Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Staff cymorth yn ôl mesur (Cyfwerth â Pherson Llawn (FPE) a Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE)) a categorï staff
None
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
[Lleihau]Math cyfrwng yr ysgol[Hidlwyd]
-
Math cyfrwng yr ysgol 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Chategori staff[Hidlo]
-
-
Chategori staff 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfwerth ag Amser Llawn (FTE)Mae’r FTE yn dangos y gyfran o oriau amser llawn gytunedig mae person yn gweithio mewn rôl benodol. Mae FTE o 10 yn gyfatebol i 10 person yn gweithio contract amser llawn mewn unrhyw rôl. Gweler y datganiad ystadegol am fanylion pellach.Cliciwch yma i ddidoliCyfwerth â Pherson Llawn (FPE)Mae’r FPE yn dangos y gyfran o gyfanswm amser gweithio ar gyfer rôl benodol.  Mae FPE o 10 yn gyfatebol i 10 person yn gweithio ei holl amser mewn 1 rôl. Gweler y datganiad ystadegol am fanylion pellach.
[Lleihau]Cyfanswm: Staff Cymorth24,16030,860
Cyfanswm: Staff CymorthCynorthwywyr addysgu level uwchCynorthwyydd addysgu lefel uwch (CALU)1,3901,590
Cynorthwywyr addysguCynorthwywyr addysgu sy\'n gweithio yn y dosbarth12,92515,660
Cynorthwywyr iaith dramorCynorthwywyr iaith tramor/staff cymorth iaith2030
Cydlynydd AA/ADYYn cynnwys unigolion sy\'n gydlynydd AAA/ADY fel prif rôl yn unig.200250
Staff cymorth AAA/ADYStaff cymorth SEN/ALN3,0503,640
Rheolwr busnes ysgolRheolwr busnes ysgol neu swydd gyfatebol350370
Staff cymorth bugeiliol1,0151,115
Staff TGCh275290
Staff gweinyddol2,4302,870
Gwyddoniaeth a technegwyr labordai290335
Llyfrgellwyr a chynorthwywyr llyfrgell6070
Metroniaid/nyrsys/staff meddygolMetroniaid/nyrsys/staff meddygol (yn cynnwys gweithwyr GIG)3035
Swyddogion/goruchwyl wyr arholiadau165255
Goruchwylwyr canol dydd6352,415
Staff ymgynghorol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5
Staff cymorth arall1,3301,940

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyfllwynir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2019/20 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Ar gyfer data 2020, cyflwynwyd y mesurau Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a Cyfwerth â Pherson Llawn (FPE) er mwyn helpu esbonio dosbarthiad y gweithlu ysgol. Mae’r FTE ac FPE yn cymryd i ystyriaeth bod posib i unigolyn weithio mewn mwy nag un swydd. Mae’r mesuriadau yma yn wahanol i’r cyfrif pen (a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gyfer data 2019) sydd yn cyfri unigolion yn erbyn eu swydd uchaf yn unig.

Mesur o oriau cytunedig gweithiwr wedi rhannu ag oriau amser llawn wythnosol y cyflogwr yw FTE (e.e. mae gweithiwr rhan-amser sy’n gweithio 20 awr yr wythnos lle mae’r gwaith amser llawn yn 40 awr yn cyfri fel 0.5 FTE).

Mae’r FPE yn dangos y gyfran o gyfanswm amser gweithio unigolyn ar gyfer rôl benodol. Gan fod yr FPE yn ymwneud â’r unigolyn ei hun, mae FPE unigolyn yn symio i 1 bob tro, hyd yn oed lle nad yw FTE yr unigolyn yn hafal i 1.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd staff cymorth wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Teitl

Staff cymorth yn ôl mesur (Cyfwerth â Pherson Llawn (FPE) a Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE)) a categorï staff

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019, 2020, 2021 a 2022 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.

Allweddeiriau

CBGY; Staff Cymorth; Gweithlu; FTE; FPE; Cyfwerth