Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Staff cymorth (cyfrif pennau) yn ôl awdurdod lleol a chategori staff
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math cyfrwng yr ysgol[Hidlwyd]
-
Math cyfrwng yr ysgol 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori staff[Hidlo]
-
Categori staff 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm: Staff CymorthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Staff Cymorth
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysgu level uwchCynorthwyydd addysgu lefel uwch (CALU)Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCynorthwywyr addysgu sy\'n gweithio yn y dosbarthCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCynorthwywyr iaith tramor/staff cymorth iaithCliciwch yma i ddidoli Cydlynydd AA/ADYYn cynnwys unigolion sy\'n gydlynydd AAA/ADY fel prif rôl yn unig.Cliciwch yma i ddidoliStaff cymorth AAA/ADYStaff cymorth SEN/ALNCliciwch yma i ddidoliRheolwr busnes ysgolRheolwr busnes ysgol neu swydd gyfatebolCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolCliciwch yma i ddidoliStaff TGChCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddolCliciwch yma i ddidoliGwyddoniaeth a technegwyr labordaiCliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr llyfrgellCliciwch yma i ddidoliMetroniaid/nyrsys/staff meddygolMetroniaid/nyrsys/staff meddygol (yn cynnwys gweithwyr GIG)Cliciwch yma i ddidoliSwyddogion/goruchwyl wyr arholiadauCliciwch yma i ddidoli Goruchwylwyr canol dyddCliciwch yma i ddidoliStaff ymgynghorolCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth arall
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.1,81015,725302503,6003751,1152902,84533570352552,27551,85530,860
CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru35335*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.955105555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15595
GwyneddGogledd Cymru105475*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.2351515158515*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10980
ConwyGogledd Cymru80530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.11015551511510*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol451,045
Sir DdinbychGogledd Cymru90505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1511510651511010*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol751,050
Sir y FflintGogledd Cymru95725*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1513030245251402010*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol701,710
WrecsamGogledd Cymru70820*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.151452540101255*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1070.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol401,380
PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru60640*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.107515352012515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1701,230
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru20380*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.585*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6015*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115720
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru75695*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5140155015115155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol301,290
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru701,015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1522530401513520*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol751,850
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru851,5505352752510030215255515*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol752,450
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru70890.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104010201512010*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol301,320
Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru50570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5275105515150205*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1151,470
Bro MorgannwgCanol De Cymru105595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1527535251511520*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1010125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.851,440
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru1801,070*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10360257515245255*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30170*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.2002,415
Merthyr TudfulCanol De Cymru65345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545515*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40650
CaerffiliDe-ddwyrain Cymru120725.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1018020501517025*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol651,650
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru55300.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.905105555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1080*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25645
TorfaenDe-ddwyrain Cymru65445*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.125153510805*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1075.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60935
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru55380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol560525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9510*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35740
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru95845*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.514520351017520*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol751,605
CaerdyddCanol De Cymru1751,895*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.4038040110303353510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4053,710

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflwynir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Yn 2019, ni chyflwynodd 4 ysgol o blith y 1,502 o ysgolion ddatganiad Ysgol ar gyfer y CBGY (cyfradd gyflwyno o 99.7%). Ar gyfer yr ysgolion hyn, cafodd cyfanswm nifer y staff ei amcangyfrif gan ddefnyddio ffactor graddio drwy gymharu nifer y staff a gofnodwyd yn y CBGY a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ag ysgolion â nodweddion tebyg yn yr un awdurdod lleol. Mae'r amcangyfrifon yn ôl nodweddion staff penodol (e.e. rhyw, oedran) ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u cofnodi yn ‘anhysbys’.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2019/20 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.

O ganlyniad i newidiadau yma yn y fethodoleg i gyfrifo cyfrif pennau, nid yw’r ffigurau ar gyfer 2019 yn gymharol i ffigurau blynyddoedd dilynol. Gweler ein datganiad ystadegol ‘Canlyniadau Cyfrifiad Gweithlu Ysgolion’ ac ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ ar gyfer manylion pellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd staff cymorth wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.


Teitl

Staff cymorth (cyfrif pennau) yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori staff

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

CBGY; Staff Cymorth; Gweithlu

Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019, 2020, 2021 a 2022 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.