Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mesurau Interim CA4 yn ôl AALI, o 2018/19

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny yw, dim mwy na 40% o'r trothwy). Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]PYD[Hidlwyd]
-
PYD 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlwyd]
-
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd RGC[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesr[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 CynhwysolCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her Sgiliau
[Lleihau]Cymru31,34892.853.818.0(r) 354.4(r) 39.0(r) 37.2(r) 36.836.4
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6,67592.152.215.4(r) 345.738.236.536.634.6
Gogledd CymruYnys Môn61495.151.612.2(r) 345.438.036.437.537.0
Gwynedd1,17195.154.917.3(r) 362.440.937.038.436.0
Conwy1,06992.052.517.8(r) 349.437.936.436.735.7
Sir Ddinbych1,13187.150.914.4(r) 334.836.835.634.233.8
Sir y Fflint1,54793.552.716.2(r) 347.238.537.737.733.1
Wrecsam1,14390.350.012.7(r) 334.337.135.535.133.9
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru8,90093.855.518.9(r) 359.739.937.838.237.4
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys1,27694.156.716.8(r) 358.840.138.238.437.5
Ceredigion71195.961.623.6(r) 382.542.439.841.038.3
Sir Benfro1,13591.648.617.2(r) 335.838.935.735.734.5
Sir Gaerfyrddin1,88094.558.519.7(r) 367.240.538.639.938.1
Abertawe2,44294.857.321.2(r) 369.440.238.738.639.1
Castell-nedd Port Talbot1,45691.749.914.9(r) 342.137.935.835.635.3
[Lleihau]Canol De Cymru9,69293.255.020.4(r) 362.339.637.336.737.0
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr1,47593.453.220.6(r) 362.039.837.336.236.9
Bro Morgannwg1,49094.165.027.5(r) 382.341.940.639.838.3
Rhondda Cynon Taf2,76693.549.614.6(r) 352.038.235.735.237.9
Merthyr Tudful58289.041.19.5313.434.732.432.730.8
Caerdydd3,37993.358.223.9(r) 370.440.538.237.436.7
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru6,00792.051.716.1(r) 345.237.936.735.636.2
De-ddwyrain CymruCaerffili1,98390.950.615.2(r) 337.637.336.335.136.4
Blaenau Gwent53493.843.19.9334.136.233.131.935.9
Tor-faen1,03793.148.312.5(r) 346.337.836.136.234.5
Sir Fynwy81193.560.823.1(r) 367.440.640.138.840.7
Casnewydd1,64291.353.418.0(r) 346.537.937.135.635.0

Metadata

Teitl
Canlyniadau arholiadau CA4 - Mesurau Perfformiad Allweddol

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11 a gyflawnodd cymwysterau yn y pynciau craidd (Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth). Mae’r datganiad blynyddol yn dangos y data yma ar lefel Cymru; yn y tabl yma, dangosir y ffigyrau ar gyfer consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 2017 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2018 tan 31 Awst 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Dolenni'r we
Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau

Allweddeiriau
TGAU; Trothwyon lefel; CA4