Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
Pwnc 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd FCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
[Lleihau]Pob Pwnc554,6551426435028171071321946
Pob PwncGwyddorau Biolegol13,83135485342124211781982
Cemeg13,69537485441114221801991
Ffiseg13,46739455343114211801991
Gwyddoniaeth Sengl............
Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl)78,79651340572820161011619010
Gwyddoniaeth Gymhwysol1,178-0110244150461117327
Gwyddoniaeth Ychwanegol............
Gwyddoniaeth arall33610506837129561651973
Dylunio a Technoleg10,499822415037211251211973
TGCh14,461832455028171171341973
Economeg y Cartref7,143317405243251141121973
Mathemateg60,284181835482820111211919010
Mathemateg - Rhifedd59,435141835482725111011518911
Astudiaethau Busnes5,167519434438261471111964
Economeg126517201716135660982
Daearyddiaeth14,388173647432717831441991
Hanes18,1162139453523171171391964
Y Dyniaethau18662560652713301561991
Astudiaethau Cymdeithasol1,5633283349243811101131973
Astudiaethau Galwedigaethol12831027831057531231982
Celf a Dylunio15,985162948602112741531973
Astudiaethau Clasurol577945732936001331982
Astudiaethau Cyfathrebu3,105620444638221271161964
Drama4,479113559472714511521991
Saesneg59,713620415638201161231973
Llenyddiaeth Saesneg44,83893359532610531541982
Saesneg Ail Iaith............
Ffrangeg6,386283843472710421561991
Almaeneg1,321314046472394-1631991
Sbaeneg2,348312732473317831371991
Ieithoedd Tramor Modern Arall7467764281573--1841982
Cerddoriaeth4,255195357381983-1681991
Addysg Gorfforol13,3531434524935123-149200-
Astudiaethau Crefyddol22,0682031413922171391311937
Cymraeg10,65182253652913621481991
Llenyddiaeth Gymraeg7,1111631465932113-153200-
Cymraeg Ail Iaith33,6121633444724161161401964
Celf a Dylunio Cymhwysol............
Busnes Cymhwysol1,462527604723211031391973
Peirianneg Cymhwysol29115142329157245973
TG Cymhwysol............
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)............
Gwyddoniaeth Cymhwysol6,336-3235142322614771919
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)************
Adeiladwaith (Galwedigaethol)............
Iechyd a Gofal Cymdeithasol3,036421345341241371121982
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)299318296042331321092000
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)25652843483324961241955
Cynhyrchu (Galwedigaethol)............
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)............
Celfyddydau Perfformio14715415650275111611955

Metadata

Teitl
Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
TGAU; CA4