Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer cyfartalog o geisiadau am swyddi cynorthwywr addysgu yn ôl awdurdod lleol a cyfrwng swydd gwag
None
[Lleihau]Deiliadaeth[Hidlwyd]
-
Deiliadaeth 1[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Math cyfrwng yr ysgol[Hidlo]
Math cyfrwng yr ysgol 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
cyfrwng swydd wag[Hidlo]
cyfrwng swydd wag 1[Hidlo]
Measure1
Gollwng meysydd colofn fan hyn
Gollwng meysydd rhes fan hynCliciwch yma i ddidoliMeasure1 Cyfanswm
Measure1 Cyfanswm.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Nifer cyfartalog o geisiadau am swyddi cynorthwywr addysgu yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyfllwynir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r ffigurau yn cyfeirio at gynorthwywyr addysgu, cynorthwywyr addysgu lefel uwch, cynorthwywyr ieithoedd tramor, cyd-lynwyr ADY a staff cymorth ADY yn unig.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r fethodoleg i gyfrifo’r nifer o swyddi gwag a’r nifer cyfartaledd o geisiadau am bob swydd wedi’u diwygio ers llynedd fel bod pob swydd wag wedi’u hysbysebu ond yn cael eu cyfri unwaith. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’.

Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2021 a 2022 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.

Allweddeiriau

CBGY; Staff Cymorth; Gweithlu; Swyddi; Gwag; Ceisiadau