Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion CA4 ar gyfer disgyblion gyda’u prif addysg mewn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD), fesul blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Nifer y disgyblion 15 oed/ym Mlwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCanran a enillodd 5 gradd A*-A neu cyfatebolCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Sgôr pwyntiau\'r Capio 9 (fersiwn y mesur interim)Cliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau LlythrenneddSgôr Pwyntiau LlythrenneddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau RhifeddSgôr Pwyntiau RhifeddCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau GwyddoniaethSgôr Pwyntiau GwyddoniaethCliciwch yma i ddidoliSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her SgiliauSgôr Pwyntiau’r Dystysgrif Her Sgiliau
201724637.43.30.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17.516.49.12.4
201836730.02.50.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16.116.65.02.4
201936931.44.10.0113.315.214.85.64.8
2023334.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119.816.815.06.92.7

Metadata

Teitl

Dangosyddion CA4 ar gyfer disgyblion gyda’u prif addysg mewn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD)

Diweddariad diwethaf

05 Chwefror 2023 05 Chwefror 2023

Diweddariad nesaf

Ionawr 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ciwb hwn yn darparu gwybodaeth am ganran y disgyblion ym mlwyddyn 11/15 oed sy'n cyflawni'r dangosyddion cyfnod allweddol 4, lle mae eu prif addysg mewn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr ymarfer perfformiad ysgol, ac maent wedi'u gwirio gan ysgolion. Mae mwy o wybodaeth am gasglu a chyfrifo'r data hwn yn yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe).

Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Dolenni'r we

Canlyniadau Arholiadau: https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau;

Allweddeiriau

TGAU; Trothwyon lefel; CA4