Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl statws anabledd a sector
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Math cyfrwng yr ysgol[Hidlwyd]
-
Math cyfrwng yr ysgol 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Anabledd[Hidlo]
-
Anabledd 1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
Sector 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliOesCliciwch yma i ddidoliNac oesCliciwch yma i ddidoliNi chafwyd yr wybodaethCliciwch yma i ddidoliGwrthodwyd rhoi’r wybodaethCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Yr holl ysgolion19024,895910450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,445
Yr holl ysgolionYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Ysgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.7512,355245155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,830
Ysgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed.101,50540*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,560
Ysgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.1009,955560220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,835
Ysgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.58052570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol905
Unedau Cyfeirio Disgyblion*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.24040*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280

Metadata

Teitl

Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl statws anabledd

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflwynir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Yn 2019, ni chyflwynodd 4 ysgol o blith y 1,502 o ysgolion ddatganiad Ysgol ar gyfer y CBGY (cyfradd gyflwyno o 99.7%). Ar gyfer yr ysgolion hyn, cafodd cyfanswm nifer y staff ei amcangyfrif gan ddefnyddio ffactor graddio drwy gymharu nifer y staff a gofnodwyd yn y CBGY a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ag ysgolion â nodweddion tebyg yn yr un awdurdod lleol. Mae'r amcangyfrifon yn ôl nodweddion staff penodol (e.e. rhyw, oedran) ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u cofnodi yn ‘anhysbys’.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2019/20 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.

O ganlyniad i newidiadau yma yn y fethodoleg i gyfrifo cyfrif pennau, nid yw’r ffigurau ar gyfer 2019 yn gymharol i ffigurau blynyddoedd dilynol. Gweler ein datganiad ystadegol ‘Canlyniadau Cyfrifiad Gweithlu Ysgolion’ ac ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ ar gyfer manylion pellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd athrawon wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.


Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019, 2020, 2021 a 2021 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.

Allweddeiriau

CBGY; Athrawon; Anabledd; Rhyw; Sector