Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul ardal (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
Year[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
FSM(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCarfanO 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 mewn Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg (TGAU A*-C neu gyfwerth). Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU Mathemateg - RhifeddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Gwyddoniaeth. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafNifer y disgyblion 15 oed sy\'n cofrestru ar gyfer cymwysterau craidd Lefel 2 Cymraeg iaith gyntaf.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntafCanran y disgyblion 15 oed a gofrestrodd ar gyfer cymhwyster Cymraeg iaith gyntaf ac a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Cymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).
Cyfanswm[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.30,37162.663.659.458.063.05,26674.3
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.6,61956.762.256.858.862.91,93371.1
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn63853.661.055.258.263.541368.5
Gwynedd1,14351.661.355.658.766.691770.1
Conwy1,05358.661.754.358.562.120969.9
Sir Ddinbych1,11955.856.950.754.054.321977.6
Sir y Fflint1,56462.868.564.664.168.86277.4
Wrecsam1,10254.260.456.256.859.811375.2
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.8,61867.064.860.559.666.61,92575.3
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys1,22971.470.965.866.270.516975.1
Ceredigion63165.867.460.964.572.639776.6
Sir Benfro1,09767.460.957.654.460.216987.0
Sir Gaerfyrddin1,82767.365.261.360.069.375268.0
Abertawe2,34868.266.462.761.765.824889.5
Castell-nedd Port Talbot1,48661.258.653.752.263.519073.2
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.9,11465.065.361.858.563.01,02379.2
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr1,44064.965.059.559.363.47379.5
Bro Morgannwg1,39674.671.768.864.769.211782.9
Rhondda Cynon Taf2,47860.061.558.454.158.542670.9
Merthyr Tudful57148.955.554.841.352.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Caerdydd3,22967.767.463.661.965.440786.7
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.5,95859.560.957.554.258.238572.7
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili1,89856.357.453.750.758.323473.5
Blaenau Gwent58653.652.950.342.046.10.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Tor-faen1,06655.358.153.952.856.715171.5
Sir Fynwy77265.769.964.466.867.70.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Casnewydd1,63665.065.263.657.658.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Cymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.4,43338.739.335.033.738.342646.9
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.75835.639.733.636.539.615044.0
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn7737.744.237.741.648.13145.2
Gwynedd10530.530.524.826.739.08440.5
Conwy12236.941.832.837.740.2862.5
Sir Ddinbych13144.335.928.234.435.91250.0
Sir y Fflint17234.344.841.941.342.4*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Wrecsam15131.139.733.836.435.11250.0
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.1,26343.039.734.934.742.113847.1
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys11345.147.839.845.147.81225.0
Ceredigion6041.743.333.343.353.32846.4
Sir Benfro14040.735.731.430.033.6580.0
Sir Gaerfyrddin24244.640.936.835.547.15745.6
Abertawe39345.542.038.936.141.21471.4
Castell-nedd Port Talbot31539.034.028.628.939.02240.9
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.1,42040.741.337.533.737.99247.8
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr19340.941.535.835.843.01060.0
Bro Morgannwg14943.038.332.932.936.21020.0
Rhondda Cynon Taf46535.337.233.830.132.74440.9
Merthyr Tudful8436.928.628.616.734.50.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Caerdydd52945.447.844.038.941.62864.3
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.97833.135.932.530.533.34654.3
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili35034.336.932.930.936.33053.3
Blaenau Gwent12835.236.732.030.533.60.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Tor-faen16230.932.127.827.240.11656.3
Sir Fynwy7824.429.529.526.926.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Casnewydd26034.638.536.233.126.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.25,00868.970.065.964.369.64,82277.0
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.5,57462.168.262.764.669.21,76674.1
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn54257.665.559.662.567.938270.4
Gwynedd99356.167.461.464.872.582174.1
Conwy87164.668.160.664.869.119671.9
Sir Ddinbych89063.366.159.462.662.920779.2
Sir y Fflint1,35967.873.169.068.473.75979.7
Wrecsam91959.465.861.862.065.810178.2
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.7,18772.670.666.465.372.41,78777.5
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys1,09075.575.070.169.974.615779.0
Ceredigion55770.071.665.468.476.536978.9
Sir Benfro92373.766.663.559.966.216487.2
Sir Gaerfyrddin1,56471.769.765.764.573.769569.8
Abertawe1,89575.073.469.668.772.923490.6
Castell-nedd Port Talbot1,15867.965.961.159.070.816877.4
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.7,37472.372.669.065.770.593082.4
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr1,18771.771.866.365.969.66382.5
Bro Morgannwg1,20580.978.375.670.875.710788.8
Rhondda Cynon Taf1,95967.368.965.761.266.238174.5
Merthyr Tudful43856.266.265.350.261.90.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Caerdydd2,58575.074.270.369.473.237988.4
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.4,83066.667.764.360.665.033975.2
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili1,48763.864.560.857.465.920476.5
Blaenau Gwent45159.658.356.345.950.30.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Tor-faen88560.964.059.858.560.913573.3
Sir Fynwy67572.176.369.973.074.20.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Casnewydd1,33273.072.671.064.367.10.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys

Metadata

Teitl

Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth ar y prif ddangosyddion yn ôl hawl i brydau am ddim ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Allweddeiriau

TGAU; CA4, PYD