Neidio i'r cynnwys

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion (CBGY)

Ystadegau ar athrawon a staff cymorth, yn cynnwys rolau, nodweddion y gweithlu, yr iaith Gymraeg, recriwtio a chadw staff o'r Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion (CBGY). Ar gyfer athrawon, mae gwybodaeth hefyd ar gael am bynciau a ddysgir, cyflogau athrawon ac absenoldebau trwy salwch.