Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl blwyddyn (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Dangosydd Pynciau CraiddDangosydd Pynciau Craidd: a enillodd raddau cyfwerth â TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth.Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach ar gyfer disgyblion 15 oed. Pwyntiau cyfartalog a gafwyd o bob cymhwyster cymeradwy yng Nghymru.Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi\'i chapio ar gyfer disgyblion 15 oed. Dyma\'r pwyntiau cyfartalog a geir o\'r 8 cymhwyster gorau a enillwyd gan bob disygbl.Cliciwch yma i ddidoliCapio 9
1995/9637,19579.341.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael32.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1996/9735,98180.143.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael34.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1997/9835,68082.045.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael33.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1998/9935,47283.447.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael35.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1999/200035,58484.849.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael36.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2000/0137,17084.549.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael36.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2001/0237,11684.850.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael36.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2002/0337,99385.151.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael37.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2003/0439,21285.351.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael37.7324.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2004/0538,49585.252.2..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael38.4327.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2005/0638,85986.053.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael39.7335.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2006/0739,57686.055.044.440.0343.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2007/0839,02786.858.045.644.4356.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2008/0937,60788.260.747.246.0378.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2009/1037,07289.763.849.448.0394.3305.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2010/1136,08890.367.350.148.7422.9311.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2011/1235,40491.872.651.148.9465.0323.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2012/1336,61793.277.852.749.2501.2333.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2013/1435,16894.082.355.452.6524.5340.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2014/1534,00494.484.157.954.8530.7343.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2015/1632,24895.384.060.357.6529.3344.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2016/1731,37994.467.054.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael458.7325.8350.9
2017/1830,37193.767.055.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael324.1349.5

Metadata

Teitl

Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4