Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cyflog cyfwerth ag amser llawn cyfartalog (cymedr a chanolrif) athrawon yn ôl awdurdod lleol a swydd
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cyfartalog[Hidlwyd]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Swydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Swydd 1
-
Swydd 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon heb gymhwyso[Lleihau]Athro dosbarthCliciwch yma i ddidoliAthro dosbarth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYmarferydd arweiniol[Lleihau]Holl arweinyddiaethCliciwch yma i ddidoliHoll arweinyddiaeth
Cliciwch yma i ddidoliAthrawon - prif ystodCliciwch yma i ddidoliAthrawon - ystod uwchCliciwch yma i ddidoliArweinyddiaeth arallYn cynnwys penaethiaid dros dro, dirprwy benaethiaid a phenaethiaid cynorthwyolCliciwch yma i ddidoliPennaethYn cynnwys penaethiaid gweithredol
[Lleihau]Cymru26,06633,81143,34140,54655,59459,29272,77464,26943,740
CymruSir Ynys Môn25,39634,38342,00339,668*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55,96963,39659,46642,951
Gwynedd25,90032,73242,02839,280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53,02461,85756,77342,498
Conwy27,27933,46942,31240,208.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55,18265,08759,06643,018
Sir Ddinbych30,75934,01343,83340,899.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,06972,30464,61944,377
Sir y Fflint28,17233,85643,88040,880.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59,12572,59664,56644,219
Wrecsam26,85532,54041,83538,972.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55,91769,22261,06042,099
Powys25,07235,12443,86541,152*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.57,58266,03360,87644,405
Sir Ceredigion28,37135,07143,94341,564.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58,07966,86861,07744,929
Sir Benfro23,29433,18341,73139,018.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56,66666,61360,56341,890
Sir Gaerfyrddin27,22835,20444,56242,126.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59,52274,06864,63345,003
Abertawe25,15534,04443,95541,22656,87360,57575,89467,45543,946
Castell-nedd Port Talbot23,49835,14943,98741,314.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,54174,70167,14144,694
Pen-y-bont ar Ogwr26,41933,23142,07739,658.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59,07073,83964,71042,601
Bro Morgannwg23,40632,68042,02939,353*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60,06576,96865,14842,705
Rhondda Cynon Taf26,88033,34643,88840,839.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,09776,51165,99745,047
Merthyr Tudful25,53933,44743,41340,591.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58,66674,80964,36444,040
Caerffili26,83832,80442,01139,213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,46073,16462,22542,453
Blaenau Gwent26,56133,77344,07940,916*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.62,00782,01568,69444,978
Torfaen24,88534,16143,97440,909*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.63,18078,00068,25543,730
Sir Fynwy26,37734,43744,35541,56759,77160,83774,72666,37244,592
Casnewydd26,13134,38144,09041,067*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.62,81981,64868,59644,311
Caerdydd25,90733,81543,90540,77156,03962,53379,73668,36543,744

Metadata

Teitl

Cyflog cyfwerth ag amser llawn cyfartalog (cymedr a chanolrif) athrawon yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data cyflogau athrawon yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY) ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae'r yn cael eu cwblhau gan awdurdodau lleol ac ysgolion sydd wedi'u heithrio o gytundebau lefel gwasanaeth gyda'u awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2019/20 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae gwybodaeth am gyflogau (gan gynnwys cyflog cyfartalog a dosbarthiad ar draws yr ystodau cyflog) yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd yn natganiad Cyflog, Adnoddau Dynol ac Absenoldeb y CBGY. Cafodd cofnodion o'r datganiad hwn eu cysylltu â datganiad Ysgol y CBGY gan ddefnyddio'r set ddata ofynnol i ddarparu dadansoddiad fesul sector ysgol (h.y. cynradd, uwchradd, ac ati). Lle nad oedd cofnod cyfatebol yn natganiad Ysgol y CBGY, mae'r sector wedi'i gofnodi fel 'Arall'.

Ni chwblhawyd a gweithredu dyfarniad codiad cyflog athrawon am y flwyddyn academaidd 2022/23 tan ar ôl dyddiad y cyfrifiad CBGY. Fel canlyniad, nid yw’r ffigurau ar gyflogau athrawon yn y datganiad hwn yn adlewyrchu’r codiad cyflog ar gyfer 2022/23 yn llawn. Gweler ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ am wybodaeth bellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = nifer (cyfrif pen) athrawon yn fwy na 0 ac yn llai na 5.

Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019, 2020, 2021 a 2022 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.

Ni chwblhawyd a gweithredu dyfarniad codiad cyflog athrawon am y flwyddyn academaidd 2022/23 tan ar ôl dyddiad y cyfrifiad CBGY. Fel canlyniad, nid yw’r ffigurau ar gyflogau athrawon yn y datganiad hwn yn adlewyrchu’r codiad cyflog ar gyfer 2022/23 yn llawn. Gweler ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ am wybodaeth bellach.

Allweddeiriau

CBGY; Athrawon; Gweithlu; Cyflogau; Tâl