Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul PYD

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
MesurMae\’r tabl yn cynnwys ymgeisiadau a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae\’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.[Hidlwyd]
Blwddyn[Hidlo]
PYDNid yw cyfanswm y disgyblion sy\'n gymwys/ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gyfartal i gyfanswm nifer y plant  ym Mlwyddyn 11 a welir yn nhabl 1. Mae hyn oherwydd fod y data yn y tabl yma ond yn cynnwys disgyblion yr ydym gallu cydweddu rhwng y Gronfa Ddata Arholiadau Cymraeg a\'r Cyfrifiad Ysgolion (PLASC). Nid yw ysgolion annibynnol ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn cwblhau\'r cyfrifiad ac felly nid yw canlyniadau ar gyfer yr ysgolion hyn yn cael eu cynnwys.[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Yn cynnwys cofrestriadau (entries) a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ACanran y cofrestriadau a enillodd A*-A.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCanran y cofrestriadau a enillodd A*-C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCanran y cofrestriadau a enillodd A*-G.
[Lleihau]2015/16Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc214,819237599
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc29,84485097
[Lleihau]2016/17Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc238,180227299
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc35,62474594
[Lleihau]2017/18Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc236,988227198
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc35,54874393
[Lleihau]2018/19Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc245,130216998
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc37,44374192
[Lleihau]2019/20Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc245,7822878100
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc39,244115498
[Lleihau]2020/21Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc246,962338099
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc50,883125396
[Lleihau]2021/22Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc248,808297598
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc51,148104791
[Lleihau]2022/23Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Ddim yn gwmwys I PYDPob Pwnc252,525257198
[Lleihau]Gymwys I PYDPob Pwnc49,23784190

Metadata

Teitl

Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul PYD

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau

TGAU; CA4

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau