Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a chefndir ethnig
None
BlwyddynCydgasgliadau 3 blynedd[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
Cliciwch yma i ddidoliCohort 1: Nifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Carfan ar gyfer Lefel 1, Lefel 2, Lefel 2 Cynhwysol, sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi\'i gapio, mesurau Gwyddoniaeth, y gorau o Fathemateg, 5A* -A, Llythrennedd, Rhifedd, Gwyddoniaeth a THS. O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her SgiliauCliciwch yma i ddidoliCohort 4: Nifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Carfan ar gyfer sgôr pwyntiau Capio 9 (fersiwn y mesur interim), data 2019 yn unig. O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)
[Lleihau]Gwyn83,92195.956.517.639.938.538.434.627,939362.7
GwynGwyn – Prydeinig81,74995.956.617.540.038.538.534.627,152362.7
Teithiwr38*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.15*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Sipsi/Sipsi Roma7275.011.12.823.820.316.417.123*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Unrhyw gefndir gwyn arall2,06294.754.023.238.238.938.133.6749370.2
[Lleihau]Cymysg2,14296.260.121.841.239.639.735.7808376.5
CymysgGwyn a Charibïaidd Du52095.249.613.139.035.936.332.7179356.1
Gwyn ac Affricanaidd Du22596.959.113.840.638.038.735.886373.3
Gwyn ac Asiaidd45697.869.728.143.742.442.637.5175387.7
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall94195.961.425.541.440.840.536.4368381.8
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig1,92998.369.029.343.042.442.539.3707399.3
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd365100.084.153.746.648.648.242.7136444.5
Pacistanaidd63997.060.422.241.139.740.437.4221377.0
Bangladeshi74498.567.522.742.541.240.939.1276395.5
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall18198.975.132.644.144.745.039.674397.5
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig74396.957.714.540.638.238.235.7250368.6
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd5498.153.716.740.937.739.135.916*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Affricanaidd59597.359.214.840.838.638.336.2199373.0
Unrhyw gefndir du arall9493.651.111.738.935.836.432.535*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd113100.085.045.145.349.548.042.333*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall1,01596.465.030.240.742.241.137.2367386.6
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth45396.964.724.741.841.240.535.5153377.9

Metadata

Teitl

Cyflawniad yng Nghyfnod Allweddol 4 yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ceir yn y ciwb hwn wybodaeth am ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11/15 oed sy'n cyflawni dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl cefndir ethnig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe).

Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005-2019

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau;