Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd FCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
Gwyddorau Biolegol42,5591322102191754710--737799-
Cemeg41,454146207209180469--742800-
Ffiseg40,926143195217187488--742799-
Gwyddoniaeth Sengl177,851165913228712882522749478515
Gwyddoniaeth Ychwanegol123,39933831642761415626125557928
Gwyddoniaeth arall5,397771551931748849281660078020
Dylunio a Technoleg75,638339515621015382401849578614
TGCh52,9345714217619110753332256678119
Economeg y Cartref27,739147715321515899502145878713
Mathemateg289,260528211525710571604150578218
Astudiaethau Busnes21,3693211116718614081442149678218
Economeg8786213723015610054231558677822
Daearyddiaeth83,234671221472071326834155437928
Hanes97,1038414616914610669452354578713
Y Dyniaethau2,29097416617611194675742575347
Astudiaethau Cymdeithasol12,3654011817518811474402352177129
Astudiaethau Galwedigaethol20,440167615423816289391648378812
Celf a Dylunio75,81876119182243984421106217937
Astudiaethau Clasurol1,0822241731391136138261464978911
Astudiaethau Cyfathrebu22,6662410118621514069321752578317
Drama27,419481422081901135725105877919
Saesneg267,27626821572451547837145107937
Llenyddiaeth Saesneg215,9413410919623813652218577793-
Saesneg Ail Iaith**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Ffrangeg46,055891581811791215016-606798-
Almaeneg11,0431041411742021283711-621799-
Sbaeneg12,6991091481681671175523-592797-
Ieithoedd Tramor Modern Arall2,901317243119642715--743795-
Cerddoriaeth23,71783190215159854017-647795-
Addysg Gorfforol57,655611402001891335616-590798-
Astudiaethau Crefyddol80,7151051541811567856372259678812
Cymraeg42,94128931972671445016-585799-
Llenyddiaeth Gymraeg31,320561241682451225821-593798-
Cymraeg Ail Iaith83,4678014215822697522712606793-
Astudiaethau Cyffredinol............
Celf a Dylunio Cymhwysol (Galwedigaethol)1,14455109205246894015761576535
Busnes Cymhwysol (Galwedigaethol)11,1894012519218210471432453978218
Peirianneg Cymhwysol (Galwedigaethol)3,916-35108172175134904332176337
TG Cymhwysol (Galwedigaethol)2,004..........-,.
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)317...........
Gwyddoniaeth Cymhwysol (Galwedigaethol)13,280-,...........
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)12,373--66232232146692630978317
Adeiladwaith (Galwedigaethol)52...........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Galwedigaethol)12,143219118620513582472150378713
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)3,24811691742181649843-47379010
Hamdden ac adloniant (Galwedigaethol)............
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)4,37242124205171105724518542783-
Cynhyrchu (Galwedigaethol)44...........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celfyddydau Perfformio (Galwedigaethol)2,4354412319320911654-17569788-
Paratoad ar gyfer cyflogaeth (Galwedigaethol)............
Teithio a Thwristiaeth (Galwedigaethol)............
Pob Pwnc2,184,1245311016422712163351855379010

Metadata

Teitl
Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
TGAU; CA4