Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd FCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
Pob Pwnc2,457,9296012318525413571392162188812
Gwyddorau Biolegol48,7041472352471985312--826898-
Cemeg47,5541622322362025311--832899-
Ffiseg46,9121592182452105410--832899-
Gwyddoniaeth Sengl198,354186514832414393603255488218
Gwyddoniaeth Ychwanegol138,699379118430915764321662188911
Gwyddoniaeth arall5,851861752251939953301867887723
Dylunio a Technoleg82,5763710517723617193452055588515
TGCh60,1486216020021512061382463588020
Economeg y Cartref30,0631585171238181113592450888515
Mathemateg320,519619013128311882664756587822
Mathemateg - Rhifedd30,45989152713126659964
Astudiaethau Busnes23,4093512619020615992492355888020
Economeg9787115125118211960271565687723
Daearyddiaeth91,041751381682321477738176138919
Hanes106,4989416619216511876502661688614
Y Dyniaethau2,477987192205125102686149384951
Astudiaethau Cymdeithasol13,9744213319821112985462658486931
Astudiaethau Galwedigaethol22,2101781171265187103451853488614
Celf a Dylunio83,767861322052741114923116978928
Astudiaethau Clasurol1,1622371901541337851311571488911
Astudiaethau Cyfathrebu24,4902711220824015778392058788119
Drama29,499531582332161286428116608919
Saesneg297,73629931812721718742165758928
Llenyddiaeth Saesneg237,9543912522626614957239655893-
Saesneg Ail Iaith**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Ffrangeg49,6131001752022031375719-680898-
Almaeneg11,7601161621962291423911-703899-
Sbaeneg14,0501211631881901336526-662896-
Ieithoedd Tramor Modern Arall3,348356273135732917--837894-
Cerddoriaeth25,99494213242180954619-729895-
Addysg Gorfforol64,472681562252141506418-663898-
Astudiaethau Crefyddol93,1161121712041778864432666488515
Cymraeg48,306321052242991605619-659899-
Llenyddiaeth Gymraeg34,828651381912731396423-667898-
Cymraeg Ail Iaith95,47691161181253106573014686893-
Celf a Dylunio Cymhwysol1,14455109205246894015761576535
Busnes Cymhwysol12,6294514421420411480492960787921
Peirianneg Cymhwysol4,289-391201921941521054935885743
TG Cymhwysol2,004..........-,.
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)317...........
Gwyddoniaeth Cymhwysol13,280-,...........
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)13,381--78256256166803034788020
Adeiladwaith (Galwedigaethol)52...........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol13,5312410020523115595532355988515
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)3,584127719024819011448-52689010
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)4,68149142222195117815025607880-
Cynhyrchu (Galwedigaethol)44...........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celfyddydau Perfformio2,9405014022023512761-18644887-

Metadata

Teitl
Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
TGAU; CA4