Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul rhyw (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Year[Hidlwyd]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
FSM[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlo]
-
-
Rhyw 1(Esgynnol)
Cliciwch yma i ddidoliCarfanO 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*-C mewn SaesnegCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 mewn Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg (TGAU A*-C neu gyfwerth). Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn TGAU Mathemateg - RhifeddCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn GwyddoniaethCanran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Gwyddoniaeth. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd.Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg iaith gyntafNifer y disgyblion 15 oed sy\'n cofrestru ar gyfer cymwysterau craidd Lefel 2 Cymraeg iaith gyntaf.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Cymraeg iaith gyntafCanran y disgyblion 15 oed a gofrestrodd ar gyfer cymhwyster Cymraeg iaith gyntaf ac a gyflawnodd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn cymhwyster craidd Cymraeg iaith gyntaf (gan gynnwys Cymraeg Llenyddiaeth).
Cymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl4,43338.739.335.033.738.342646.9
Pob disgyblBechgyn2,31531.039.634.334.837.320039.5
Merched2,11847.239.135.632.439.422653.5
Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl25,00868.970.065.964.369.64,82277.0
Pob disgyblBechgyn12,76460.569.364.364.466.82,38667.6
Merched12,24477.870.967.564.272.52,43686.2
Cyfanswm[Lleihau]Pob disgybl30,37162.663.659.458.063.05,26674.3
Pob disgyblBechgyn15,68253.962.457.557.759.92,59465.3
Merched14,68971.864.861.558.366.22,67283.1

Metadata

Teitl

Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth ar y prif ddangosyddion yn ôl hawl i brydau am ddim ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau

TGAU; CA4, PYD