Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Darpariaeth AAA[Hidlo]
-
-
Darpariaeth AAA 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11O 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her Sgiliau
[Lleihau]2017[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA7,10287.321.52.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.728.331.020.1
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad91060.211.42.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19.218.821.213.9
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,23985.321.13.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.228.230.318.5
Gweithredu gan yr Ysgol3,95394.724.02.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.530.533.622.4
[Lleihau]Dim AAADim AAA23,51699.067.821.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42.841.842.432.0
[Lleihau]2018[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA6,80486.321.63.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.628.525.827.8
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad91460.012.52.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.118.417.518.3
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,22984.121.84.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.528.224.525.6
Gweithredu gan yr Ysgol3,66194.323.83.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33.431.228.731.5
[Lleihau]Dim AAADim AAA22,63799.069.323.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.242.441.640.5
[Lleihau]2019[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA7,07384.720.73.7282.030.327.125.928.0
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad92754.310.72.5199.019.316.916.219.2
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,26182.219.34.0271.629.726.324.325.6
Gweithredu gan yr Ysgol3,88593.523.93.7307.933.430.029.131.5
[Lleihau]Dim AAADim AAA23,18498.866.323.3389.643.041.541.840.6

Metadata

Teitl

Cyfnod yng Nghyfnod Allweddol 4 yn ôl darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau;

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4

Disgrifiad cyffredinol

Ceir yn y ciwb hwn wybodaeth am ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11/15 oed sy'n cyflawni dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe).

Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005-2019