Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul ardal
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
PYD(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCarfanCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Dangosydd Pynciau CraiddCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapio
Cyfanswm[Lleihau]Cymru66,252189.7168.2118.2112.4688.1
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru14,450190.3164.3117.1112.2685.1
Gogledd CymruYnys Môn1,299192.6166.0115.7110.2697.9
Gwynedd2,591195.2174.7129.2126.8717.7
Conwy2,307190.0165.7110.1103.9674.1
Sir Ddinbych2,362188.5169.6114.8108.4685.8
Sir y Fflint3,293189.8165.8122.2117.5685.4
Wrecsam2,598186.6145.3107.4102.6654.6
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru18,541192.5175.9125.0119.0709.6
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys2,771193.2175.3129.2122.1709.6
Ceredigion1,438192.9181.3133.0130.5717.4
Sir Benfro2,519191.3167.5113.5109.0689.5
Sir Gaerfyrddin3,900192.5176.2126.3120.6713.9
Abertawe4,863193.6175.8128.7122.9715.1
Castell-nedd Port Talbot3,050190.9181.0119.3111.0708.6
[Lleihau]Canol De Cymru19,475189.9172.1119.4115.8692.8
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr3,146190.7171.7121.4118.6695.1
Bro Morgannwg3,081191.2177.3132.0130.2710.9
Rhondda Cynon Taf5,379192.5177.5111.2108.3696.9
Merthyr Tudful1,230192.2169.9105.9101.1689.5
Caerdydd6,639186.5165.8121.8116.6680.6
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru12,602189.9160.2110.7102.8669.3
De-ddwyrain CymruCaerffili4,025191.7156.6105.6101.3668.2
Blaenau Gwent1,326184.8145.795.981.1635.8
Tor-faen2,308190.7163.0110.2105.1666.9
Sir Fynwy1,608192.9181.5133.8128.0709.1
Casnewydd3,335187.7158.3111.599.5666.4
Cymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Cymru9,991181.5141.067.262.1615.0
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,754183.1132.064.461.0610.4
Gogledd CymruYnys Môn179177.7128.464.662.4606.8
Gwynedd250197.0146.874.271.7662.6
Conwy290191.7155.970.364.8641.5
Sir Ddinbych325183.7147.170.365.4619.8
Sir y Fflint334186.2136.068.965.9616.6
Wrecsam376166.789.444.842.7541.3
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru2,703185.9153.173.167.4645.6
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys238188.3147.177.368.8648.8
Ceredigion130191.6163.484.182.8658.4
Sir Benfro346179.5133.049.746.8596.9
Sir Gaerfyrddin537186.8150.975.270.3650.3
Abertawe806189.4158.779.773.0662.6
Castell-nedd Port Talbot646182.7159.672.365.5644.5
[Lleihau]Canol De Cymru3,318179.2147.469.565.4615.5
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr517179.5142.173.170.4609.5
Bro Morgannwg338179.3155.079.277.4625.0
Rhondda Cynon Taf1,019186.7158.261.358.9641.3
Merthyr Tudful228199.2155.073.367.7666.3
Caerdydd1,216169.0137.171.565.1584.4
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru2,170180.2125.859.852.7586.6
De-ddwyrain CymruCaerffili765185.1122.355.952.3592.7
Blaenau Gwent328177.1126.264.153.3591.3
Tor-faen336176.0126.152.548.4569.0
Sir Fynwy183170.7145.570.361.9596.3
Casnewydd558180.5123.362.751.8581.7
Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Cymru53,921195.8177.9130.9125.3717.3
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru12,241196.8174.8128.9123.6714.5
Gogledd CymruYnys Môn1,103198.1174.7125.9119.7722.6
Gwynedd2,257199.2183.9140.3137.8741.1
Conwy1,907198.6176.3122.3115.8708.3
Sir Ddinbych1,956195.7180.3127.0120.3717.2
Sir y Fflint2,852196.4175.4132.8127.6713.5
Wrecsam2,166193.7158.6121.0115.6686.8
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru15,519196.5183.3136.5130.4731.5
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys2,481196.8181.5136.7129.6726.4
Ceredigion1,278196.9187.4141.1138.5736.2
Sir Benfro2,145195.4175.2125.3120.4712.6
Sir Gaerfyrddin3,300195.7183.5137.1131.1733.8
Abertawe3,947197.7183.7142.0136.1738.8
Castell-nedd Port Talbot2,368196.0189.6134.0125.2736.0
[Lleihau]Canol De Cymru15,788195.5181.0132.7129.1721.2
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr2,593194.8179.6132.8129.9718.0
Bro Morgannwg2,684196.3183.9141.5139.6733.9
Rhondda Cynon Taf4,251197.0185.8126.0123.0722.2
Merthyr Tudful936198.7185.5121.6116.9731.0
Caerdydd5,324193.7175.5135.6130.5713.9
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru10,219195.3170.8123.8115.6698.2
De-ddwyrain CymruCaerffili3,181196.7168.6120.2115.5698.8
Blaenau Gwent966193.0157.0109.993.2667.8
Tor-faen1,954194.9170.9121.2116.0689.1
Sir Fynwy1,412197.2187.7143.2137.7728.3
Casnewydd2,706193.9169.5124.4111.9699.1

Metadata

Teitl
Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim

Diweddariad diwethaf
Awst 2017 Awst 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth ar y prif ddangosyddion yn ôl hawl i brydau am ddim ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
TGAU; CA4, PYD