Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mesurau Interim CA4 yn ôl PYD a Rhyw, o 2018/19

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny yw, dim mwy na 40% o'r trothwy). Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Cod Ardal[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd RGC[Hidlo]
[Lleihau]Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlwyd]
-
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesr[Hidlwyd]
[Lleihau]PYDNid yw cyfanswm y disgyblion sy\'n gymwys/ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gyfartal i gyfanswm nifer y plant  ym Mlwyddyn 11 a welir yn nhabl 1. Mae hyn oherwydd fod y data yn y tabl yma ond yn cynnwys disgyblion yr ydym gallu cydweddu rhwng y Gronfa Ddata Arholiadau Cymraeg a\'r Cyfrifiad Ysgolion (PLASC). Nid yw ysgolion annibynnol ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn cwblhau\'r cyfrifiad ac felly nid yw canlyniadau ar gyfer yr ysgolion hyn yn cael eu cynnwys.[Hidlo]
-
-
PYD 1
[Lleihau]RhywMerched, Bechgyn, Cyfanswm[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her Sgiliau
[Lleihau]Cyfanswm33,741358.139.737.136.931.6
CyfanswmCymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl6,245296.732.728.927.424.1
Pob disgyblBechgyn3,161290.230.529.327.322.8
Merched3,084303.435.028.527.625.4
Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl26,490383.842.640.240.434.5
Pob disgyblBechgyn13,513374.040.440.340.032.7
Merched12,977394.144.940.140.936.4

Metadata

Teitl

Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 2017 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2018 tan 31 Awst 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.