Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul rhyw (data etifeddol)

Mae’r ciwb yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. O 2018/19 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad sy'n cynnwys y sgôr pwyntiau Llythrennedd, y sgôr pwyntiau Rhifedd a'r sgôr pwyntiau Gwyddoniaeth. Ar gyfer y mesurau newydd hyn gweler y tabl ‘Mesurau Interim Cyfnod Allweddol 4 gan yr AALl, o 2018/19’.

None
[Lleihau]ArdalGwelir data ar lefel Cymru, neu wedi ei dorri lawr fesul y consortia rhanbarthol a\’r awdurdodau lleol. Mae\’r ffigyrau ar gyfer Cymru yn cynnwys holl ddisgyblion 15 oed yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o ysgolion annibynnol. Mae\’r ffigyrau consortia ac awdurdodau lleol ond yn cynnwys disgyblion o ysgolion a gynhelir.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Year[Hidlwyd]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
FSM[Hidlo]
[Lleihau]RhywBoys, Girls and Pupils [Hidlo]
-
-
Rhyw 1(Esgynnol)
Cliciwch yma i ddidoliCarfanO 2015/16, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion ym Mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, mae\'r garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 1Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 1 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-G).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2Canran y disgyblion 15 oed a gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 (cymwysterau sy\'n cyfateb i 5 TGAU A*-C).Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a MathemategLefel 2 Cynhwysol: cymwysterau Lefel 2 (cyfwerth â 5 TGAU A*-C) gan gynnwys TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg.Cliciwch yma i ddidoliCapio 9Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapioSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi\'i chapio ar gyfer disgyblion 15 oed. Dyma\'r pwyntiau cyfartalog a geir o\'r 8 cymhwyster gorau a enillwyd gan bob disygbl.Cliciwch yma i ddidoliCanran a enillodd A*- C mewn Mathemateg (y gorau)Canran y disgyblion 15 oed a enillodd gymhwyster craidd Lefel 2 (TGAU A*-C neu gyfwerth) mewn Mathemateg. Diffinnir \'craidd\' fel cymhwyster sy\'n cyfrannu at y Dangosydd Pynciau Craidd. O 2016/17 ymlaen, defnyddir y radd orau o\'r TGAU Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd i gyfrifo\'r mathemateg A *-C gyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Sylfaenol neu CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Cenedlaethol
Cymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl9,180177.183.158.1582.8555.577.775.554.371.626.0
Pob disgyblBechgyn4,779172.372.350.5558.6532.077.872.247.668.422.2
Merched4,401182.294.866.4609.1581.077.679.061.675.230.3
Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim[Lleihau]Pob disgybl50,879195.1147.6122.7739.9683.4138.791.979.490.757.8
Pob disgyblBechgyn25,955193.8137.5114.2717.2661.5138.089.572.488.351.7
Merched24,924196.4158.1131.5763.5706.1139.394.486.693.364.2
Cyfanswm[Lleihau]Pob disgybl61,750188.1134.1109.8700.4649.9126.086.973.485.351.4
Pob disgyblBechgyn31,830185.2123.1100.8673.6624.5124.583.866.182.145.4
Merched29,920191.3145.8119.3728.9677.0127.790.281.188.757.9

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth ar y prif ddangosyddion yn ôl hawl i brydau am ddim ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau

TGAU; CA4, PYD

Teitl

Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg