Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd FCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
Pob Pwnc2,730,4656713620728014980442468998515
Gwyddorau Biolegol55,4751642592722195815--915997-
Cemeg54,2381802562632225813--921998-
Ffiseg53,5831762422722315912--921998-
Gwyddoniaeth Sengl237,4062072167352157103683761197723
Gwyddoniaeth Gymhwysol465-0161221232478713
Gwyddoniaeth Ychwanegol138,699379118430915764321662188911
Gwyddoniaeth arall6,1559319625521110858322175697426
Dylunio a Technoleg88,22941116197262192104502261598317
TGCh67,1516517622223913569442870397822
Economeg y Cartref33,6151793190264203127642656498416
Mathemateg350,311709914830913192715362697426
Mathemateg - Rhifedd59,85415183353272412111181919
Astudiaethau Busnes25,67438136214227178103562661597822
Economeg1,1047616927119913573322071597525
Daearyddiaeth98,268831561922531608542196859919
Hanes115,21710518621418212984552968698416
Y Dyniaethau2,56811101219238140110686156994852
Astudiaethau Cymdeithasol15,4884614421923314596532964396634
Astudiaethau Galwedigaethol22,3362092198298197110492160798416
Celf a Dylunio91,246941472293051225527137759919
Astudiaethau Clasurol1,2082441981721709759311578498713
Astudiaethau Cyfathrebu26,1583012223026317689452464697921
Drama31,7495917426323914171301273699010
Saesneg327,251321042023021889647196409919
Llenyddiaeth Saesneg258,32843142257292161612511734992-
Saesneg Ail Iaith**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Ffrangeg53,0551131952232261516221-758997-
Almaeneg12,5201291822182551544413-784999-
Sbaeneg15,0791351772052131507430-729995-
Ieithoedd Tramor Modern Arall3,790393305150823218--931992-
Cerddoriaeth28,1321042392711991045021-812994-
Addysg Gorfforol71,248751722522381677020-737998-
Astudiaethau Crefyddol104,98612218822519710073493073298317
Cymraeg53,572371152503321756221-734998-
Llenyddiaeth Gymraeg38,274731542143021566925-743998-
Cymraeg Ail Iaith108,818100178205279117643316762992-
Celf a Dylunio Cymhwysol1,14455109205246894015761576535
Busnes Cymhwysol14,0425016323822512789533267597525
Peirianneg Cymhwysol4,580-451352152221671125140295446
TG Cymhwysol2,004..........-,.
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)317...........
Gwyddoniaeth Cymhwysol16,790-,...........
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)*-,*-,**********
Adeiladwaith (Galwedigaethol)52...........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol15,06325111222257176107602661598416
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)3,791138720827021013159-57899010
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)4,89453161240215129935730668978-
Cynhyrchu (Galwedigaethol)44...........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celfyddydau Perfformio3,0565216125625913863-19728985-

Metadata

Teitl
Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
TGAU; CA4