Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul ardal (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
Year[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
FSM(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCarfanO 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-C).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCapio 9Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi\'i chapio ar gyfer disgyblion 15 oed. Dyma\'r pwyntiau cyfartalog a geir o\'r 8 cymhwyster gorau a enillwyd gan bob disygbl.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Cenedlaethol
Cyfanswm[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.61,750188.1134.1109.8700.4649.9126.086.973.485.351.4
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.13,581187.5130.7105.6689.1636.7123.685.270.684.248.0
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn1,285190.7130.4103.5685.0630.9118.990.067.688.948.4
Gwynedd2,348193.1139.4112.6725.3672.6124.291.073.490.250.5
Conwy2,171189.2130.9104.6693.5641.5123.988.773.086.747.1
Sir Ddinbych2,303177.2123.797.5657.1610.0115.378.565.178.043.1
Sir y Fflint3,166189.3135.0113.6698.9641.5136.184.875.883.653.5
Wrecsam2,308186.2122.697.5668.3618.5116.780.765.379.743.0
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.17,485190.3140.3115.1714.0661.1129.287.875.686.553.8
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys2,508191.9149.1125.3729.5671.4139.089.675.789.256.7
Ceredigion1,293191.2153.8121.0753.8695.9137.185.172.985.153.2
Sir Benfro2,242186.5128.4109.2676.4624.6123.685.870.683.550.0
Sir Gaerfyrddin3,716193.7144.9115.6723.9671.3129.388.976.687.953.6
Abertawe4,754190.9140.1117.7725.7671.8131.490.080.388.256.5
Castell-nedd Port Talbot2,972186.3130.7103.4680.8634.8118.083.971.482.850.7
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.18,569188.7136.8112.1714.5666.0127.788.476.586.754.6
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr3,076188.7137.8109.6714.1665.8126.288.477.986.352.8
Bro Morgannwg2,800191.7148.9126.7751.4694.9139.093.283.791.963.3
Rhondda Cynon Taf5,049189.4127.4102.9694.1649.4120.986.472.684.350.5
Merthyr Tudful1,132185.9117.085.2644.7603.2104.984.463.282.139.1
Caerdydd6,512187.4141.9118.8726.8677.5132.888.778.087.357.6
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.11,968185.5125.6104.3675.1626.9122.385.569.183.047.3
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili3,864186.2119.696.8663.3616.4115.782.861.379.941.8
Blaenau Gwent1,197186.1115.985.6639.1603.2103.182.972.280.042.2
Tor-faen2,132183.9119.5100.1669.7620.2118.286.665.784.443.3
Sir Fynwy1,521188.7148.8126.5728.6670.8144.791.583.089.557.4
Casnewydd3,254184.1129.4112.5681.0631.9129.686.172.583.953.4
Cymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.9,180177.183.158.1582.8555.577.775.554.371.626.0
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.1,587178.578.654.7570.7539.077.275.154.172.324.3
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn163187.693.468.6606.5567.791.884.449.479.228.6
Gwynedd217197.299.270.4651.6617.580.587.661.087.624.8
Conwy266190.173.955.0605.4572.675.188.563.983.624.6
Sir Ddinbych296167.570.146.3539.2511.566.270.254.269.522.9
Sir y Fflint327173.778.454.2557.8520.988.668.053.564.526.7
Wrecsam318166.768.445.5511.0487.868.562.944.460.319.9
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.2,588178.989.362.6590.3560.678.573.755.371.228.3
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys217176.195.967.1598.3562.281.479.655.878.830.1
Ceredigion123182.2104.363.3647.0607.189.470.051.770.021.7
Sir Benfro305169.871.054.6530.9502.075.174.349.367.118.6
Sir Gaerfyrddin490187.797.665.4615.7586.679.275.658.773.131.4
