Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul darpariaeth AAA/ADY

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) TGAU mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd TGAU. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
MesurMae\’r tabl yn cynnwys ymgeisiadau a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae\’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Darpariaeth AAA[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Yn cynnwys cofrestriadau (entries) a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ACanran y cofrestriadau a enillodd A*-A.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCanran y cofrestriadau a enillodd A*-C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-GCanran y cofrestriadau a enillodd A*-G.
[Lleihau]2015/16Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc203,608247899
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc39,72374597
[Lleihau]2016/17Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc222,899237599
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc49,21053894
[Lleihau]2017/18Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc219,998237599
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc50,74463792
[Lleihau]2018/19Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc226,964237398
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc53,58363691
[Lleihau]2019/20Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc232,0183082100
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc53,00884698
[Lleihau]2020/21Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc242,456348299
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc53,63794696
[Lleihau]2020/21Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc255,486297598
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc42,55194291
[Lleihau]2022/23Disgyblion ym mlwyddyn 11[Lleihau]Dim AAA/ADYPob Pwnc272,928246997
[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA/ADYPob Pwnc27,22983790

Metadata

Teitl

Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul darpariaeth AAA/ADY

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd TGAU. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe. Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau

TGAU; CA4