Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a chyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cam Datblygu SIYNid yw ysgolion arbennig wedi\'u cynnwys yn y data EAL gan nad ydynt yn darparu\'r wybodaeth hon.[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her Sgiliau
[Lleihau]2017Newydd i Saesneg6163.911.51.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.523.322.510.5
Caffael cynnar13190.118.36.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.631.630.722.6
Datblygu cymhwysedd42394.134.59.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33.234.135.824.9
Cymwys60099.563.317.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.440.641.433.5
Rhugl53099.285.845.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46.547.947.334.8
Amherthnasol28,60097.157.617.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.238.940.129.5
[Lleihau]2018Newydd i Saesneg40*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Caffael cynnar9284.815.23.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.228.724.422.5
Datblygu cymhwysedd42396.940.410.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.535.832.534.5
Cymwys65098.866.022.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.742.140.540.8
Rhugl53899.885.550.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.748.348.044.8
Amherthnasol27,43896.858.618.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.639.438.237.8
[Lleihau]2019Newydd i Saesneg5064.010.04.0231.519.321.518.918.5
Caffael cynnar11977.321.03.4260.426.127.122.826.8
Datblygu cymhwysedd49695.642.311.3349.736.935.433.736.1
Cymwys66499.864.521.7396.042.541.541.241.0
Rhugl63699.283.044.0428.646.546.347.143.9
Amherthnasol28,00996.455.918.5366.340.438.338.337.9

Metadata

Teitl

Cyfnod yng Nghyfnod Allweddol 4 yn ôl cyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau;

Disgrifiad cyffredinol

Ceir yn y ciwb hwn wybodaeth am ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11/15 oed sy'n cyflawni dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl cyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe).

Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-2019