Abertawe810186.294.667.7622.0590.683.779.464.176.631.3
Castell-nedd Port Talbot643167.679.655.7545.2521.369.663.545.162.227.0
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.3,060179.687.061.0607.3583.481.079.057.474.328.8
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr438176.791.360.0607.6582.578.685.066.877.726.9
Bro Morgannwg322185.285.960.8626.0595.178.784.663.181.226.8
Rhondda Cynon Taf945177.175.152.1579.1557.474.374.247.768.424.7
Merthyr Tudful203191.579.147.3592.1566.363.081.050.073.822.6
Caerdydd1,152179.397.171.1627.9604.991.279.262.076.434.6
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.1,914170.373.251.3547.5521.472.073.449.268.420.8
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili702176.672.149.3547.5522.469.875.143.166.918.9
Blaenau Gwent242175.981.048.6548.6525.167.472.757.868.822.7
Tor-faen314163.072.754.3558.1527.472.274.748.871.620.4
Sir Fynwy139153.672.145.8523.9497.168.873.161.570.517.9
Casnewydd517167.972.054.9546.6521.078.270.849.667.723.5
Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.50,879195.1147.6122.7739.9683.4138.791.979.490.757.8
CymruFfigurau Cymru\'n cynnwys pob disgybl, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol.[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.11,480195.7143.6117.3729.6671.7135.390.976.490.053.6
Gogledd CymruGogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint, Wrecsam.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Ynys Môn1,079197.2141.1112.7718.7660.2127.393.972.593.453.0
Gwynedd2,040198.7149.9122.1757.6700.4134.395.378.094.555.5
Conwy1,813196.9145.5116.8734.3676.4136.994.879.393.153.5
Sir Ddinbych1,837193.8143.7114.9723.6668.2133.888.373.987.950.8
Sir y Fflint2,775195.0144.7123.2729.3668.1144.889.080.488.158.1
Wrecsam1,936193.0134.8108.8707.3651.7127.585.770.785.048.3
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.14,571195.7152.5126.9748.7690.3140.992.080.791.159.6
De-orllewin a Chanolbarth CymruDe-orllewin a Chanolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Powys2,238197.7157.7133.9757.5695.9147.792.879.592.460.8
Ceredigion1,145195.4162.5129.9778.1716.8145.188.977.088.958.0
Sir Benfro1,879193.4141.5121.2716.2658.9134.990.776.589.156.6
Sir Gaerfyrddin3,185196.7154.1124.8747.8690.9138.692.180.491.457.7
Abertawe3,823196.1154.0131.8764.6703.8145.293.885.492.763.5
Castell-nedd Port Talbot2,301193.8146.5118.0726.8674.0132.890.479.489.457.7
[Lleihau]Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.14,936195.8152.0126.7757.1701.4141.893.983.492.862.0
Canol De CymruCanol De Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Pen-y-bont ar Ogwr2,542195.6150.7122.0752.5698.0138.893.483.792.059.7
Bro Morgannwg2,395197.9162.5139.9789.5727.5151.797.489.096.370.0
Rhondda Cynon Taf4,004194.5142.6117.4731.3679.4134.591.780.590.458.0
Merthyr Tudful851197.4135.8101.5700.1650.4123.193.872.692.746.6
Caerdydd5,144195.6157.8134.5773.7716.4147.594.184.793.364.9
[Lleihau]De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.9,788193.0139.1117.4715.7661.8135.290.675.288.654.2
De-ddwyrain CymruDe-ddwyrain Cymru: Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd.Mae’r ffigyrau yma ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.Caerffili3,073193.4134.0110.5706.9653.6129.488.068.186.249.0
Blaenau Gwent923192.8128.297.6677.0636.7114.787.177.484.548.3
Tor-faen1,789190.5129.6109.8699.6646.1128.190.670.288.648.5
Sir Fynwy1,352195.4159.9137.4762.2700.0155.596.187.994.263.6
Casnewydd2,651192.9144.6127.3726.5671.2143.692.079.489.861.0

Metadata

Allweddeiriau

TGAU; CA4, PYD

Teitl

Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth ar y prif ddangosyddion yn ôl hawl i brydau am ddim ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)