.562.248.214.0307.5332.780.765.379.743.0
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.8,61894.769.957.819.4329.7357.287.875.686.553.8
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys1,22995.574.863.119.0333.7363.689.675.789.256.7
Ceredigion63195.275.358.622.2344.8373.785.172.985.153.2
Sir Benfro1,09791.862.453.915.9309.4336.185.870.683.550.0
Sir Gaerfyrddin1,82796.172.358.419.4334.6363.188.976.687.953.6
Abertawe2,34895.570.459.822.3337.0364.690.080.388.256.5
Castell-nedd Port Talbot1,48692.965.552.017.0317.3341.383.971.482.850.7
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.9,11494.569.257.620.9334.7358.488.476.586.754.6
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr1,44094.669.956.620.1333.9357.288.477.986.352.8
Bro Morgannwg1,39695.875.166.327.7349.5377.193.283.791.963.3
Rhondda Cynon Taf2,47894.764.253.115.3326.2348.086.472.684.350.5
Merthyr Tudful57190.958.142.79.3296.6317.984.463.282.139.1
Caerdydd3,22994.272.060.424.7341.8366.088.778.087.357.6
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.5,95892.261.851.414.4308.9333.285.569.183.047.3
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili1,89892.159.746.912.1303.3327.282.861.379.941.8
Blaenau Gwent58693.356.744.511.9301.8318.782.972.280.042.2
Tor-faen1,06691.157.948.910.0303.2327.786.665.784.443.3
Sir Fynwy77294.671.559.524.0331.5360.591.583.089.557.4
Casnewydd1,63691.464.157.016.3311.1336.086.172.583.953.4

Metadata

Teitl

Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.